Parkeersensoren bewaken Shop & Go zones

Shop-and-Go-KortrijkHet Belgische Kortrijk heeft haar historische stadscentrum voorzien van innovatieve “Shop & Go” zones. Bezoekers die snel een boodschap willen doen of leveranciers die pakketjes afleveren kunnen gebruik maken van gratis kort parkeren. De Shop & Go zones liggen pal voor de winkels en  zijn uitgerust met een draadloze parkeersensor. Op deze plekken kunnen automobilisten een half uur lang vrij parkeren, .een parkeerkaartje is niet nodig.

Shop & Go maakt deel uit van het nieuwe parkeerbeleid in Kortrijk. Het biedt bezoekers de mogelijkheid te parkeren dicht bij een winkel of horecagelegenheid. Ook laden en lossen is toegestaan op deze plaatsen. Voor deze oplossing is gekozen om het ondoelmatig gebruik van laad- en loszones, vooral op piekmomenten, terug te dringen en in te spelen op de groeiende vraag naar ruimte voor kort parkeren in de binnenstad van Kortrijk.
Parko, Parkeerbedrijf Kortrijk, wilde een hoogwaardige parkeeroplossing die het meervoudige gebruik van kortparkeerzones mogelijk maakt. Als randvoorwaarden voor de juiste oplossing stelde Parko dat gebruikers een hoge mate van comfort ervaren, dat er continue beheer en toezicht kan plaatsvinden en dat de exploitatiekosten minimaal zijn. Een draadloze parkeersensor bood de oplossing.
De Shop & Go zones zijn geïntroduceerd in de Doorniksestraat en op de Grote Markt. Op de aangewezen parkeerplaatsen kunnen bezoeker en leveranciers een half uur gratis parkeren. Bij het parkeren registreert de parkeersensor, geleverd door Nedap, de aanwezigheid van een voertuig. Om misbruik te voorkomen worden de kortparkeerzones gehandhaafd door parkeerwachters. Wanneer een voertuig langer dan dertig minuten geparkeerd staat, worden parkeerwachters hierover geïnformeerd. In het bericht staat de parkeerplek waar een overtreding geconstateerd is vermeld, zodat de handhaver zeer gericht actie kan ondernemen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.