Graumans

Trainee Verkeer en Vervoer – Gemeente Zoetermeer

Voor het team Stedelijk Beleid zoeken wij een pro-actieve en creatieve junior verkeerskundige die ons gaat helpen bij de vele nieuwe opgaven. Zoetermeer wil groeien met 16.000 woningen en er staan grote projecten op stapel in de stad. Denk hierbij niet alleen aan grote winkel- en leisureprojecten maar ook aan projecten die voortkomen uit de nog vigerende Nota Mobiliteit en Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 ten aanzien van het fiets-, ov- en wegennetwerk, beleidsuitvoering van Actieplan Fiets en Actieplan Verkeersveiligheid en uiteenlopende ambitieuze gemeentelijke projecten en (particuliere) initiatieven, waarvoor planbegeleiding en advisering vanuit het aspect Verkeer en Vervoer moet plaatsvinden. Soms ondersteunend maar al gauw ook zelfstandig opererend in teamverband. Eventuele doorgroei naar een medior en later senior functie in de toekomst is mogelijk indien de samenwerking ons en jou bevalt.

Wij verwachten van jou dat je het uitdagend vindt om integraal samen te werken binnen interdisciplinaire teams aan de verdere ontwikkeling van onze boeiende stad. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband aan opdrachten werken. Je vindt het leuk om te schakelen tussen verschillende opdrachten van verschillende complexiteit. Je bent creatief en denkt buiten de standaard afgebakende verkeerskundige lijnen en zoekt naar eveneens naar oplossingen wanneer verkeerskundige knelpunten worden gesignaleerd.

Werkzaamheden

 • Ondersteuning Adviseurs Verkeer in projecten en beleidsvorming;
 • Deelnemen en bijdragen aan interdisciplinaire projectteams voor uiteenlopende ontwikkelingsprojecten op zowel de thema’s woningbouw, leisure, winkelen, recreatie als bedrijfsontwikkeling;
 • Uitvoering projecten uit vigerende Nota Mobiliteit en nieuwe Mobiliteitsvisie 2030;
 • Meedenken over verkeerskundige oplossingsrichtingen voor geconstateerde knelpunten;
 • Deelnemen aan interne verkeersoverleggen over verkeersbeleid en samenspraakbijeenkomsten/wijkverkeersgroepen met bewoners t.a.v. verkeersaspecten;
 • Adviseren t.a.v. verkeerskundige aspecten bij bouwplannen en omgevingsvergunningen.

Werkzaamheden deels zelfstandig, deels in teamverband. Wij werken bij de afdeling Stadsontwikkeling volgens het “Nieuwe Werken” wat betekent dat je plaats- en tijdonafhankelijk kunt werken en alle faciliteiten en middelen hiertoe beschikbaar worden gesteld. Dit geeft je veel vrijheid en optimale eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van je werkzaamheden.

Functie eisen

 • Verkeerskundige opleiding op HBO niveau;
 • Kennis van ruimtelijke ordening en aanpalende vakgebieden;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving ten aanzien van verkeersrichtlijnen en verkeersaspecten;
 • Analytisch vermogen en oplossingsgericht denken;
 • Onderkennen van maatschappelijke, juridische en essentiële ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Ervaring is niet vereist wel een gerichte verkeerskundige basisopleiding.

Competenties

Van groot belang is niet alleen de vraag wat je als verkeerskundige doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe je dat doet. Naast kennis van de inhoud is het essentieel dat je leert om te gaan met de uiteenlopende belangen van de verschillende stakeholders in de stad (inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid op het gebied van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc.

Heb je interesse of nadere vragen bel dan naar telefoonnummer 06-25699079 (Roel Effting, Adviseur Verkeer Zoetermeer) of ga naar www.werkenbijzoetermeer.nl/vacatures/trainee-verkeer-en-vervoer/


Mail de redactie

MEER OVER DIT ONDERWERP