Met Graumans

Met Graumans’ is de bedrijfsnaam waaronder Ed Graumans, sinds eind 2011, opdrachtgevers over mobiliteitsvraagstukken adviseert. Ed heeft meer dan 30 jaar ervaring met mobiliteitsvraagstukken en de daarbij behorende bestuurlijke processen en communicatie. ‘Met Graumans’ is een netwerkadviesbureau. ‘Met Graumans’ levert onder andere de volgende producten: Mobiliteitsplannen, bereikbaarheidsplannen, parkeerbeleid, aanpak duurzame mobiliteit, voorbereiden en begeleiden besluitvorming, second opinion, management, cursussen en trainingen. Inmiddels heeft ‘Met Graumans’ een scala aan opdrachten uitgevoerd voor ongeveer 50 opdrachtgevers.

Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met alle andere beleidsvelden. Een integrale benadering is dan ook nodig. Samenwerking is een must en daarom ook een onderdeel van de Mobiliteitsplannen Nieuwe Stijl. Het menselijk gedrag is de kern van mobiliteitsvraagstukken en dus ook voor de oplossingen. ‘Dat kan niet, kan niet’: soms zijn nieuwe creatieve oplossingen en benaderingen nodig om zaken vlot te trekken en veranderingen tot stand te brengen.

Mobiliteitsvisies en parkeerbeleid worden opgesteld door het definiëren van ambities, relaties met andere beleidsvelden en de gewenste kwaliteit voor de verschillende modaliteiten en specifieke doelgroepen of verkeersrelaties. ‘Met Graumans’ hanteert daarvoor de ABCDE-werkwijze: Ambities, Betrokkenen, Concretiseren, Data-analyse, Effectenselectie. In combinatie met verschillende participatievormen voldoen de verkeersplannen aan criteria van een SUMP (Substainable Urban Mobility Plan).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Met Graumans - VerkeersNet

Met Graumans

Met Graumans’ is de bedrijfsnaam waaronder Ed Graumans, sinds eind 2011, opdrachtgevers over mobiliteitsvraagstukken adviseert. Ed heeft meer dan 30 jaar ervaring met mobiliteitsvraagstukken en de daarbij behorende bestuurlijke processen en communicatie. ‘Met Graumans’ is een netwerkadviesbureau. ‘Met Graumans’ levert onder andere de volgende producten: Mobiliteitsplannen, bereikbaarheidsplannen, parkeerbeleid, aanpak duurzame mobiliteit, voorbereiden en begeleiden besluitvorming, second opinion, management, cursussen en trainingen. Inmiddels heeft ‘Met Graumans’ een scala aan opdrachten uitgevoerd voor ongeveer 50 opdrachtgevers.

Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met alle andere beleidsvelden. Een integrale benadering is dan ook nodig. Samenwerking is een must en daarom ook een onderdeel van de Mobiliteitsplannen Nieuwe Stijl. Het menselijk gedrag is de kern van mobiliteitsvraagstukken en dus ook voor de oplossingen. ‘Dat kan niet, kan niet’: soms zijn nieuwe creatieve oplossingen en benaderingen nodig om zaken vlot te trekken en veranderingen tot stand te brengen.

Mobiliteitsvisies en parkeerbeleid worden opgesteld door het definiëren van ambities, relaties met andere beleidsvelden en de gewenste kwaliteit voor de verschillende modaliteiten en specifieke doelgroepen of verkeersrelaties. ‘Met Graumans’ hanteert daarvoor de ABCDE-werkwijze: Ambities, Betrokkenen, Concretiseren, Data-analyse, Effectenselectie. In combinatie met verschillende participatievormen voldoen de verkeersplannen aan criteria van een SUMP (Substainable Urban Mobility Plan).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.