Out of the Trafficbox

peek

[gesponsorde bijdrage]

De Traffic Box is het “hart” van het Nederlandse “onderstation” wat op zijn beurt weer de basis vormt van het Nederlandse Signaleringssysteem (Motorway Traffic Management (MTM)).
Het MTM is eind jaren ’70 mede door Peek bedacht en ontwikkeld om het steeds groter wordende aantal kop-staart botsingen op de Nederlandse snelwegen terug te dringen. De doelstelling was om een uiterst betrouwbaar systeem implementeren om verkeer te waarschuwen voor een file of stilstaand verkeer even verderop stroomafwaarts.
Het MTM systeem heeft zijn waarde inmiddels meer dan bewezen. Het aantal kop-staart botsingen is op snelwegen die uitgerust zijn met signalering drastisch afgenomen. Dit succes is er tevens de oorzaak van geweest dat vandaag de dag alle belangrijke snelwegen en knooppunten met signalering zijn uitgerust.
Sinds enige jaren worden nieuwe technieken voorzichtig uitgeprobeerd. Inmiddels zijn de specificaties definitief aangepast en voeren nieuwe technieken de boventoon. Voorbeelden daarvan zijn:
• LED’s signaalgevers in plaats van halogeen lampen;
• aansturing van de periferie (waaronder ook de signaalgevers) vindt plaats op basis van veldbussen zoals Profibus;
• onderstations zijn onderling en met de centrale verbonden via TCP/IP verbindingen in plaats van 1200 Baud communicatie;
• waar mogelijk wordt radardetectie in plaats van lus-detectie toegepast.
Op korte termijn zijn uitbreidingen mogelijk op het gebied van op afstand beheren van de configuraties en uitvoeren van diagnostiek.
Op iets langere termijn verwacht Peekt “het onderstation van de toekomst” een node in het netwerk zal zijn. Het zal niet alleen actuatoren en detectoren aansturen en inlezen, maar ook actief met voertuigen communiceren. Zo kunnen voertuigen eerder gewaarschuwd worden over mogelijke ongevallen die (op dat moment) nog buiten het zicht vallen; Tevens kan het onderstation informatie van voertuigen verzamelen over de gemiddelde reistijd, de gesteldheid van de weg, etc.
Dit onderstation van de toekomst zal dan ook meer een platform zijn waarop meerdere applicaties kunnen functioneren. Niet alleen signalering, maar ook gladheidsmelding, dynamisch inhaalverbod vrachtwagens, Dynamax, etc.
Voor meer informatie: tel. 033-4541777

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Out of the Trafficbox - VerkeersNet

Out of the Trafficbox

peek

[gesponsorde bijdrage]

De Traffic Box is het “hart” van het Nederlandse “onderstation” wat op zijn beurt weer de basis vormt van het Nederlandse Signaleringssysteem (Motorway Traffic Management (MTM)).
Het MTM is eind jaren ’70 mede door Peek bedacht en ontwikkeld om het steeds groter wordende aantal kop-staart botsingen op de Nederlandse snelwegen terug te dringen. De doelstelling was om een uiterst betrouwbaar systeem implementeren om verkeer te waarschuwen voor een file of stilstaand verkeer even verderop stroomafwaarts.
Het MTM systeem heeft zijn waarde inmiddels meer dan bewezen. Het aantal kop-staart botsingen is op snelwegen die uitgerust zijn met signalering drastisch afgenomen. Dit succes is er tevens de oorzaak van geweest dat vandaag de dag alle belangrijke snelwegen en knooppunten met signalering zijn uitgerust.
Sinds enige jaren worden nieuwe technieken voorzichtig uitgeprobeerd. Inmiddels zijn de specificaties definitief aangepast en voeren nieuwe technieken de boventoon. Voorbeelden daarvan zijn:
• LED’s signaalgevers in plaats van halogeen lampen;
• aansturing van de periferie (waaronder ook de signaalgevers) vindt plaats op basis van veldbussen zoals Profibus;
• onderstations zijn onderling en met de centrale verbonden via TCP/IP verbindingen in plaats van 1200 Baud communicatie;
• waar mogelijk wordt radardetectie in plaats van lus-detectie toegepast.
Op korte termijn zijn uitbreidingen mogelijk op het gebied van op afstand beheren van de configuraties en uitvoeren van diagnostiek.
Op iets langere termijn verwacht Peekt “het onderstation van de toekomst” een node in het netwerk zal zijn. Het zal niet alleen actuatoren en detectoren aansturen en inlezen, maar ook actief met voertuigen communiceren. Zo kunnen voertuigen eerder gewaarschuwd worden over mogelijke ongevallen die (op dat moment) nog buiten het zicht vallen; Tevens kan het onderstation informatie van voertuigen verzamelen over de gemiddelde reistijd, de gesteldheid van de weg, etc.
Dit onderstation van de toekomst zal dan ook meer een platform zijn waarop meerdere applicaties kunnen functioneren. Niet alleen signalering, maar ook gladheidsmelding, dynamisch inhaalverbod vrachtwagens, Dynamax, etc.
Voor meer informatie: tel. 033-4541777

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.