Regelsoftware die beleid vertaalt naar praktijk

De politiek neemt de besluiten en verkeerskundigen vertalen die in verkeersregelingen. Zo ging het tot nu toe, maar met ImFlow, een nieuw model van Peek Traffic, kan het ook anders. De software kan op basis beleidsmatige uitgangspunten de verkeersregeling zo configureren dat de doelstellingen zo goed mogelijk worden gehaald.

Prioriteit voor het ov? Of moet het autoverkeer op hoofdroutes door blijven rijden? Het ImFlowmodel werkt op basis van dergelijke beleidsuitgangspunten een regelscenario uit. De uitgangspunten kan men een bepaald gewicht meegeven, waardoor men bijvoorbeeld een afweging kan maken tussen de doorstroming van autoverkeer, prioriteit voor het ov of meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Daarbij kan de software rekening houden met de werkelijke aankomsttijden van het ov bij geregelde kruispunten en haltes en krijgt het ov prioriteit al naar gelang de ingestelde beleidsuitgangspunten en de afwijking van het tijdschema. Ook kan men vanuit ImFlow wachttijdvoorspellers aansturen voor voetgangers en fietsers.
De resultaten zijn direct op straat te vertalen in regelscenario’s voor individuele kruispunten, voor trajecten of voor complete stedelijke netwerken. Of combinaties daarvan, met afzonderlijk ingestelde prioriteiten. Speciale voertuig kunnen ook altijd apart prioriteit toebedeeld krijgen. De nieuwe aanpak van Peek werd op Intertraffic beloond met de innovatieprijs.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Regelsoftware die beleid vertaalt naar praktijk - VerkeersNet

Regelsoftware die beleid vertaalt naar praktijk

De politiek neemt de besluiten en verkeerskundigen vertalen die in verkeersregelingen. Zo ging het tot nu toe, maar met ImFlow, een nieuw model van Peek Traffic, kan het ook anders. De software kan op basis beleidsmatige uitgangspunten de verkeersregeling zo configureren dat de doelstellingen zo goed mogelijk worden gehaald.

Prioriteit voor het ov? Of moet het autoverkeer op hoofdroutes door blijven rijden? Het ImFlowmodel werkt op basis van dergelijke beleidsuitgangspunten een regelscenario uit. De uitgangspunten kan men een bepaald gewicht meegeven, waardoor men bijvoorbeeld een afweging kan maken tussen de doorstroming van autoverkeer, prioriteit voor het ov of meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Daarbij kan de software rekening houden met de werkelijke aankomsttijden van het ov bij geregelde kruispunten en haltes en krijgt het ov prioriteit al naar gelang de ingestelde beleidsuitgangspunten en de afwijking van het tijdschema. Ook kan men vanuit ImFlow wachttijdvoorspellers aansturen voor voetgangers en fietsers.
De resultaten zijn direct op straat te vertalen in regelscenario’s voor individuele kruispunten, voor trajecten of voor complete stedelijke netwerken. Of combinaties daarvan, met afzonderlijk ingestelde prioriteiten. Speciale voertuig kunnen ook altijd apart prioriteit toebedeeld krijgen. De nieuwe aanpak van Peek werd op Intertraffic beloond met de innovatieprijs.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.