Arcadis Nederland BV

ARCADIS is een toonaangevende, kennisgedreven onderneming. Wij leveren design-, advies- en ingenieursdiensten aan overheden en bedrijven. Wij realiseren projecten en programma’s vanaf het concept en ontwerp tot de oplevering en het beheer.Onze verkeerskundigen zijn actief op de gebieden van verkeersveiligheid, openbaar vervoer, parkeren, (dynamisch) verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, beprijzen, dynamische en statische verkeermodellering, planstudies, haalbaarheidsstudies, gebiedsgericht benutten en wegontwerp. Wij beschouwen verkeersvraagstukken graag in relatie tot het grotere geheel, of dat nu de besluitvormingsproblematiek van de wegbeheerder is of de ruimtelijke inpassing in een binnenstad.

www.arcadis.nl

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.