Beleidsmedewerker Verkeer/Verkeerskundige – Gemeente Nissewaard

Als beleidsmedewerker verkeer/verkeerskundige ben je verantwoordelijk voor het verkeersmanagement van de gemeente Nissewaard. Dit betekent dat je een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid en doorstroming van de beschikbare wegen en ervoor zorgt dat deze zo optimaal mogelijk benut worden. De weggebruiker kan hierdoor weloverwogen keuzes maken met betrekking tot vervoerswijze, vertrektijd en route.

Je initieert en ontwikkelt tactisch en operationeel verkeersbeleid en uitvoeringsprogramma’s. Dit kan een vertaling zijn van het strategisch/tactisch verkeersbeleid van de afdeling Strategie of is ingegeven door de ervaringen van jouw collega’s in de binnen- en buitendienst. Je organiseert en coördineert het ontwerpen van verkeerstechnische zaken en het beheer ervan.

Junior verkeerstechnisch adviseur/Coördinator kabels en leidingen – Gemeente Nieuwegein

Als Junior Verkeerstechnisch Medewerker ga je je bezig houden met het afhandelen en het coördineren van verkeersbesluiten, het verwerken van klachten, meldingen en overige verkeerstechnische en verkeerskundige vragen van burgers en andere betrokken partijen. Je staat veel in contact met deze partijen om bij hen informatie op te halen en je adviezen toe te lichten. Je organiseert bewonersavonden en woont deze bij. Je geeft verkeersadviezen en toetst verkeerstechnische ontwerpen en bent in staat om ideeën van bewoners te vertalen naar een verkeerskundig ontwerp waar draagvlak voor is. Je werkt daarnaast nauw samen met de andere disciplines van de afdeling Openbaar Domein voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het maken van inpasbare verkeerskundige ontwerpen.

Projectleider Software Development – InTraffic

Als Projectleider Software Development ben je verantwoordelijk voor het binnen tijd en budget afronden van projecten bij een van onze opdrachtgevers. Je zorgt tevens voor de correcte bemensing en de benutting van de afgesproken SLA’s. Bij de start van een project ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van jouw projectteam. Je zorgt voor een prettige werksfeer binnen je team. Vanzelfsprekend zorg jij als Projectleider Software Development voor een optimaal projectresultaat. Hierbij heb je continu oog voor zowel de mensen, de processen als de technologie en weeg je voortdurend de belangen af van de klant, InTraffic en de medewerkers binnen jouw projectteam.

EuroRAP of VIND?

Rijkswaterstaat gebruikt twee methoden om de kwaliteit van de weginrichting in beeld te brengen. De EuroRAP-RPS (Road Protection Score) is gericht is op het informeren van weggebruikers over verkeersveiligheid van een traject. De VINDmethode wordt daarnaast ingezet om als wegbeheerder handvatten te hebben voor het treffen van locatiespecifieke verkeersveiligheidsmaatregelen. Wat is het praktische verschil?

Verkeerskundig adviseur – Transpute, Amersfoort

Wij zijn op zoek naar een verkeerskundig adviseur. Als adviseur vorm je de schakel tussen klant en onze expertise. Als verkeerskundige tussen de verkeersproblematiek die leeft en de inzichten en capaciteiten waarover het bureau beschikt. Extern voer je overleg over lopende of mogelijke projecten, binnen ons informele team van programmeurs en verkeerskundigen werk je onder andere mee aan verkeerskundige analyse bij infrastructurele projecten of beleidsvraagstukken. Hierbij maak je gebruik van onze verkeersmodellen en tools (FlowSimulator, Wegwerkplanner, Viewer, VerkeersProfiel, CapaciteitsCalculator).