Geldrop parkeervisie Spark
Leefbaarheid

Spark maakt toekomstbestendige parkeervisie voor Geldrop

xxxGemeente Geldrop-Mierlo

Hoe zorg je ervoor dat de bouw van achthonderd woningen en de daarbij komende parkeerdruk, geen nadelige gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de omgeving? Om die vraag te beantwoorden, riep de Brabantse gemeente Geldrop-Mierlo de hulp in van Spark. Het adviesbureau stelde de beleidskaders voor fiets- en autoparkeren op, met als doel een fijne woon- en verblijfsomgeving te creëren in het centrum van Geldrop.

De gemeente Geldrop-Mierlo is een groene woongemeente in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Met de ontwikkeling van achthonderd woningen in en rondom het centrum van Geldrop, moet de gemeente een krachtige impuls krijgen. “Dit heeft echter veel impact op de bijna dorpse omgeving van de gemeente”, vertelt Pieter Delleman, senior adviseur bij Spark en projectleider Parkeervisie Geldrop.

“De gemeente wil de toekomstige parkeervraag van nieuwe bewoners en bezoekers aan het centrum goed faciliteren, maar het bestaande gemeentelijke beleid biedt hier onvoldoende handvatten voor”, vervolgt hij. “Er is actueel beleid nodig.”

Ambitie

Aan Spark de taak om beleidskaders op te stellen, om het parkeren in goede banen te leiden. Dit bestaat in eerste instantie uit de regels wat betreft parkeervergunningen, parkeergeld en de parkeernorm. Maar ook andere beleidsdoelen die het parkeerbeleid raken, zijn door Spark meegenomen.

“Het is in de bovenliggende visie van belang om bijkomende dilemma’s boven tafel te krijgen”, legt Delleman uit. “Naast de simpele regeltjes, is er veel ambitie op het gebied van bijvoorbeeld klimaatadaptatie, leefbaarheid en duurzaamheid. De gemeente stelt diverse nota’s vast en daar staan allerlei doelstellingen in, soms in ferme bewoordingen. Maar het kan spannend worden als je beleid voor parkeren gaat implementeren, dat haaks staat op andere ambities. Eerder gemaakte keuzes, zoals het stimuleren van fietsgebruik, moeten van invloed zijn op nieuw vast te stellen beleid.”

Zo kan het in een omgeving als Geldrop, waar men sterk afhankelijk is van de auto en niet anders gewend is dan de auto voor de deur te parkeren, lastig zijn voor mensen om hun parkeergedrag aan te passen. “Daar zit veel tijd in”, erkent Delleman. “Maar dit heeft Geldrop goed gedaan, door de raad goed te informeren en keuzes te maken.”

Stapje voor stapje

Samen met de gemeentelijk specialisten ontwikkelden adviseurs van Spark een visie als kader voor concreet en toekomstgericht parkeerbeleid. De basisvraag waar een antwoord op gegeven moest worden was: wie gaat waar parkeren en onder welke condities?

Het was volgens Delleman van belang prudent te werk te gaan bij het opstellen van het nieuwe parkeebeleid. “We hebben veel overlegd en stapje voor stapje uitgelegd waarom we iets doen. We wilden meteen, bij het bespreken van de visie, de mogelijke angels boven tafel krijgen zodat we later weten dat we goede keuzes gemaakt hebben. Dat vond ik ook leuk aan dit project, dat we daar echt de tijd voor konden nemen.

Parkeerregulering

In een bijeenkomst van de raadscommissie hebben adviseurs van Spark de concept visiepunten toegelicht. “We hebben toen goed gesproken over de rol die de gemeente moet innemen om een parkeerfaciliteit op afstand te realiseren. De gemeente moet hier de regie in pakken en bereid zijn de onrendabele top te dragen. Anders is een mobiliteitshub of parkeergarage niet overeind te houden. Dit ligt natuurlijk gevoelig.”

Het andere onderwerp waar tijdens de bijeenkomst veel aandacht naar uitging, waren de mogelijke vormen van parkeerregulering. “Als je knijpt op de parkeerbehoefte, minder plekken aanlegt en van mensen vraagt om op afstand te gaan parkeren, dan bestaat het risico dat het probleem zich verplaatst en auto’s in nabijgelegen buurten neergezet gaan worden”, legt Delleman uit. “Dit zorgt voor overlast voor de omgeving. De enige manier om dat te ondervangen, is een vorm van gereguleerd parkeren invoeren. Een blauwe zone, een vergunningensysteem, betaald parkeren. Dit ligt meestal heel gevoelig, dus we wilden aan de voorkant helder hebben dat het invoeren van parkeerregulering een consequentie kan zijn van het vaststellen van de parkeervisie.”

Spelregels

Met de aanscherpingen en suggesties van de raadscommissie, zijn de visiepunten voor het Geldrops parkeerbeleid verder uitgewerkt. Inmiddels heeft Spark een nieuwe parkeerverordening en bijbehorende beleidsregels voor de gemeente opgesteld. Hierin krijgen de spelregels voor het parkeren verder vorm. Ook onderzoekt het adviesbureau de opties voor een parkeervoorziening op afstand. “We blijven heel betrokken bij dit project.”

