Vialis en NHTV Breda gaan kennis uitwisselen

Infrabedrijf Vialis en de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit van NHTV Breda gaan nauw met elkaar samenwerken. De komende drie jaar zetten ze in op kennisuitwisseling en -ontwikkeling voor actuele vraagstukken rondom Smart Mobility, Intelligent Transport Systems en Mobiliteitsmanagement.

De academie betrekt Vialis bij het vormgeven van het curriculum van de opleiding (international) Built Environment, Vialis zorgt stage- en afstudeerplekken op nationale en internationale plekken. Zo versterken onderwijs en werkveld elkaar, is het idee.

Grote ontwikkelingen

Inspelen op de grote ontwikkelingen in de mobiliteitssector is het doel van de samenwerking. De partijen wijzen op de toenemende drukte op wegen, op de komst van duurzame en autonome voertuigen en op de gevolgen die dit alles heeft op onze infrastructuur en mobiliteitsbehoeften. Om in deze behoeften te blijven voorzien, is in de komende periode veel kennisontwikkeling nodig, stellen ze.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.