XXImo dashboard
Uitstoot

XXImo biedt oplossing voor CO2-meetplicht: “Er gaat iets veranderen, dus waarom zou je wachten?”

Werknemers kunnen in het XXImo dashboard precies zien wat hun reisbewegingen voor gevolgen hebben voor de CO2-meetplicht. XXImo

De aanstaande CO2-meetplicht vraagt om een slimme oplossing voor werkgevers om alle reisbewegingen en de bijbehorende CO2-uitstoot in kaart te brengen. Het is een nieuwe klimaattaak dat op het bordje van bedrijven komt. XXImo biedt zo’n mobiliteitsoplossing: één uniforme rapportage gecombineerd met de tools om duurzaam reisgedrag te stimuleren.

Werkgevers met honderd of meer medewerkers moeten vanaf medio 2023 hun CO2-uitstoot gaan bijhouden. En dat is geen sinecure. Veel bedrijven zien de bui al hangen: extra handelingen, een toename van papierwerk, een enorme berg administratie én kans op fouten. Wat houdt de aankomende CO2-meetplicht in, en wat zijn mogelijke oplossingen?

XXImo houdt zich al ruim 11 jaar bezig met complexe mobiliteitsvraagstukken van bedrijven. XXImo brengt het mobiliteitsbeleid van papier naar de praktijk met behulp van een slim mobiliteitsplatform voor werkgever én werknemer. Werkgevers richten binnen het XXImo-platform hun mobiliteitsbeleid in. Werknemers kunnen vervolgens met één betaalmiddel betalen voor al hun zakelijke mobiliteit, passend binnen de regels van de werkgever. Dit leidt tot maximale keuzevrijheid en flexibiliteit voor de werknemer, terwijl werkgevers minder administratie hebben én grip krijgen op kosten en CO2-uitstoot.

“Zakelijke mobiliteit is te verdelen in drie grote groepen gebruikers”, legt Jur Huber, Head of Partner Sales & Accountmanagement, uit. “De leaserijder die mag tanken of laden, de OV-reiziger die op kosten van de zaak gebruik maakt van openbaar vervoer en de groep mensen die met eigen vervoer reizen en een kilometervergoeding krijgen.”

Complexe data in één rapportage

XXImo onderscheidt zich met de unieke oplossing dat werkgevers álle diensten die zij werknemers willen bieden, op dezelfde kaart kunnen bundelen. Eén plek waarin alle diensten voor zakelijke mobiliteit samen komen. Van de reisbewegingen van (elektrische) leaseauto’s, tot de OV-kosten en kilometervergoeding.
Al deze complexe data wordt door XXImo gebundeld in één rapportage, compleet met de volledige CO2-uitstoot van al het zakelijke verkeer binnen het personeelsbestand. “Deze oplossing is een uitkomst voor werkgevers, als vanaf 1 juli 2023 de nieuwe CO2-meetplicht ingaat. Vanaf dat moment moeten alle reisbewegingen van werknemers die de werkgever betaalt, in kaart gebracht worden”, aldus Huber. “En dat wordt nog wel een uitdaging.”

XXImo dashboard
Complexe data wordt in het XXImo dashboard overzichtelijk weergegeven.

Wat houdt de CO2-meetplicht in?

De CO2-uitstoot moet drastisch omlaag. Dat is één van de belangrijkste pijlers uit het Klimaatakkoord uit 2019. Meer dan de helft van alle kilometers die we rijden heeft te maken met ons werk. Het kabinet verlangt daarom van grote werkgevers dat zij de CO2-uitstoot die ontstaat door het reisgedrag van werknemers, gaan monitoren. Deze bedrijven moeten een jaarlijkse rapportage aanleveren van de CO2-uitstoot van de zakelijke mobiliteit van hun werknemers. Alles bij elkaar opgeteld moet deze meetplicht één miljoen ton minder CO2-uitstoot opleveren in 2030. In 2026 evalueert het ministerie de totale CO2-reductie. Dan wordt beslist of er een norm per werknemer moet worden ingesteld.

