Minder verkeershinder in Provincie Fryslân door inzet van InMaps

Provincie Fryslân gaat de afstemming met andere wegbeheerders bij wegwerkzaamheden en evenementen gestructureerder aanpakken. Met behulp van de ViaStat applicatie InMaps zullen de planningen op elkaar worden afgestemd. Daarnaast wordt de (te verwachte) verkeershinder in beeld gebracht en de (te nemen) maatregelen voor omleidingsroutes worden bepaald. De applicatie faciliteert de onderlinge communicatie tussen wegbeheerders en weggebruikers die via een website worden geïnformeerd. InMaps werkt op ondergronden van Tele Atlas, waardoor koppelingen mogelijk zijn met andere bestanden en instanties. De ingevoerde data worden door VIA aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) toegezonden. Dit najaar verzorgt VIA de implementatie bij de gebruikers in Fryslân.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.