Accent adviseurs

Elke dynamische organisatie heeft ambities. De ambitie van Accent adviseurs is ideeën om te zetten in resultaten. Gedachten van de opdrachtgever achterhalen en vertalen naar concrete voorstellen en adviezen. Daarbij hebben wij oog voor de positie van het vraagstuk en het belang van de projectomgeving. Onze focus ligt op de terreinen van ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en civiel. Wij adviseren en realiseren oplossingen die op voldoende draagvlak mogen rekenen, zowel bij de opdrachtgever als bij de eindgebruiker. Oplossingen die daadwerkelijk uitvoerbaar zijn.

www.accentadviseurs.nl

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Accent adviseurs - VerkeersNet

Accent adviseurs

Elke dynamische organisatie heeft ambities. De ambitie van Accent adviseurs is ideeën om te zetten in resultaten. Gedachten van de opdrachtgever achterhalen en vertalen naar concrete voorstellen en adviezen. Daarbij hebben wij oog voor de positie van het vraagstuk en het belang van de projectomgeving. Onze focus ligt op de terreinen van ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en civiel. Wij adviseren en realiseren oplossingen die op voldoende draagvlak mogen rekenen, zowel bij de opdrachtgever als bij de eindgebruiker. Oplossingen die daadwerkelijk uitvoerbaar zijn.

www.accentadviseurs.nl

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.