Rotterdam-Fietsstad

Low Car Diet leidt tot meer fietsen

Het Low Car Diet probeert zoveel mogelijk medewerkers alternatieve vormen van vervoer te laten ervaren. Medewerkers van heel diverse organisaties reizen 30 dagen zo duurzaam mogelijk.

Initiatiefnemer is Urgenda, die aan de deelnemers heeft gevraagd of ze twee jaar na afloop van die 30 dagen trouw bleven aan de nieuw gekozen vervoerwijze.

Het onderzoek spitste zich toe op de 2758 deelnemers van het project in de periode 2014-2016.

Uit een enquête onder deze deelnemers leidt de organisatie af dat 49% van de deelnemers nog steeds anders reist na twee jaar. Alleen vulde slechts 15% van de deelnemers het enquêteformulier in. Niet bekend is hoe de 85 procent non-respons twee jaar na dato reist. Voor de 203 deelnemers die aangaven nog altijd anders te reizen, meldde 23% minder autokilometers, 30% meer OV-kilometers en 40% meer fietskilometers.

Dat laatste is wel opvallend, omdat uit soortgelijk onderzoek onder deelnemers van spitsmijdenprojecten bleek dat fiets- en ov daar nauwelijks aansloegen als alternatief, in tegenstelling tot thuiswerken en reizen buiten de spits.

Mail de redactie