Jaaroverzicht deel 1: smartphonezombies, slimme bedieningscentrales en prioriteit voor verkeersveiligheid

Het jaar is bijna ten einde. Reden voor de redactie van VERKEERSNET om de belangrijkste gebeurtenissen op een rijtje te zetten. Vandaag deel 1: een lichtlijn voor smartphonezombies, een abonnement op diensten van bedieningscentrales en een oproep om serieuzer werk te maken van verkeersveiligheid.

Januari: Experimentele ‘taxidienst’ is erg populair

Breng flex gaat van start rond Arnhem en Nijmegen en kan volgens de initiatiefnemers al meteen rekenen op een grote groep gebruikers en een hoge waardering. Voor 3,50 euro rijdt de dienst van vervoerder Breng zonder dienstregeling van halte naar halte, waarbij de klant zelf bepaalt welke haltes dat zijn. De gemiddelde wachttijd tussen boeken en ophalen is 10 minuten.

Breng flex slaat twee vliegen in één klap: Breng hoeft geen vaste buslijn in stand te houden en tegelijk kunnen reizigers veel flexibeler reizen.

Breng flex blijft ook in de maanden die volgen populair. In oktober hebben ongeveer 12 duizend reizigers zich al ingeschreven. Zij geven de dienst gemiddeld een 8,2. In november wordt zelfs bekend dat Breng flex er twee broertjes bijkrijgt: Bravo flex in Helmond en AML flex in Amstelland Meerlanden.

Februari: Lichtlijn voor ‘smartphonezombies’ krijgt kritiek maar kan werken

In navolging van Duitsland start in Bodegraven een proef met voetgangerslichten voor ‘smartphone-zombies’. Een lichtlijn in de grond geeft wanneer het voetgangerslicht op rood staat. Het idee is dat een voetganger die op zijn smartphone kijkt, de lichtlijn makkelijk opmerkt. Al snel volgt kritiek: zo’n lichtlijn zou smartphonegebruik alleen maar bevorderen.

Het initiatief wordt strak gemonitord en in november brengt RoyalHaskoningDHV voorzichtige resultaten. Ja, de lichtlijn kan ervoor zorgen dat voetgangers met smartphones op een veilige afstand van de rijbaan wachten, concludeert het adviesbureau. Maar dat is ook alles. Want eigenlijk is volgens hen nog veel meer onderzoek nodig.

Maart: Plan voor abonnement op diensten van bedieningscentrales gelanceerd

Wegbeheerders kunnen een abonnement nemen voor de diensten van een bedieningscentrale die ze nodig hebben. Dan hoeven ze niet voor alles meer eigen centrales aan te schaffen. Een overeenkomst van 13 marktpartijen en 6 decentrale overheden moet dat mogelijk maken. Het idee hiervoor komt van de provincie Noord-Holland en wordt ondersteund door het programma Beter Benutten.

Het bedienen van tunnels, bruggen en suizen, en managen van verkeer zou slim gecombineerd en geïntegreerd kunnen worden, is het idee. Dat zou namelijk veel geld besparen. Momenteel hebben weg- en stadsbeheerders in Nederland namelijk meer dan 150 centrales in eigendom.

In november presenterenn de negentien partijen de eerste versies van meer dan twintig i-diensten. Voorbeelden zijn een slimme beeldregisseur die camerabeelden van verschillende overheidsdiensten combineert en verwerkt en een radar die voor meerdere domeinen verkeerssituaties kan voorspellen. Maar ook verkeersmanagement als dienst en het managen van verkeersstromen in avonduren en weekenden.

April: 32 organisaties willen dat verkeersveiligheid nationale prioriteit wordt

Een brede samenwerking van 32 organisaties roept de Tweede Kamer en het toen nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De partijen hebben de maanden daarvoor een Verkeersveiligheidsmanifest uitgewerkt.

De 32 organisaties, onder aanvoering van ANWB, SWOV, VVN en het Verbond van Verzekeraars, signaleren dat de verkeersveiligheid achteruit holt. Het aantal verkeersdoden laat voor het eerst sinds jaren een stijgende lijn zien (621 in 2015) en het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe (meer dan 21.000 in 2015).

Ook onderzoek dat later in het jaar gepubliceerd wordt, bevestigt deze cijfers. Zo meldt het CBS in mei dat in 2016 629 mensen omkwamen in het verkeer, 8 personen meer dan in 2015. De SWOV schrijft in december in de Monitor Verkeersveiligheid 2017 dat in 2016 21.400 mensen ernstig gewond raakten in het verkeer. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de ongevallenregistratie in 1993.

Mei: Auto blijft dominant

Ook na 2030 neemt het autogebruik toe; bij de fiets zal het gebruik gelijk blijven. Dat blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De analyse komt eens in de vier jaar uit en geeft een beeld van de ontwikkeling van de mobiliteit op de lange termijn.

Het autogebruik zal toenemen met 17 tot 44 procent, voorzien de onderzoekers. Het totale aantal fietskilometers (als hoofdvervoerwijze) zal volgens hen tussen de 4 procent afnemen en 3 procent toenemen.

Dat de auto zo’n grote rol heeft, blijkt ook uit het Mobiliteitsbeeld 2017, dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in oktober publiceert. Nederlanders reisden in 2016 net zo vaak met de auto als in de tien jaar daarvoor. In 2016 legden ze ongeveer 60 procent van het totaal aantal reizigerskilometers per auto af, zo blijkt.

Juni: Strenge regels voor snorfietsers

Het stadsbestuur van Amsterdam concretiseert de plannen voor de milieuzone voor brom- en snorfietsers. Hij gaat op 1 januari 2018 in. Vanaf dan mogen brom- en snorfietsen van 2010 of ouder niet meer in de stad in. Dit geldt voor de hele bebouwde kom, behalve landelijk Noord.

Maar dat is zijn niet de enige waar snorfietsers zich straks aan moeten gaan houden. Een meerderheid van de Kamer steunt een voorstel om snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen. Amsterdam is de eerste stad waar de maatregel van kracht moet worden.

In november concretiseert het stadsbestuur de plannen voor twee extra milieuzones: die dieseltaxi’s en dieselautobussen. De stad loopt hiermee voorop: tot nu toe heeft nog geen enkele stad een milieuzone voor al deze voertuigen.

Onderwerpen:

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is redacteur van VerkeersNet.nl. Hij schrijft ook regelmatig voor de andere vakbladen van ProMedia Group.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.