Imtech/Peek gaat full color BermDRIP’s plaatsen in Utrecht

Het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad heeft de markt gevraagd om te komen tot innovatieve oplossingen om de doorstroming op het intensief gebruikte wegennet in Midden-Nederland te verbeteren. Imtech/Peek gaat nu met een netwerk van DRIPs actuele verkeersinformatie aanbieden.
De weggebruikers in Midden-Nederland worden vanaf oplevering van het systeem in augustus 2013 geïnformeerd via 21 nieuw te plaatsen Full color BermDRIP’s (Dynamische Route Informatie Displays). In reguliere situaties zullen vooral reistijden worden getoond voor verschillende routealternatieven. De BermDRIP’s worden daarnaast ook gebruikt om de weggebruiker te informeren in niet-reguliere situaties zoals bij wegwerkzaamheden, calamiteiten en evenementen maar bijvoorbeeld ook voor Amber Alerts.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van TomTom voor de reistijdinformatie op de weg. Met behulp van wat Peek noemt Choice Architecture worden routeadviezen zó gepresenteerd dat deze door de meeste weggebruikers zullen worden opgevolgd. Dit gebeurt door op de juiste momenten te schakelen van informeren naar adviseren naar sturen en door routealternatieven op een onderscheidende manier van elkaar te presenteren. Daarnaast wordt de informatie zo aangeboden dat deze voor iedereen te begrijpen is, ook door weggebruikers die de omgeving onvoldoende kennen.
De wegbeheerders in het gebied gaan het systeem operationeel bedienen vanuit een webbased user interface, gehost door Imtech/Peek. Naast het beheer van het totale systeem, kan de wegbeheerder de BermDRIP’s gebruiken voor operationeel verkeersmanagement in relatie tot andere beschikbare Dynamisch Verkeers Management systemen binnen de regio. Ook de effectiviteit van routeadviezen kan worden gemonitord, waarbij gebruik wordt gemaakt van verkeersdata die wordt ingewonnen vanuit verkeersregelinstallaties op kruispunten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.