VISSIM-kruispuntentool

Welke kruispuntvorm is op deze locatie het meest geschikt? Voldoet deze rotondevorm in de toekomst nog? Volstaat een voorrangskruispunt met brede middenberm of is een rotonde beter? Is Largas een optie?  Dit zijn vragen waar wegbeheerders dagelijks mee te maken krijgen. Goudappel Coffeng heeft een tool ontwikkeld waarmee de meest gangbare (niet VRI-geregelde) kruispuntvormen op een snelle wijze met behulp van een microsimulatie (VISSIM) zijn door te rekenen en te analyseren.
De kracht van deze VISSIM-kruispuntentool is in de eerste plaats dat alle niet-VRI-geregelde kruispuntvormen in één tool kunnen worden doorgerekend. Daarmee is de doorrekening snel en eenvoudig te doen en zijn de uitkomsten onderling goed te vergelijken. In de tweede plaats vinden de berekeningen plaats op basis van een microsimulatie en niet op basis van een algoritme, waardoor de resultaten zeer betrouwbaar en goed interpreteerbaar zijn.
De tool bestaat uit drie onderdelen:
1. Invoer en selectie:
• invoeren van intensiteiten (auto/vracht/fiets) voor verschillende perioden, ‘vlak’ of volgens een bepaald spitsverloop;
• selectie van kruispuntvormen (zonder of met fiets in of uit de voorrang);
• het aantal simulatieruns.
2. Het rekenhart, dat bestaat uit een bibliotheek van VISSIM-modellen van de meest gangbare kruispuntvormen (rotondes in alle vormen, voorrangskruispunten met middenberm en Largasvormen).
3. Uitvoerbladen, waarin de resultaten overzichtelijk in tabellen en grafieken worden gepresenteerd.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.