OV SAAL verkenning lange termijn: meer OV-reizigers in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

[gesponsorde bijdrage]

In de studie OV SAAL wordt de OV-bereikbaarheid in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad onderzocht. De studie maakt onderdeel uit van het programma Randstad Urgent en het Programma Hoogfrequent Spoor waarin ‘spoorboekloos rijden’ op belangrijke corridors in en naar de Randstad wordt onderzocht. Tijdens de Verkeer & Mobiliteit 2009 te houd lezing geeft Henk Otte, projectmanager OV-Saal, en senior adviseur Mobiliteit bij Grontmij een lezing waarbij hij nader ingaat op de gevolgde werkwijze en de resultaten van het onderzoek.
Met de bouw van 60.000 woningen zal Almere voor 2030 uitgroeien tot de vijfde stad van Nederland. Om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen moeten zowel de weginfrastructuur als de OV-infrastructuur structureel worden uitgebreid. Grontmij heeft vervoerwaardenanalyses uitgevoerd waaruit de aantallen reizigers voor de verschillende OV-alternatieven blijken, uitgaande van verschillende uitbreidingsopties van Almere.

Het reizigerspotentieel tussen Almere en Amsterdam zal van 42.000 in 2007 via 88.000 in 2020 toenemen tot 103.000 à 111.000 reizigers in 2030, afhankelijk van de verstedelijkingsopties van Almere. Door het inzetten van meer treinen en het uitbreiden van de infrastructuur kan het aantal reizigers verder toenemen tot 115.000 à 132.000. Er is ook een aanpassing van de dienstregeling nodig om de reizigersaantallen te kunnen verwerken.

De verbinding tussen Almere en Amsterdam is veel besproken. De uiteindelijke keuze zal ook invloed hebben op de reizigersaantallen. De toenames hiervan zullen het grootst zijn als wordt uitgegaan van de aanleg van de IJmeerverbinding, waarbij nog onderscheid gemaakt kan worden naar aanleg als metro, trein of magneetzweefbaan.

De informatie die resulteert uit de vervoerwaardenanalyses van Grontmij vormt samen met andere onderzoeksresultaten, zoals aanleg- en exploitatiekosten, de basis voor de besluitvorming. Het kabinet heeft besloten dat de aanlegaspecten van de IJmeerverbinding, één van de onderzochte opties, nader bestudeerd moeten worden voordat een definitief besluit valt over de aanleg.

Grontmij adviseert over de verschillende OV-mogelijkheden rekening houdend met de samenhang van de uitbreidingsopties van Almere, andere ruimtelijke ontwikkelingen en de gebruiks(on)mogelijkheden van het Nieuw Regionaal Model, het multimodale prognosemodel dat binnen V&W wordt gehanteerd voor strategische studies.

Tijdens de Verkeer & Mobiliteit 2009 geeft Henk Otte, projectmanager OV-Saal, en senior adviseur Mobiliteit bij Grontmij een lezing waarbij hij nader ingaat op de gevolgde werkwijze en de resultaten van het onderzoek.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

OV SAAL verkenning lange termijn: meer OV-reizigers in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad - VerkeersNet

OV SAAL verkenning lange termijn: meer OV-reizigers in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

[gesponsorde bijdrage]

In de studie OV SAAL wordt de OV-bereikbaarheid in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad onderzocht. De studie maakt onderdeel uit van het programma Randstad Urgent en het Programma Hoogfrequent Spoor waarin ‘spoorboekloos rijden’ op belangrijke corridors in en naar de Randstad wordt onderzocht. Tijdens de Verkeer & Mobiliteit 2009 te houd lezing geeft Henk Otte, projectmanager OV-Saal, en senior adviseur Mobiliteit bij Grontmij een lezing waarbij hij nader ingaat op de gevolgde werkwijze en de resultaten van het onderzoek.
Met de bouw van 60.000 woningen zal Almere voor 2030 uitgroeien tot de vijfde stad van Nederland. Om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen moeten zowel de weginfrastructuur als de OV-infrastructuur structureel worden uitgebreid. Grontmij heeft vervoerwaardenanalyses uitgevoerd waaruit de aantallen reizigers voor de verschillende OV-alternatieven blijken, uitgaande van verschillende uitbreidingsopties van Almere.

Het reizigerspotentieel tussen Almere en Amsterdam zal van 42.000 in 2007 via 88.000 in 2020 toenemen tot 103.000 à 111.000 reizigers in 2030, afhankelijk van de verstedelijkingsopties van Almere. Door het inzetten van meer treinen en het uitbreiden van de infrastructuur kan het aantal reizigers verder toenemen tot 115.000 à 132.000. Er is ook een aanpassing van de dienstregeling nodig om de reizigersaantallen te kunnen verwerken.

De verbinding tussen Almere en Amsterdam is veel besproken. De uiteindelijke keuze zal ook invloed hebben op de reizigersaantallen. De toenames hiervan zullen het grootst zijn als wordt uitgegaan van de aanleg van de IJmeerverbinding, waarbij nog onderscheid gemaakt kan worden naar aanleg als metro, trein of magneetzweefbaan.

De informatie die resulteert uit de vervoerwaardenanalyses van Grontmij vormt samen met andere onderzoeksresultaten, zoals aanleg- en exploitatiekosten, de basis voor de besluitvorming. Het kabinet heeft besloten dat de aanlegaspecten van de IJmeerverbinding, één van de onderzochte opties, nader bestudeerd moeten worden voordat een definitief besluit valt over de aanleg.

Grontmij adviseert over de verschillende OV-mogelijkheden rekening houdend met de samenhang van de uitbreidingsopties van Almere, andere ruimtelijke ontwikkelingen en de gebruiks(on)mogelijkheden van het Nieuw Regionaal Model, het multimodale prognosemodel dat binnen V&W wordt gehanteerd voor strategische studies.

Tijdens de Verkeer & Mobiliteit 2009 geeft Henk Otte, projectmanager OV-Saal, en senior adviseur Mobiliteit bij Grontmij een lezing waarbij hij nader ingaat op de gevolgde werkwijze en de resultaten van het onderzoek.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.