Medior Onderzoeker (met taakaccent verkeersmodelstudies) – Gemeente Amsterdam

Heb jij ervaring met verkeersmodellen? Ben jij kritisch en resultaatgericht? Solliciteer dan op deze vacature!

Medior Onderzoeker (met taakaccent verkeersmodelstudies)

Amsterdam | 36 uur

De functie

 • Je bent ervaren in het werken met verkeersmodellen en je bent kritisch in het gebruik en duiding van de resultaten die uit de verkeersmodellen komen;
 • Levert beslisinformatie in het werkveld mobiliteit verkeer en vervoer door middel van op feiten gebaseerd onderzoek (evidence based) voor strategische beleidsvragen en projecten in een bestuurlijke / politieke omgeving;
 • Besteedt (deel)onderzoeken uit;
 • Stuurt een incidenteel team onderzoekers aan en bewaakt daarbij de planning, budget en kwaliteit en zorgt voor een goede relatie met de opdrachtgever en andere belanghebbenden;
 • Voert intakegesprekken met opdrachtgevers en stelt offertes en plannen van aanpak op;
 • Overlegt met opdrachtgevers over uitgangspunten van studies;
 • Stelt voortgangsdocumenten op, schrijft onderzoeksrapporten en geeft presentaties aan opdrachtgevers;
 • Draagt zorg voor een zorgvuldige projectafronding.

Wij vragen

 • Een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur in de richting van verkeer en vervoer;
 • Een projectleider, met kennis van de inhoud en sensitief voor de omgeving;
 • Vier jaar werkervaring in een soortgelijke functie en complexe (bestuurlijke) omgeving;
 • Vier jaarwerkervaring met tactisch en operationeel onderzoek op het gebied van verkeer en vervoer, aangevuld met ruime ervaring op het gebied van verkeersprognoses;
 • Klantgerichte instelling maar met oog voor het bredere belang voor de stad als geheel.

Competenties

 • Resultaatgericht; wat inhoudt dat je niet alleen het onderzoek opstart en op tijd resultaten aanlevert, maar dat je van begin tot eind, dus tot en met het moment dat de resultaten zijn geland, ook actief betrokken blijft;
 • Analytisch; goed in het scherp formuleren en vaststellen van de onderzoeksvraag, het opstellen van het onderzoeksplan en de onderzoeksmethodiek. Daarbij ben je cijfermatig sterk;
 • Initiatief; je durft actief zaken onder de aandacht te brengen, zeker op het moment dat jij kansen of bedreigingen ziet voor jouw projecten en de actuele thema’s op het gebied van mobiliteit;
 • Omgevingssensitief; je bent je daarbij goed bewust van het feit dat je werkt aan onderzoeken, waarvan het resultaat impact kan hebben in politieke en/of bestuurlijke zin.
 • Overtuiging; je weet je precies, helder en tactvol mondeling en schriftelijk uit te drukken en weet daarbij te overtuigen op basis van argument en persoonlijke autoriteit. Dit maakt je tevens tot een goed projectleider.

Wij bieden

Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2726,- en maximaal € 4121,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van 36 uren per week.

De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.

Team Onderzoek en Kennis is hét kenniscentrum op gebied van mobiliteit in Amsterdam. Wij willen weten welke factoren het verkeer beïnvloeden, wat de gevolgen zijn als je een bepaalde maatregel neemt en hoe de kosten zich verhouden tot de baten. Met deze kennis leveren wij gevraagd en ongevraagd beslisinformatie voor transparante en zorgvuldige belangenafwegingen rond mobiliteit. Ons werkterrein is mobiliteit over de volle breedte inclusief onderliggende drijvers zoals economie, demografie en gedragswetenschap. Team Onderzoek en Kennis wil de verbinder en coördinator zijn van kennispartners binnen en buiten de gemeente. Onze kernwaarden en drijfveren zijn nieuwsgierigheid, objectiviteit en zorgvuldigheid.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Stefan Verduin teamleider Onderzoek en Kennis, telefoonnummer 06-46071777 of mail: [email protected].

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 13 juli 2017  via de sollicitatiebutton onder vermelding van Medior Onderzoeker (met taakaccent verkeersmodelstudies) – 17050097.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 


Mail de redactie

MEER OVER DIT ONDERWERP