Tauw ontwikkelt concept voor duurzaam fietspad

Er zijn tientallen mogelijkheden om de duurzaamheid van een fietspad te vergroten. Ingenieursbureau Tauw heeft kansrijke opties hiervoor gebundeld in de schets ‘Duurzaam fietspad’.

Tauw noemt als voorbeelden hergebruik van asfalt, baggerspecie als fundering, een klimaatneutrale lichtmast en de toepassing van Warmte Koude Opslag (WKO) om gladheid te voorkomen. Bij warmtekoudeopslag (WKO) wordt het grondwatersysteem benut als energievoorziening. In de winter wordt het fietspad verwarmd door de warmte uit het grondwater te halen. Het water koelt dan af en kan in de zomer worden gebruikt om het asfalt te koelen. Het grondwater warmt dan weer op en is qua temperatuur weer geschikt voor toepassing in de winter. Er is wel stroom nodig voor pompen en warmtewisselaars.

Om deze opties ‘tastbaar’ te maken heeft Tauw een schets opgesteld met daarop een weergave van veel van deze innovaties. Voor de gemeente Zutphen heeft Tauw inmiddels een opdracht uitgevoerd waarbij samen met de gemeente is beoordeeld welke duurzame innovaties kansrijk zijn voor het projectgebied De Mars. De Mars is een van de grootste bedrijventerreinen van Gelderland die zich door herontwikkeling ontwikkelt tot een duurzaam en tijdsbestendig bedrijventerrein, dat goed bereikbaar is en nieuwe ruimte biedt voor wonen, werken en recreëren.

Ook de Fietsersbond heeft volgens Tauw belangstelling en streeft ernaar het concept van het duurzame fietspad te integreren in een ‘green deal’ met het Rijk, het bedrijfsleven en belangenorganisaties.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.