Toenemende complexiteit in mobiliteit

Mobiliteit en een goed beleid is tegenwoordig al complex genoeg. Bedrijven hebben te kampen met een ‘war on talent’, hogere verwachtingen van medewerkers op het gebied van flexibiliteit en comfort, en de post-corona-trend van thuiswerken. Er is ook een verschuiving, van eigendom naar gebruik: veel medewerkers verkiezen een auto-on-demand abonnement boven een geparkeerde leaseauto. Of ze willen de ene dag naar kantoor fietsen en de andere dag met het openbaar vervoer reizen. Al deze factoren dragen bij aan de complexiteit van het meten en registreren van zakelijke mobiliteit.

Wie pakt de handschoen op?

Brancheorganisaties en werkgevers zijn bang dat het meten van de uitstoot leidt tot kafkaëske situaties, met onnodig veel (papier)werk en administratieve lasten. Er heerst nog veel onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid van de nieuwe maatregel. Dat er een directe uitdaging ligt in de uitvoering van de nieuwe meetplicht is duidelijk.

De mobiliteitsoplossing van XXImo helpt daarbij. Niet alleen door de volledige data aan te bieden, ook door het contact met de gebruiker te faciliteren. “Het doel van de CO2-meetplicht is namelijk niet het in kaart brengen van de reisbewegingen, maar het reduceren van de CO2-uitstoot”, vertelt Huber. “Daarom is het niet alleen relevant om alle data op één plek te hebben, maar ook tools aangereikt te krijgen om bij te dragen aan de reductie.”

Zo worden werknemers via de app van XXImo geadviseerd over de impact van hun geplande reis en kan er gestuurd worden naar duurzame mobiliteit. “Bijvoorbeeld door werknemers die met de fiets naar kantoor komen een hogere vergoeding te geven, dan werknemers die met hun oude dieseltje reizen. Of door werknemers erop te wijzen dat ze door de trein te pakken niet alleen tien minuten eerder waren geweest, maar dat dit ook de helft aan CO2-uitstoot had gescheeld. Wij kunnen met XXImo heel goed een verschil maken in dat soort reizen.”

Werknemers in het zonnetje zetten

Door het effect van de manier van reizen inzichtelijk te maken, verwacht Huber dat er begrip ontstaat bij de gebruiker. “Dat is stap 1: inzicht bieden in de impact van bepaald reisgedrag. Stap 2 is het beleid creëren waarmee je duurzaam reizen echt gaat stimuleren. Bijvoorbeeld door werknemers die het minste uitstoten in het zonnetje te zetten.”

Daarnaast maakt de data inzichtelijk wat het effect is als een groep werknemers verleid wordt tot het kiezen voor een duurzame manier van reizen. “Je ziet als werkgever direct wat je bespaart aan CO2, als bijvoorbeeld honderd werknemers voortaan met de fiets of OV naar kantoor komen, in plaats van met de auto.” Voor de afnemer is een complete rapportage dus cruciaal om te zien waar de grootste winst- en pijnpunten zitten. “Op basis van de data kan er bijvoorbeeld besloten worden om een wagenpark compleet elektrisch te maken of meer leasefietsen in te zetten.”

Bovendien ben je er als werkgever bij gebaat om goed bij te houden hoe iedereen reist. Uitgaan van een gemiddelde uitstoot zou zomaar eens negatiever uit kunnen pakken dan het in werkelijkheid is. “De werkelijke CO2-uitstoot kan minder zijn dan de norm die ervoor staat, als jouw werkgever niet bijhoudt dat jij elke ochtend met de fiets naar kantoor komt.”
Op de vraag waarom je als bedrijf nu actie moet ondernemen om de meetplicht te gaan organiseren, kan Huber kort zijn: “Er gaat iets veranderen, dus waarom zou je wachten?”

