Jaaroverzicht deel 2: tests met slimme verkeerslichten, deelfietsen toch weer welkom en MaaS-pilots aangekondigd

Foto: @123RF.com

Het jaar is ten einde. Reden voor de redactie van VERKEERSNET om de belangrijkste gebeurtenissen op een rijtje te zetten. Nu deel 2: tests met slimme verkeerslichten verlopen succesvol, Amsterdam geeft deelfietsen tweede kans en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigt zeven MaaS-pilots aan.

Juli: Keten van slimme verkeerslichten succesvol getest

Sweco, Dynniq, wegbeheerders en waarnemers van het partnership Talking Traffic hebben voor het eerst een proef uitgevoerd met een volledige iVRI-keten. De test vond plaats in het laboratorium van Dynniq in Amersfoort.

De Intelligente Transport Systemen-applicatie van Sweco stuurde het verkeerslicht van Dynniq aan en stuurde tevens berichten uit om weggebruikers te informeren via het TLEX data-overnamepunt. Dat is een doorgeefluik naar apps als Flitsmeister. Dit werkte goed. Ook is het gelukt om het verkeerslicht met de individuele weggebruiker te laten communiceren over de actuele stand van zaken in het verkeer.

Inmiddels zijn ook de eerste interclustertesten met iVRI’s van het Talking Traffic-project op straat uitgevoerd. Deze testen zijn de laatste in de serie en houden de werking van de gehele keten tegen het licht. In de derde week van januari vinden de laatste ketentesten plaats. In totaal staan er ruim 1200-1500 VRI’s op de planning om vervangen te worden door iVRI’s.

Augustus: Deelfiets moet weg en is toch weer welkom

Amsterdam gaat deelfietsen verwijderen die vanuit de openbare ruimte worden verhuurd. Het stadsbestuur wil niet dat deelfietsen de schaarse openbare ruimte in beslag nemen. Het doel van deelfietsconcepten moet zijn dat het aantal fietsen in de stad vermindert, terwijl het tegendeel gebeurt, is de opvatting.

In december wordt bekend dat de deelfiets tóch een tweede kans krijgt. Het stadsbestuur kondigt een proef aan van drie jaar met maximaal drie deelfietsaanbieders. Ze worden wel onderworpen aan duidelijke regels, zodat de overlast zich niet herhaalt.

Een aanbieder mag in de proefperiode maximaal 3.000 deelfietsen uitlenen. En het bedrijf moet ervoor zorgen dat de fietsen minimaal vier maal per dag gebruikt worden. Zo staan er niet teveel fietsen onnodig stil. Het stadsbestuur verwacht daarom dat een aanbieder start met tussen de 1.000 en 1.500 fietsen en daarna dat aantal langzaamaan laat groeien.

September: Smartphone mag niet onderweg, maar blijkt op de fiets toch niet gevaarlijk

In totaal 41 organisaties ondertekenen een convenant met een gedragscode die ertoe moet leiden dat het verkeerd gebruik van smartphones in het verkeer drastisch afneemt. De partijen, waaronder ANWB, Veilig Verkeer Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zeggen een actieve bijdrage te leveren aan vermindering van de afleiding door smartfuncties in het verkeer. Volgens hen is de toename van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden in ieder geval deels te wijten aan de afleiding door smartphones in het verkeer.

In december worden twee grote onderzoeken op dit terrein gepubliceerd. De SWOV concludeert dat 65 procent van de Nederlanders zijn of haar telefoon wel eens gebruikt in het verkeer en dat 76 procent aangeeft dit eigenlijk gevaarlijk te vinden. Niet veel later stelt VeiligheidNL in de ongevallenmonitor dat bellen en Whatsappen op de fiets dragen niet in hoge mate bijdragen aan ernstige ongelukken.

De onderzoeken komen net op het moment dat minister Cora van Nieuwenhuizen bekend maakte volgend jaar te komen met een voorstel voor een appverbod voor fietsers.

Oktober: Ministerie van Infrastructuur en Milieu krijgt nieuwe naam

Den Haag, Ministerie I&M zet in op doorstroming en schoner verkeer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu raakt een aanzienlijk deel van zijn werkterrein kwijt en gaat verder als Infrastructuur en Waterstaat. Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en Stientje van Veldhoven (D66) worden, na wekenlange speculaties, definitief minister en staatssecretaris van het ministerie.

Uit het regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die maand presenteren, blijkt dat de partijen vol inzetten op Mobility as a Service (MaaS), schone en zelfrijdende auto’s en verkeersveiligheid.

November: Ministerie gaat experimenteren met Mobility as a Service

Zeven pilots besteedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan. De bedoeling is dat de aanbesteding start in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Hoewel de precieze invulling van de pilots nog helemaal open ligt, heeft ieder project wel een specifieke focus.

Zo moet de pilot in Limburg meerdere landsgrenzen gaan beslaan. In de Utrechtse vinexwijk Leidsche Rijn moet de pilot  bewoners gaan verleiden om alternatieve vervoersopties te kiezen. Focus van de pilot op de Amsterdamse Zuidas is de bereikbaarheid verbeteren met een multimodaal vervoersaanbod.

De twee pilots in Noord-Nederland hebben ook tot doel de bereikbaarheid te vergroten van het platteland. De pilot in de regio Rotterdam moet de ontsluiting van luchthaven Rotterdam-The Hague Airport verbeteren op duurzame wijze en met multimodale vervoersmiddelen.

De pilot in Eindhoven heeft weer een hele andere insteek: alle zakelijke mobiliteitsbewegingen van de 2000 medewerkers van de gemeente duurzaam en emissie-vrij maken.

December: Nederland heeft primeur met eerste volledig zelfrijdend vervoerssysteem

De ParkShuttle in de regio Rotterdam wordt de komende jaren flink uitgebouwd. Het wordt getransformeerd tot, zoals de Nederlandse ontwikkelaar 2getthere het omschrijft, ’s werelds eerste zelfrijdende vervoerssysteem dat zonder bestuurder of steward op de openbare weg rijdt. Vanaf 2019 moet de eerste fase van het nieuwe systeem operationeel zijn.

2getthere gaat zes nieuwe shuttlevoertuigen leveren. Die moeten circa 500 reizigers per uur per richting gaan vervoeren. De betrokken partijen verwachten dat door deze nieuwe verbinding het aantal dagelijkse reizigers met 20 procent toeneemt. Momenteel vervoert de ParkShuttle er dagelijks meer dan 2.400.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.