Fietsparkeur voor etagerekken

De Stiching FietsParkeur heeft een keurmerk ontwikkeld voor etagerekken. Aan de norm was behoefte vanwege het sterk groeiende aantal etagerekken rond stations en in binnensteden. Met de norm hoopt de Stichting FietsParkeur een kwaliteitsimpuls te geven aan het fietsparkeren. De norm is een aanvulling op het FietsParkeur voor “gewone” fietsparkeervoorzieningen. De eisen waaraan etagerekken moeten voldoen om het FietsParkeur te verwerven zijn vastgelegd in een normstellend document.
Het bestuur van de Stichting FietsParkeur bestaat uit vertegenwoordigers van de Fietsersbond en de de sectie Fietsparkeervoorzieningen van de Vereniging Straatmeubilair (voorheen de vereniging van Fabrikanten van Fietsparkeervoorzieningen FIPAVO). De stichting heeft een onafhankelijke voorzitter. Een College van Deskundigen van FietsParKeur adviseert het bestuur over toekenning van licenties en het beheer van het Normstellend Document. Het college bestaat uit vertegenwoordigers van gebruikers (Fietsersbond) en fabrikanten (VS/FIPAVO) en uit andere bij het fietsparkeerbeleid betrokken organisaties.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Fietsparkeur voor etagerekken - VerkeersNet

Fietsparkeur voor etagerekken

De Stiching FietsParkeur heeft een keurmerk ontwikkeld voor etagerekken. Aan de norm was behoefte vanwege het sterk groeiende aantal etagerekken rond stations en in binnensteden. Met de norm hoopt de Stichting FietsParkeur een kwaliteitsimpuls te geven aan het fietsparkeren. De norm is een aanvulling op het FietsParkeur voor “gewone” fietsparkeervoorzieningen. De eisen waaraan etagerekken moeten voldoen om het FietsParkeur te verwerven zijn vastgelegd in een normstellend document.
Het bestuur van de Stichting FietsParkeur bestaat uit vertegenwoordigers van de Fietsersbond en de de sectie Fietsparkeervoorzieningen van de Vereniging Straatmeubilair (voorheen de vereniging van Fabrikanten van Fietsparkeervoorzieningen FIPAVO). De stichting heeft een onafhankelijke voorzitter. Een College van Deskundigen van FietsParKeur adviseert het bestuur over toekenning van licenties en het beheer van het Normstellend Document. Het college bestaat uit vertegenwoordigers van gebruikers (Fietsersbond) en fabrikanten (VS/FIPAVO) en uit andere bij het fietsparkeerbeleid betrokken organisaties.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.