Nationale Verkeer Expo

Link: https://nationaleverkeerexpo.nl/

Locatie: Houten

De Nederlandse infrastructuur is wereldwijd gezien een van de sterkste, maar kampt nog steeds met overvolle snelwegen, parkeertekorten en andere mobiliteitsproblemen. De middelen om dit te verhelpen zijn er vaak al, maar moeten nog op slimme wijze worden geïntegreerd in onze bestaande infrastructuur.

Steeds meer mensen maken gebruik van onze infrastructuur. En dat aantal neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat dwingt ons allemaal om op een andere manier na te denken over hoe we het verkeer in beweging houden. Tijdens de Nationale Verkeer Expo bent u samen met honderden vakgenoten om de nieuwste oplossingen te zien en actuele kennis op te doen.