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

XXImo biedt oplossing voor CO2-meetplicht: “Er gaat iets veranderen, dus waarom zou je wachten?” - VerkeersNet
XXImo dashboard
Uitstoot

XXImo biedt oplossing voor CO2-meetplicht: “Er gaat iets veranderen, dus waarom zou je wachten?”

Werknemers kunnen in het XXImo dashboard precies zien wat hun reisbewegingen voor gevolgen hebben voor de CO2-meetplicht. XXImo

De aanstaande CO2-meetplicht vraagt om een slimme oplossing voor werkgevers om alle reisbewegingen en de bijbehorende CO2-uitstoot in kaart te brengen. Het is een nieuwe klimaattaak dat op het bordje van bedrijven komt. XXImo biedt zo’n mobiliteitsoplossing: één uniforme rapportage gecombineerd met de tools om duurzaam reisgedrag te stimuleren.

Werkgevers met honderd of meer medewerkers moeten vanaf medio 2023 hun CO2-uitstoot gaan bijhouden. En dat is geen sinecure. Veel bedrijven zien de bui al hangen: extra handelingen, een toename van papierwerk, een enorme berg administratie én kans op fouten. Wat houdt de aankomende CO2-meetplicht in, en wat zijn mogelijke oplossingen?

XXImo houdt zich al ruim 11 jaar bezig met complexe mobiliteitsvraagstukken van bedrijven. XXImo brengt het mobiliteitsbeleid van papier naar de praktijk met behulp van een slim mobiliteitsplatform voor werkgever én werknemer. Werkgevers richten binnen het XXImo-platform hun mobiliteitsbeleid in. Werknemers kunnen vervolgens met één betaalmiddel betalen voor al hun zakelijke mobiliteit, passend binnen de regels van de werkgever. Dit leidt tot maximale keuzevrijheid en flexibiliteit voor de werknemer, terwijl werkgevers minder administratie hebben én grip krijgen op kosten en CO2-uitstoot.

“Zakelijke mobiliteit is te verdelen in drie grote groepen gebruikers”, legt Jur Huber, Head of Partner Sales & Accountmanagement, uit. “De leaserijder die mag tanken of laden, de OV-reiziger die op kosten van de zaak gebruik maakt van openbaar vervoer en de groep mensen die met eigen vervoer reizen en een kilometervergoeding krijgen.”

Complexe data in één rapportage

XXImo onderscheidt zich met de unieke oplossing dat werkgevers álle diensten die zij werknemers willen bieden, op dezelfde kaart kunnen bundelen. Eén plek waarin alle diensten voor zakelijke mobiliteit samen komen. Van de reisbewegingen van (elektrische) leaseauto’s, tot de OV-kosten en kilometervergoeding.
Al deze complexe data wordt door XXImo gebundeld in één rapportage, compleet met de volledige CO2-uitstoot van al het zakelijke verkeer binnen het personeelsbestand. “Deze oplossing is een uitkomst voor werkgevers, als vanaf 1 juli 2023 de nieuwe CO2-meetplicht ingaat. Vanaf dat moment moeten alle reisbewegingen van werknemers die de werkgever betaalt, in kaart gebracht worden”, aldus Huber. “En dat wordt nog wel een uitdaging.”

XXImo dashboard
Complexe data wordt in het XXImo dashboard overzichtelijk weergegeven.

Wat houdt de CO2-meetplicht in?

De CO2-uitstoot moet drastisch omlaag. Dat is één van de belangrijkste pijlers uit het Klimaatakkoord uit 2019. Meer dan de helft van alle kilometers die we rijden heeft te maken met ons werk. Het kabinet verlangt daarom van grote werkgevers dat zij de CO2-uitstoot die ontstaat door het reisgedrag van werknemers, gaan monitoren. Deze bedrijven moeten een jaarlijkse rapportage aanleveren van de CO2-uitstoot van de zakelijke mobiliteit van hun werknemers. Alles bij elkaar opgeteld moet deze meetplicht één miljoen ton minder CO2-uitstoot opleveren in 2030. In 2026 evalueert het ministerie de totale CO2-reductie. Dan wordt beslist of er een norm per werknemer moet worden ingesteld.

