VERKEERSNET Academy

academyDe VERKEERSNET Academy is een samenwerking tussen VERKEERSNET en NOVI Verkeersacademie. Doel is om verkeersprofessionals in korte tijd te informeren over actuele ontwikkelingen in de sector verkeer en vervoer. Dit gebeurt door middel van themamiddagen, excursies en korte studiereizen.
Tijdens de themamiddagen belichten drie of vier sprekers vanuit verschillende perspectieven een actueel onderwerp. Er is daarbij alle tijd voor het stellen van vragen en discussie. Bovendien ontmoet u tijdens de themamiddagen vakgenoten, die met hetzelfde thema in hun werk bezig zijn. Daardoor zijn de bijeenkomsten tevens waardevol voor het vergroten van uw netwerk en het uitwisselen van praktijkervaringen.

Bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht nabij het station.

Uitgebreide informatie vindt u op de speciale VERKEERSNETAcademy website.