Netwerkregeling combineren met lokale optimalisatie

vri

[gesponsorde bijdrage]

Het grootste verschil tussen netwerkoptimalisatie en kruispuntoptimalisatie is de regelfilosofie. Waar veel personenauto’s, vrachtauto’s en openbaar vervoer voertuigen routes langs meerdere kruispunten afleggen, heeft lokaal en langzaam verkeer oversteekbewegingen die zich beperken tot één kruispunt. Beide groepen weggebruikers hebben daardoor verschillende en mogelijk tegenstrijdige belangen. Peek richt zich op het oplossen van de knelpunten.
Kruispuntoptimalisatie is erop gericht om de wachttijden op het kruispunt te beperken, waardoor beide groepen weggebruikers zo min mogelijk hinder van elkaar hebben op het kruispunt. Een groene golf richt zich expliciet op de groep weggebruikers die een route aflegt over verschillende kruispunten. Netwerkoptimalisatie gaat echter verder dan het bijdragen aan een goede doorstroming voor het gemotoriseerde verkeer op een specifieke route.
Van oudsher zijn verkeerslichten bedoeld om bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Door de huidige doorstromingsproblemen ontkomen we echter niet meer aan het verbeteren en/of beïnvloeden van de doorstroming m.b.v. verkeerslichten.
De beleidsdoelstellingen die een wegbeheerder heeft, bestaan dan ook uit meerdere elementen. Door prioriteiten toe te kennen aan zaken als verkeerveiligheid, doorstroming op een route, openbaar vervoer en langzaam verkeer wordt dit beleid vertaald naar een regelstrategie. Het netwerkregelsysteem van Peek heeft de mogelijkheden om de beleidsuitgangspunten van de wegbeheerder om te zetten naar de gewenste netwerkoptimalisatie.
De netwerkoptimalisatie wordt sterker naarmate meer informatie over het verkeer bekend is. Bijvoorbeeld bij route optimalisatie is het van belang te meten hoe de verkeersstroom op die route zich gedraagt op enig moment. Het netwerkregelsysteem van Peek is gebaseerd op voorspelling van de verkeerssituatie op de korte termijn. Een sterk adaptief karakter zorgt ervoor dat binnen enkele seconden de strategie bijgestuurd wordt indien nodig. Het grote voordeel hiervan is dat er een goede balans bestaat tussen de netwerkregelfilosofie en lokale optimalisatie.
Netwerkoptimalisatie heeft meer en ook andere mogelijkheden dan lokale optimalisatie. De juiste keuze van de regelfilosofie is afgeleid van de beleidsdoelstellingen van de wegbeheerder.
Peek Traffic is gespecialiseerd in het adviseren rondom regelfilosofieën en het implementeren van de beleidsdoelstellingen zowel op lokaal als op netwerkniveau.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.