Parkeerautomaat als DVM-sensor

Vialis gaat de informatie uit straatparkeerautomaten en parkeergarages inzetten om een beeld te krijgen van de verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet. In dit kader presenteert het bedrijf binnenkort een nieuwe straatparkeerautomaat die bijvoorbeeld gekoppeld kan worden aan het ViValdi Dynamisch Verkeers Managementsysteem.
Traditionele bronnen waarmee verkeersdata worden gegenereerd zijn lussen, camera’s, radarsystemen, verkeersregelinstallaties en bijvoorbeeld bezettingsgraden van parkeergarages. Met de nieuwe straatparkeerautomaten van Vialis wordt echter ook de parkeerbezetting op straat gemeten, de gemiddelde parkeertijd, de voertuigverblijfsduur in een gebied, en de routering van een voertuig van begin- naar eindpunt (parkeerplaats). Hierdoor ontstaat fijnmazige informatie over verkeersafwikkeling op het onderliggende wegennet.

Door de data uit de nieuwe straatparkeerautomaten te koppelen aan bijvoorbeeld het ViValdi Dynamisch Verkeers Managementsysteem, komen gegevens vrij voor:

  • De gebruiker (reistijd van deur tot deur) op basis waarvan hij of zij een keuze voor modaliteit kan maken;
  • De operationeel verkeersmanager (bezettingscapaciteit garage- en straatparkeren) op basis waarvan de verkeersmanager gebruikers kan routeren naar parkeergarages en straatparkeerplaatsen in wijken;
  • De wegbeheerder en/of parkeerbeheerder (bezettingsgraad garage- en straatparkeren) op basis waarvan de beheerder vraag en aanbod bij elkaar kan laten komen in een real time dynamisch tarief voor parkeren.

Op deze wijze, waarbij scenariomanagement en parkeren gekoppeld worden, kunnen bijvoorbeeld bij een hoge in- of uitstroom van voertuigen in een wijk met betaald straatparkeren, de groentijden van VRI’s en het tarief voor straatparkeren real time worden aangepast.  Ook voor beheer en financieel management biedt de koppeling van straatparkeren, garageparkeren en stadsafsluiting met één centraal managementsysteem praktische voordelen. Het geeft de weg- of parkeerbeheerder de mogelijkheid vanuit één locatie met één systeem de voertuigtoegang tot het onderliggende wegennet te reguleren en het voertuigverblijf te tariferen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.