NDW kiest voor Data4Traffic bij inwinnen actuele verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) heeft Data4Traffic de opdracht gegund om actuele verkeersgegevens in Noord- en Oost Nederland in te winnen. Data4Traffic gaat de ontbrekende gegevens over de doorstroming van verkeer op de belangrijkste doorgaande wegen op een innovatieve manier inwinnen. Het consortium Data4Traffic (D4T) bestaat uit: Van den Berg Infrastructuren, Swarco AG en de VerkeersInformatieDienst. 
NDW heeft bij deze aanbesteding gestimuleerd dat er inwintechnieken toegepast zouden worden die voor de wegbeheerder en -gebruiker weinig hinder geven bij de aanleg en tijdens het onderhoud. D4T heeft gekozen voor een systeem met draadloze sensoren (infrarood en Bluetooth-meetsystemen), draadloze communicatie (GPRS) en energievoorziening via zonnepanelen. Hierdoor hoeft er niet in de weg gewerkt te worden en levert de aanleg geen schade op aan het asfalt. Een ander voordeel is dat bij wegwerkzaamheden de gegevensinwinning minder snel  wordt verstoord.
De meetpunten leveren gegevens over de drukte op de wegen, de files en de reistijden. Deze actuele verkeersgegevens zijn nodig om weggebruikers goed te kunnen informeren over de situatie op de weg, maar ook om het verkeer beter te kunnen sturen via verkeersmanagement. Gepland is dat in december 2011 alle meetpunten van D4T operationeel zijn.
Het aantal wegen in Noord- en Oost Nederland waarover verkeersgegevens bekend komen, wordt met deze aanbesteding flink uitgebreid. Voorlopig staan enkel nog wegen van Rijkswaterstaat gepland om bemeten te worden, maar ook andere wegbeheerders in Noord- en Oost Nederland overwegen zich nu aan te sluiten.
Binnen NDW werken verschillende overheden intensief samen aan de ontwikkeling van een (realtime) databank voor wegverkeersgegevens en aan een effectieve inzet van deze gegevens bij verkeersmanagement en verkeersinformatie. Voor het inwinnen van verkeersgegevens kunnen de deelnemende overheden ervoor kiezen om dit door NDW te laten verzorgen. NDW regelt dan de inkoop van de gegevens. Voor de aanbesteding van de inwinning van verkeersgegevens is Nederland ingedeeld in drie percelen: Randstad, Zuid en Noord&Oost. De aanbesteding van de percelen Randstad en Zuid heeft in 2008 plaatsgevonden. Met Noord- en Oost Nederland erbij worden nu in het hele land actuele verkeersgegevens ingewonnen.
Deelnemende overheden in NDW zijn: Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant, de stadsregio’s Haaglanden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Arnhem-Nijmegen en de gemeenten Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.