Webtool helpt gemeenten om CO2-uitstoot mobiliteit te beperken

Milieudefensie plaatst samen met luchtwachters een verkeersbord dat waarschuwt voor ongezonde lucht langs de Stadhouderskade in Amsterdam. FOTO MARTEN VAN DIJL / MILIEUDEFENSIE

De combinatie mobiliteit en CO2 levert bij gemeentelijke beleidsmakers nog wel eens hoofdbrekens op. Het is voor hen vaak complex om zicht te krijgen op de wijze waarop CO2-uitstoot kan worden verminderd. De nieuwe webtool ‘Zicht-op-CO2’ van adviesbureau Goudappel Coffeng moet hier inzicht in geven. De tool wordt vrijdag gepresenteerd. De provincie Overijssel is de eerste die erover beschikt.

Via een dashboard op de website kunnen beleidsmakers direct de gevolgen van verschillende oplossingsrichtingen in kaart brengen. Wat gebeurt er als we meer mensen op de fiets weten te krijgen? Wat als alle auto’s schoon worden? Is meer OV de oplossing? Wat is het effect op de modal split? Behalve het dashboard biedt de website de bezoeker ook een factsheet aan waar de feitelijke informatie, waaronder de huidige CO2-uitstoot van personenmobiliteit, wordt samengevat.

Goudappel heeft twee methoden gebruikt om inzicht te geven in de CO2-uitstoot, verklaart Vincent Wever, adviseur duurzame mobiliteit bij Goudappel Coffeng. “De door het Rijk gehanteerde Emissieregistratie en de door ons gehanteerde Modal Split Methode op basis van data van Onderzoek Verkeer in Nederland (OViN).”

Antwoord

CO2-reductie is met het op handen zijnde Klimaatakkoord komende jaren een belangrijke uitdaging voor gemeenten en regio’s, weet Vincent Wever, . “Aan welke ‘knoppen’ kan en moet je draaien als gemeente? En hoe meet je eigenlijk hoeveel CO2-uitstoot er is? Op deze vragen geeft onze tool een duidelijk antwoord. Wij zijn ervan overtuigd dat veel gemeenten via deze tool en met ondersteuning de CO2-uitstoot in hun gemeente op termijn kunnen reduceren.”

In de toekomst, zo is de bedoeling, moeten ook meer gemeenten aangesloten kunnen worden. Bovendien kan de tool ook aangepast worden om inzicht te geven in andere schadelijke stoffen, zoals NOx en fijnstof.

Meer informatie is te vinden op: https://goudappelzichtopco2.nl/

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Webtool helpt gemeenten om CO2-uitstoot mobiliteit te beperken - VerkeersNet

Webtool helpt gemeenten om CO2-uitstoot mobiliteit te beperken

Milieudefensie plaatst samen met luchtwachters een verkeersbord dat waarschuwt voor ongezonde lucht langs de Stadhouderskade in Amsterdam. FOTO MARTEN VAN DIJL / MILIEUDEFENSIE

De combinatie mobiliteit en CO2 levert bij gemeentelijke beleidsmakers nog wel eens hoofdbrekens op. Het is voor hen vaak complex om zicht te krijgen op de wijze waarop CO2-uitstoot kan worden verminderd. De nieuwe webtool ‘Zicht-op-CO2’ van adviesbureau Goudappel Coffeng moet hier inzicht in geven. De tool wordt vrijdag gepresenteerd. De provincie Overijssel is de eerste die erover beschikt.

Via een dashboard op de website kunnen beleidsmakers direct de gevolgen van verschillende oplossingsrichtingen in kaart brengen. Wat gebeurt er als we meer mensen op de fiets weten te krijgen? Wat als alle auto’s schoon worden? Is meer OV de oplossing? Wat is het effect op de modal split? Behalve het dashboard biedt de website de bezoeker ook een factsheet aan waar de feitelijke informatie, waaronder de huidige CO2-uitstoot van personenmobiliteit, wordt samengevat.

Goudappel heeft twee methoden gebruikt om inzicht te geven in de CO2-uitstoot, verklaart Vincent Wever, adviseur duurzame mobiliteit bij Goudappel Coffeng. “De door het Rijk gehanteerde Emissieregistratie en de door ons gehanteerde Modal Split Methode op basis van data van Onderzoek Verkeer in Nederland (OViN).”

Antwoord

CO2-reductie is met het op handen zijnde Klimaatakkoord komende jaren een belangrijke uitdaging voor gemeenten en regio’s, weet Vincent Wever, . “Aan welke ‘knoppen’ kan en moet je draaien als gemeente? En hoe meet je eigenlijk hoeveel CO2-uitstoot er is? Op deze vragen geeft onze tool een duidelijk antwoord. Wij zijn ervan overtuigd dat veel gemeenten via deze tool en met ondersteuning de CO2-uitstoot in hun gemeente op termijn kunnen reduceren.”

In de toekomst, zo is de bedoeling, moeten ook meer gemeenten aangesloten kunnen worden. Bovendien kan de tool ook aangepast worden om inzicht te geven in andere schadelijke stoffen, zoals NOx en fijnstof.

Meer informatie is te vinden op: https://goudappelzichtopco2.nl/

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.