Webapplicatie geeft inzicht in de samenhang tussen ruimte, milieu en verkeer

De internetapplicatie Mobiliteitsscan stelt planners en beleidsmakers in staat snel inzicht te krijgen in de onderlinge dynamiek: wat gebeurt er als ik deze maatregel neem? Hoe scoort mijn maatregel op de Nationale Bereikbaarheidsindicator? Na een uitgebreide proefperiode gaat CROW de tool binnenkort op de markt brengen.

De mobiliteitsscan is een internetapplicatie waarmee een gebruiker, met zijn eigen gegevens, eenvoudig eerste voorspellingen kan maken over hoe verkeer zich zal gedragen in een bepaald gebied en wat de prijs is die aan een betere bereikbaarheid hangt. Dit inzicht zorgt dat snel duidelijk is welke opties kansrijk zijn en welke niet. De gebruiker zit daarbij zelf aan de knoppen en dat versterkt het inzicht. De applicatie beschikt daarvoor over reistijden, verkeersdrukte en emissiegegevens en omvat naast de data uit het Nationaal Verkeersmodel van Goudappel Coffeng ook de data van de regionale en lokale verkeersmodellen.

De Mobiliteitsscan is bedoeld voor bestuurders, planologen, stedenbouwkundigen en verkeerskundigen bij decentrale overheden maar ook voor architecten en projectontwikkelaars die adviseren over ruimtelijke en verkeersingrepen. De gebruiker kan zowel voor zijn uitgangssituatie als voor de situatie ná overwogen maatregelen (infrastructuur, verkeersmanagement) de effecten laten doorrekenen aan de hand van een aantal indicatoren, Een daarvan is de Nationale Bereikbaarheidsindicator. Deze indicator is onderdeel van de Structuurvisie Verkeer en Infrastructuur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zal in de nabije toekomst een belangrijke rol gaan vervullen in de formele prioritering van maatregelen. Het instrument is door CROW, KpVV en Goudappel Coffeng gezamenlijk ontwikkeld.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Webapplicatie geeft inzicht in de samenhang tussen ruimte, milieu en verkeer - VerkeersNet

Webapplicatie geeft inzicht in de samenhang tussen ruimte, milieu en verkeer

De internetapplicatie Mobiliteitsscan stelt planners en beleidsmakers in staat snel inzicht te krijgen in de onderlinge dynamiek: wat gebeurt er als ik deze maatregel neem? Hoe scoort mijn maatregel op de Nationale Bereikbaarheidsindicator? Na een uitgebreide proefperiode gaat CROW de tool binnenkort op de markt brengen.

De mobiliteitsscan is een internetapplicatie waarmee een gebruiker, met zijn eigen gegevens, eenvoudig eerste voorspellingen kan maken over hoe verkeer zich zal gedragen in een bepaald gebied en wat de prijs is die aan een betere bereikbaarheid hangt. Dit inzicht zorgt dat snel duidelijk is welke opties kansrijk zijn en welke niet. De gebruiker zit daarbij zelf aan de knoppen en dat versterkt het inzicht. De applicatie beschikt daarvoor over reistijden, verkeersdrukte en emissiegegevens en omvat naast de data uit het Nationaal Verkeersmodel van Goudappel Coffeng ook de data van de regionale en lokale verkeersmodellen.

De Mobiliteitsscan is bedoeld voor bestuurders, planologen, stedenbouwkundigen en verkeerskundigen bij decentrale overheden maar ook voor architecten en projectontwikkelaars die adviseren over ruimtelijke en verkeersingrepen. De gebruiker kan zowel voor zijn uitgangssituatie als voor de situatie ná overwogen maatregelen (infrastructuur, verkeersmanagement) de effecten laten doorrekenen aan de hand van een aantal indicatoren, Een daarvan is de Nationale Bereikbaarheidsindicator. Deze indicator is onderdeel van de Structuurvisie Verkeer en Infrastructuur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zal in de nabije toekomst een belangrijke rol gaan vervullen in de formele prioritering van maatregelen. Het instrument is door CROW, KpVV en Goudappel Coffeng gezamenlijk ontwikkeld.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.