Verkeersmanagement kan door private partijen worden ingevuld


mark-olivierseMark Olivierse – MAPtm
De NSS top ligt al een paar maanden achter ons. De grootste gecoördineerde verkeersmanagementoperatie ooit in Nederland heeft laten zien dat een chaos op de weg is te voorkomen door tijdige communicatie, sterke verkeersmanagementmaatregelen en slimme logistiek.

Daarnaast heeft de NSS laten zien dat de samenwerking tussen overheid en markt succesvol is verlopen.

Gedurende de NSS top hebben verschillende wegbeheerders, overheden, veiligheidsregio’s, Landelijke Eenheid van de politie en marktpartijen samengewerkt. Ze stonden continue met elkaar in contact. Om elkaar in te lichten over ontwikkelingen op het eigen wegennet en/of beheersgebied en om gezamenlijk snel te kunnen opschalen en besluiten te nemen bij mogelijke incidenten.

Als marktpartij is MAPtm betrokken geweest bij de bediening van de Haagse stadsDRIP’s. Met drie afwisselende verkeersmanagers is ruim 60 uur in Rhoon gewerkt aan een bediendesk.

Juist deze efficiënte samenwerking tussen overheid en marktpartijen heeft geleid tot een zeer sterke en geöliede machine, hetgeen zijn weerslag heeft gehad op de doorstroming en verkeersafwikkeling voor, tijdens en na de NSS top.

Deze samenwerking zou doorgezet moeten worden naar reguliere situaties. Met de NSS als boegbeeld.

De tijd is er rijp voor. Het verstrekken van actuele verkeersinformatie wordt al grotendeels door de markt gedaan. Grote marktpartijen (bijvoorbeeld Google) spelen hierbij een steeds grotere en prominentere rol.

Hierdoor kunnen reizigers over steeds meer en betere mobiliteitsinformatie beschikken. De reiziger is hier mee geholpen en kan hiermee weloverwogen keuzes maken.

De overheid is en blijft als wegbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op het wegennet. Op basis hiervan richt de overheid zich op het optimaliseren van de doorstroming op het wegennet door middel van verkeersmanagement. Op strategisch niveau formuleert de overheid het beleid op basis waarvan het tactisch en operationele verkeersmanagement wordt ingevuld. Voor het operationele verkeersmanagement worden door de wegbeheerders, al dan niet in regioverband, verkeerscentrales ingericht.

Niet elke wegbeheerder beschikt echter over voldoende middelen, zowel financieel als kennis, kunde en capaciteit, om dit met de gewenste kwaliteit en continuïteit te kunnen doen. Er wordt daarom steeds meer gezocht naar samenwerking met andere overheden en marktpartijen.

Marktpartijen kunnen makkelijker voor meerdere regio’s verkeersmanagement invullen waardoor  bijvoorbeeld een 24/7 inzetbaarheid bereikbaar is en leerervaringen makkelijker tussen regio’s kunnen worden gedeeld waardoor innovaties sneller van de grond komen.

Door een efficiënte capaciteitsbenutting kan dit mogelijk zelfs binnen de huidige beschikbare budgeten. Dit kan ook betekenen dat voor wegbeheerders en/of regio’s in samenwerking met een marktpartij een verkeerscentrale kan worden ingericht waarbij dit zonder samenwerking niet tot de mogelijkheden zou behoren.

MAPtm is bezig met het opzetten van een themadag waarin de samenwerking tussen markt en overheid op gebied van verkeersmanagement centraal staat. Geïnteresseerd, ideeën of opmerkingen n.a.v. dit blog? Mail me ([email protected]).

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Verkeersmanagement kan door private partijen worden ingevuld - VerkeersNet

Verkeersmanagement kan door private partijen worden ingevuld


mark-olivierseMark Olivierse – MAPtm
De NSS top ligt al een paar maanden achter ons. De grootste gecoördineerde verkeersmanagementoperatie ooit in Nederland heeft laten zien dat een chaos op de weg is te voorkomen door tijdige communicatie, sterke verkeersmanagementmaatregelen en slimme logistiek.

Daarnaast heeft de NSS laten zien dat de samenwerking tussen overheid en markt succesvol is verlopen.

Gedurende de NSS top hebben verschillende wegbeheerders, overheden, veiligheidsregio’s, Landelijke Eenheid van de politie en marktpartijen samengewerkt. Ze stonden continue met elkaar in contact. Om elkaar in te lichten over ontwikkelingen op het eigen wegennet en/of beheersgebied en om gezamenlijk snel te kunnen opschalen en besluiten te nemen bij mogelijke incidenten.

Als marktpartij is MAPtm betrokken geweest bij de bediening van de Haagse stadsDRIP’s. Met drie afwisselende verkeersmanagers is ruim 60 uur in Rhoon gewerkt aan een bediendesk.

Juist deze efficiënte samenwerking tussen overheid en marktpartijen heeft geleid tot een zeer sterke en geöliede machine, hetgeen zijn weerslag heeft gehad op de doorstroming en verkeersafwikkeling voor, tijdens en na de NSS top.

Deze samenwerking zou doorgezet moeten worden naar reguliere situaties. Met de NSS als boegbeeld.

De tijd is er rijp voor. Het verstrekken van actuele verkeersinformatie wordt al grotendeels door de markt gedaan. Grote marktpartijen (bijvoorbeeld Google) spelen hierbij een steeds grotere en prominentere rol.

Hierdoor kunnen reizigers over steeds meer en betere mobiliteitsinformatie beschikken. De reiziger is hier mee geholpen en kan hiermee weloverwogen keuzes maken.

De overheid is en blijft als wegbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op het wegennet. Op basis hiervan richt de overheid zich op het optimaliseren van de doorstroming op het wegennet door middel van verkeersmanagement. Op strategisch niveau formuleert de overheid het beleid op basis waarvan het tactisch en operationele verkeersmanagement wordt ingevuld. Voor het operationele verkeersmanagement worden door de wegbeheerders, al dan niet in regioverband, verkeerscentrales ingericht.

Niet elke wegbeheerder beschikt echter over voldoende middelen, zowel financieel als kennis, kunde en capaciteit, om dit met de gewenste kwaliteit en continuïteit te kunnen doen. Er wordt daarom steeds meer gezocht naar samenwerking met andere overheden en marktpartijen.

Marktpartijen kunnen makkelijker voor meerdere regio’s verkeersmanagement invullen waardoor  bijvoorbeeld een 24/7 inzetbaarheid bereikbaar is en leerervaringen makkelijker tussen regio’s kunnen worden gedeeld waardoor innovaties sneller van de grond komen.

Door een efficiënte capaciteitsbenutting kan dit mogelijk zelfs binnen de huidige beschikbare budgeten. Dit kan ook betekenen dat voor wegbeheerders en/of regio’s in samenwerking met een marktpartij een verkeerscentrale kan worden ingericht waarbij dit zonder samenwerking niet tot de mogelijkheden zou behoren.

MAPtm is bezig met het opzetten van een themadag waarin de samenwerking tussen markt en overheid op gebied van verkeersmanagement centraal staat. Geïnteresseerd, ideeën of opmerkingen n.a.v. dit blog? Mail me ([email protected]).

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.