Lees ook:

Auteur: Marloes Kanselaar

Marloes Kanselaar is vaste redacteur voor VerkeersNet en werkt nauw samen met de redacteuren van OVPro.nl en TaxiPro.nl. Na een studie Journalistiek werkte ze voor het AD/Rotterdams Dagblad en deed ze commerciële schrijfervaring op bij webwinkel Coolblue. Een Rotterdamse in hart en nieren, die de lezer van VerkeersNet graag op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen in de verkeers-en mobiliteitswereld.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Spark maakt toekomstbestendige parkeervisie voor Geldrop - VerkeersNet
Geldrop parkeervisie Spark
Leefbaarheid

Spark maakt toekomstbestendige parkeervisie voor Geldrop

xxxGemeente Geldrop-Mierlo

Hoe zorg je ervoor dat de bouw van achthonderd woningen en de daarbij komende parkeerdruk, geen nadelige gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de omgeving? Om die vraag te beantwoorden, riep de Brabantse gemeente Geldrop-Mierlo de hulp in van Spark. Het adviesbureau stelde de beleidskaders voor fiets- en autoparkeren op, met als doel een fijne woon- en verblijfsomgeving te creëren in het centrum van Geldrop.

De gemeente Geldrop-Mierlo is een groene woongemeente in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Met de ontwikkeling van achthonderd woningen in en rondom het centrum van Geldrop, moet de gemeente een krachtige impuls krijgen. “Dit heeft echter veel impact op de bijna dorpse omgeving van de gemeente”, vertelt Pieter Delleman, senior adviseur bij Spark en projectleider Parkeervisie Geldrop.

“De gemeente wil de toekomstige parkeervraag van nieuwe bewoners en bezoekers aan het centrum goed faciliteren, maar het bestaande gemeentelijke beleid biedt hier onvoldoende handvatten voor”, vervolgt hij. “Er is actueel beleid nodig.”

Ambitie

Aan Spark de taak om beleidskaders op te stellen, om het parkeren in goede banen te leiden. Dit bestaat in eerste instantie uit de regels wat betreft parkeervergunningen, parkeergeld en de parkeernorm. Maar ook andere beleidsdoelen die het parkeerbeleid raken, zijn door Spark meegenomen.

“Het is in de bovenliggende visie van belang om bijkomende dilemma’s boven tafel te krijgen”, legt Delleman uit. “Naast de simpele regeltjes, is er veel ambitie op het gebied van bijvoorbeeld klimaatadaptatie, leefbaarheid en duurzaamheid. De gemeente stelt diverse nota’s vast en daar staan allerlei doelstellingen in, soms in ferme bewoordingen. Maar het kan spannend worden als je beleid voor parkeren gaat implementeren, dat haaks staat op andere ambities. Eerder gemaakte keuzes, zoals het stimuleren van fietsgebruik, moeten van invloed zijn op nieuw vast te stellen beleid.”

Zo kan het in een omgeving als Geldrop, waar men sterk afhankelijk is van de auto en niet anders gewend is dan de auto voor de deur te parkeren, lastig zijn voor mensen om hun parkeergedrag aan te passen. “Daar zit veel tijd in”, erkent Delleman. “Maar dit heeft Geldrop goed gedaan, door de raad goed te informeren en keuzes te maken.”

Stapje voor stapje

Samen met de gemeentelijk specialisten ontwikkelden adviseurs van Spark een visie als kader voor concreet en toekomstgericht parkeerbeleid. De basisvraag waar een antwoord op gegeven moest worden was: wie gaat waar parkeren en onder welke condities?

Het was volgens Delleman van belang prudent te werk te gaan bij het opstellen van het nieuwe parkeebeleid. “We hebben veel overlegd en stapje voor stapje uitgelegd waarom we iets doen. We wilden meteen, bij het bespreken van de visie, de mogelijke angels boven tafel krijgen zodat we later weten dat we goede keuzes gemaakt hebben. Dat vond ik ook leuk aan dit project, dat we daar echt de tijd voor konden nemen.

Parkeerregulering

In een bijeenkomst van de raadscommissie hebben adviseurs van Spark de concept visiepunten toegelicht. “We hebben toen goed gesproken over de rol die de gemeente moet innemen om een parkeerfaciliteit op afstand te realiseren. De gemeente moet hier de regie in pakken en bereid zijn de onrendabele top te dragen. Anders is een mobiliteitshub of parkeergarage niet overeind te houden. Dit ligt natuurlijk gevoelig.”

Het andere onderwerp waar tijdens de bijeenkomst veel aandacht naar uitging, waren de mogelijke vormen van parkeerregulering. “Als je knijpt op de parkeerbehoefte, minder plekken aanlegt en van mensen vraagt om op afstand te gaan parkeren, dan bestaat het risico dat het probleem zich verplaatst en auto’s in nabijgelegen buurten neergezet gaan worden”, legt Delleman uit. “Dit zorgt voor overlast voor de omgeving. De enige manier om dat te ondervangen, is een vorm van gereguleerd parkeren invoeren. Een blauwe zone, een vergunningensysteem, betaald parkeren. Dit ligt meestal heel gevoelig, dus we wilden aan de voorkant helder hebben dat het invoeren van parkeerregulering een consequentie kan zijn van het vaststellen van de parkeervisie.”

Spelregels

Met de aanscherpingen en suggesties van de raadscommissie, zijn de visiepunten voor het Geldrops parkeerbeleid verder uitgewerkt. Inmiddels heeft Spark een nieuwe parkeerverordening en bijbehorende beleidsregels voor de gemeente opgesteld. Hierin krijgen de spelregels voor het parkeren verder vorm. Ook onderzoekt het adviesbureau de opties voor een parkeervoorziening op afstand. “We blijven heel betrokken bij dit project.”

Lees ook:

Auteur: Marloes Kanselaar

Marloes Kanselaar is vaste redacteur voor VerkeersNet en werkt nauw samen met de redacteuren van OVPro.nl en TaxiPro.nl. Na een studie Journalistiek werkte ze voor het AD/Rotterdams Dagblad en deed ze commerciële schrijfervaring op bij webwinkel Coolblue. Een Rotterdamse in hart en nieren, die de lezer van VerkeersNet graag op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen in de verkeers-en mobiliteitswereld.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.