Kennisplatform personenvervoer over water gelanceerd

veerIn Nederland worden momenteel bijna 300 veerdiensten geëxploiteerd. Samen zetten zij jaarlijks tientallen miljoenen personen over. De branche beschikt nu over een Kennisplatform personenvervoer.

Met het platform willen overheden, vervoerders, belangenorganisaties, kennisinstellingen en adviesbureaus bestaande kennis ontsluiten en nieuwe kennis ontwikkelen.

Het Kennisplatform Personenvervoer over water is een initiatief van het Landelijk Veren Platform en CROW.

Het initiatief is ontstaan gedurende gesprekken met het Landelijk Veren Platform, diverse overheden (provincie Zuid-Holland en gemeente Gorinchem) en vervoerder Waterbus / Aqualiner en Kennisplatform CROW. Deze partijen constateerden gezamenlijk dat er veel kennis beschikbaar is over personenvervoer over water, maar dat deze versnipperd is over een groot aantal partijen. Het kennisplatform biedt beschikbare kennis nu op één centrale plaats aan (www.personenvervoeroverwater.nl). Daar is ook een overzicht te vinden van relevante organisaties en personen.

Actueel thema dat speelt in de branche is onder meer de verkenning van verschillende nieuwe verbindingen door decentrale overheden, bijvoorbeeld door de provincie Zuid-Holland en provincie Noord-Holland, om omrijkilometers te voorkomen of toerisme te versterken. Daarnaast is behoefte aan onderbouwing van argumenten voor of tegen de continuering van bestaande verbindingen.

Er wordt gewerkt aan een schematisch overzicht van praktijkvoorbeelden. Voor een aantal autoveren en voet-/fietsveren (in zowel dwars- als lengterichting) worden aspecten als organisatie- en contractvormen, kosten en opbrengsten, en vergunningen belicht. Dit overzicht zal begin 2015 gereed zijn.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.