Tridee

Trein Veendam-Groningen rijdt weer

Sinds zondag 1 mei rijdt er na ruim 50 jaar weer een reizigerstrein van en naar Veendam. De forenzentrein biedt een rechtstreekse verbinding met Groningen. De reactivering van de spoorlijn Groningen – Veendam is tot stand gekomen middels een opvallende samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven: de provincie Groningen, gemeente Veendam, ProRail en Arriva Nederland.

Arriva heeft, met steun van de gemeente Veendam, het oude stationsgebied herontwikkeld. De daarbij vrijgekomen middelen zijn in de heringebruikname van het spoor Veendam – Groningen gestopt. Daarnaast heeft Arriva op voorhand vier nieuwe treinen besteld. Voor de realisatie stelde de provincie Groningen extra middelen beschikbaar. De kosten voor de aanleg, aanpassingen en verbeteringen aan de spoorlijn Groningen – Veendam zijn betaald uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn: het geld dat de provincie Groningen van het Rijk heeft gekregen voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De spoorlijn Groningen – Veendam werd aangelegd in het begin van de twintigste eeuw. In 1953 werd het personenvervoer over de lijn als gevolg van de economische crisis stilgelegd.

 


Mail de redactie