Geld toe bij een laadpaal

Tot voor kort moest de overheid nog meefinancieren aan laadpalen omdat aan de verkoop van stroom onvoldoende werd verdiend. Met het groeiend aantal elektrische auto’s neemt ook de verkoop van stroom toe. Dat maakt een overheidsbijdrage langzamerhand overbodig.

Adviseur mobiliteit/verkeerskundige – Juust

Als adviseur mobiliteit/verkeerskundige verbreed en verdiep je de aanwezige verkeerskundige kennis in onze organisatie. Op mobiliteitsgebied houden wij ons voornamelijk bezig met verkeerskundig ontwerp en het opstellen en begeleiden van beleidsplannen. Daarnaast zorgen we voor vakinhoudelijke inbreng in de ruimtelijke en civiel technische projecten van onze directe collega’s. Zij hebben allemaal een rijbewijs (en denken dus net zoveel verstand te hebben van verkeer als jij) . We zoeken geen specialist in een bepaalde discipline, maar juist iemand met een brede interesse in het vakgebied.