Verkeersborden krijgen CE-markering

verkeersbordWeggebruikers zullen niet veel van die veranderingen merken, maar komend jaar zullen verkeersborden geproduceerd door de VNVF-leden voorzien worden van de nieuwe CE-markering. Met dit teken geven fabrikanten aan dat hun producten dan voldoen aan alle eisen van de Europese Unie. Bovendien geeft de CE-markering aan in welke klasse van de NEN-EN 12899 de producten vallen. Voor verkeersborden gelden de hoogste veiligheidseisen.
Wegbeheerders zullen zich meer bewust moeten worden van de verschillende eisen die aan een verkeersbord worden gesteld. Zij kunnen niet meer alleen volstaan met de vraag om een bord met bepaalde afmetingen en specifieke reflectieklasse, ook bijvoorbeeld de weerstand tegen wind-, sneeuw- en andere belastingen worden in de CE-regels beschreven.
De Nederlandse verkeersbordenfabrikanten zijn zich zeer bewust van deze ontwikkelingen. VNVF bereidt zich samen met de overheid, NEN en CROW goed voor en is actief in de normcommissie verkeerstekens. In 2010 zal men gaan produceren volgens de nieuwe eisen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeersborden krijgen CE-markering - VerkeersNet