Toenemende complexiteit in mobiliteit

Mobiliteit en een goed beleid is tegenwoordig al complex genoeg. Bedrijven hebben te kampen met een ‘war on talent’, hogere verwachtingen van medewerkers op het gebied van flexibiliteit en comfort, en de post-corona-trend van thuiswerken. Er is ook een verschuiving, van eigendom naar gebruik: veel medewerkers verkiezen een auto-on-demand abonnement boven een geparkeerde leaseauto. Of ze willen de ene dag naar kantoor fietsen en de andere dag met het openbaar vervoer reizen. Al deze factoren dragen bij aan de complexiteit van het meten en registreren van zakelijke mobiliteit.

Wie pakt de handschoen op?

Brancheorganisaties en werkgevers zijn bang dat het meten van de uitstoot leidt tot kafkaëske situaties, met onnodig veel (papier)werk en administratieve lasten. Er heerst nog veel onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid van de nieuwe maatregel. Dat er een directe uitdaging ligt in de uitvoering van de nieuwe meetplicht is duidelijk.

De mobiliteitsoplossing van XXImo helpt daarbij. Niet alleen door de volledige data aan te bieden, ook door het contact met de gebruiker te faciliteren. “Het doel van de CO2-meetplicht is namelijk niet het in kaart brengen van de reisbewegingen, maar het reduceren van de CO2-uitstoot”, vertelt Huber. “Daarom is het niet alleen relevant om alle data op één plek te hebben, maar ook tools aangereikt te krijgen om bij te dragen aan de reductie.”

Zo worden werknemers via de app van XXImo geadviseerd over de impact van hun geplande reis en kan er gestuurd worden naar duurzame mobiliteit. “Bijvoorbeeld door werknemers die met de fiets naar kantoor komen een hogere vergoeding te geven, dan werknemers die met hun oude dieseltje reizen. Of door werknemers erop te wijzen dat ze door de trein te pakken niet alleen tien minuten eerder waren geweest, maar dat dit ook de helft aan CO2-uitstoot had gescheeld. Wij kunnen met XXImo heel goed een verschil maken in dat soort reizen.”

Werknemers in het zonnetje zetten

Door het effect van de manier van reizen inzichtelijk te maken, verwacht Huber dat er begrip ontstaat bij de gebruiker. “Dat is stap 1: inzicht bieden in de impact van bepaald reisgedrag. Stap 2 is het beleid creëren waarmee je duurzaam reizen echt gaat stimuleren. Bijvoorbeeld door werknemers die het minste uitstoten in het zonnetje te zetten.”

Daarnaast maakt de data inzichtelijk wat het effect is als een groep werknemers verleid wordt tot het kiezen voor een duurzame manier van reizen. “Je ziet als werkgever direct wat je bespaart aan CO2, als bijvoorbeeld honderd werknemers voortaan met de fiets of OV naar kantoor komen, in plaats van met de auto.” Voor de afnemer is een complete rapportage dus cruciaal om te zien waar de grootste winst- en pijnpunten zitten. “Op basis van de data kan er bijvoorbeeld besloten worden om een wagenpark compleet elektrisch te maken of meer leasefietsen in te zetten.”

Bovendien ben je er als werkgever bij gebaat om goed bij te houden hoe iedereen reist. Uitgaan van een gemiddelde uitstoot zou zomaar eens negatiever uit kunnen pakken dan het in werkelijkheid is. “De werkelijke CO2-uitstoot kan minder zijn dan de norm die ervoor staat, als jouw werkgever niet bijhoudt dat jij elke ochtend met de fiets naar kantoor komt.”
Op de vraag waarom je als bedrijf nu actie moet ondernemen om de meetplicht te gaan organiseren, kan Huber kort zijn: “Er gaat iets veranderen, dus waarom zou je wachten?”

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.