Actualisatie van het ‘Handboek Categorisering binnen de bebouwde kom’

Het toekennen van een functie aan wegen – met andere woorden het categoriseren van wegen – is één van de belangrijkste onderdelen van een Duurzaam Veilig verkeerssysteem. Van wegbeheerders wordt verwacht dat onbedoeld gebruik van de infrastructuur zoveel mogelijk wordt voorkomen, door wegen of een verkeersafwikkelende functie [stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen] of een verblijfsfunctie [erftoegangswegen] te geven.

In 1997 is een procedure opgesteld voor het opstellen van een wegcategorisering. Dit door CROW ontwikkelde stappenplan [publicatie 116] is voor wegbeheerders beschikbaar en een evaluatie laat zien dat nagenoeg alle wegbeheerders sindsdien een wegcategorisering hebben gemaakt.

Toepassing van de Duurzaam Veilig principes bij het categoriseren van wegen gaat het eenvoudigst bij wegen met een duidelijke verkeersafwikkelende functie én bij wegen met een duidelijke verblijfsfunctie. De verscheidenheid aan wegen tussen deze twee uitersten schept in de praktijk echter de problematiek bij het categoriseren. Dit zijn de wel bekende grijze wegen, waar vooral knelpunten bij de gewenste weginrichting naar voren komen.

Binnen het actualisatietraject van de categoriseringsmethode staan praktijkervaringen dan ook centraal. De hernieuwde methode wordt ontwikkeld met ervaringen uit de praktijk, voor de praktijk! Een methode waar men als gemeenteambtenaar aan kan bijdragen door de enquête in te vullen op www.verkeersopinie.nl/crow.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Actualisatie van het ‘Handboek Categorisering binnen de bebouwde kom’ - VerkeersNet

Actualisatie van het ‘Handboek Categorisering binnen de bebouwde kom’

Het toekennen van een functie aan wegen – met andere woorden het categoriseren van wegen – is één van de belangrijkste onderdelen van een Duurzaam Veilig verkeerssysteem. Van wegbeheerders wordt verwacht dat onbedoeld gebruik van de infrastructuur zoveel mogelijk wordt voorkomen, door wegen of een verkeersafwikkelende functie [stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen] of een verblijfsfunctie [erftoegangswegen] te geven.

In 1997 is een procedure opgesteld voor het opstellen van een wegcategorisering. Dit door CROW ontwikkelde stappenplan [publicatie 116] is voor wegbeheerders beschikbaar en een evaluatie laat zien dat nagenoeg alle wegbeheerders sindsdien een wegcategorisering hebben gemaakt.

Toepassing van de Duurzaam Veilig principes bij het categoriseren van wegen gaat het eenvoudigst bij wegen met een duidelijke verkeersafwikkelende functie én bij wegen met een duidelijke verblijfsfunctie. De verscheidenheid aan wegen tussen deze twee uitersten schept in de praktijk echter de problematiek bij het categoriseren. Dit zijn de wel bekende grijze wegen, waar vooral knelpunten bij de gewenste weginrichting naar voren komen.

Binnen het actualisatietraject van de categoriseringsmethode staan praktijkervaringen dan ook centraal. De hernieuwde methode wordt ontwikkeld met ervaringen uit de praktijk, voor de praktijk! Een methode waar men als gemeenteambtenaar aan kan bijdragen door de enquête in te vullen op www.verkeersopinie.nl/crow.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.