Bereik Verkeersnet

VERKEERSNET is het grootste onafhankelijk online platform voor  mobiliteitsdeskundigen

VERKEERSNET is de website met het grootste bereik in de sector verkeer en vervoer in Nederland en België. Met circa drie tot vier maal meer bezoekers dan andere media in de sector. En met een nieuwsbriefoplage van bijna 7000 exemplaren en meer volgers op Twitter en LinkedIn.

Vergelijk het zelf:

  • 50.000 pageviews per maand
  • bijna 7000 abonnees nieuwsbrief
  • minimaal 100 nieuwsbriefedities per jaar
  • plus ruim 1800 members op LinkedIn en ruim 2600 volgers op Twitter
  • 800 abonnees in België
bereikverkeersnet-400x250
Bereik VERKEERSNET

VERKEERSNET werkt niet met ingekochte adressenbestanden e.d. maar volgens het opt-in principe. Dat wil zeggen dat iedere abonnee zich persoonlijk heeft aangemeld. Het zijn daarom bij uitstek mobiliteitsdeskundigen bij rijk, provincie en gemeenten en adviesbureaus, maar ook planologen, ro-deskundigen en politie-ambtenaren die VERKEERSNET bezoeken. Niet alleen de kwantiteit is beter, ook de kwaliteit van de bezoekers is voor adverteerders interessanter.

VERKEERSNET is een medium met aanzien omdat we altijd net een slag dieper graven. We brengen als enige in de sector actueel eigen nieuws over het vakgebied,  geselecteerd en geschreven door een uiterst ervaren vakredactie.

VERKEERSNET wordt veelvuldig geciteerd en gekopieerd, maar is onverslaanbaar in de snelheid van berichtgeving.

VERKEERSNET werkt zonder tussenpersonen, zoals verkopers en bureaus. We vallen u dan ook niet lastig met (telefonische) advertentie-colporteurs. Bovendien hanteert VERKEERSNET duidelijke tarieven, zonder verborgen kosten. Daarom liggen onze tarieven over het algemeen 40 procent lager dan van vergelijkbare media. Daarnaast bieden we een hoog serviceniveau en snelle service en altijd voldoende ruimte voor uw banners. En uw vacatures zijn uiterlijk na drie werkdagen bij uw doelgroep via onze gewaardeerde nieuwsbrief die tweemaal per week verschijnt (in vakantieperioden eenmaal in de week) en wordt gelezen door 7000 vakgenoten. Het is daarmee het medium met de beste ROI in de sector.

Lezersonderzoek

Uit het lezersonderzoek van VERKEERSNET blijkt het volgende:

– 92% leest de nieuwsbrief vaak of altijd, 8% soms
– 92% vindt de verschijningsfrequentie prima
– 90% waardeert Verkeersnet met een 7 of hoger, 64% met een 8 of hoger