VVN: brede aandacht voor verkeersveiligheid blijft hard nodig

De gemeente Amsterdam vraagt aandacht voor de gevaren van smartphonegebruik in het verkeer. Foto gemeente Amsterdam/Guido Benschop

De verkeersveiligheid in Nederland is verslechterd de afgelopen jaren. Gemiddeld komen elke dag twee mensen om in het verkeer. En jaarlijks zijn er 21.000 ernstig gewonden – mensen die nooit meer helemaal herstellen van de gevolgen van een verkeersongeluk. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Directeur Alphons Knuppel en woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN) blikken terug.

Op diverse terreinen zien we een positieve flow als het gaat om de aandacht voor verkeersveiligheid. Onder meer door de interesse bij bedrijven, instellingen en overheden om er werk van te maken, maar ook door de steun die wij dit jaar kregen van vijftig partners uit het bedrijfsleven. Dit bleek nog eens duidelijk tijdens het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid in de Tweede kamer op 13 december. VVN is blij met de inzet van de minister op het verkeersveiligheidsdossier.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) moet in kaart brengen wat de grootste problemen zijn en wat de effectiefste maatregelen zijn om de risico’s te verminderen. De risico-gestuurde aanpak vormt de rode draad van het SPV! De maatschappelijke schade van verkeersongevallen in Nederland bedraagt circa 14 miljard per jaar. Het menselijk leed is niet uit te drukken in geld. We moeten met z’n allen deze trend ombuigen.

Dit SPV heeft, mits het wordt voorzien van een goed financiële basis, alles in zich om daar werkelijk een verschil in te maken. Meer investeringen blijven nodig om de stevige ambitie van nul verkeersdoden waar te kunnen maken. Daar helpen wij samen met onze partners, andere maatschappelijke organisaties en last but not least, de verkeersveiligheidscoalitie, graag bij!

Nieuwe sociale norm

Er komt onderzoek naar het gebruik van veiligheidsdata uit voertuigen voor waarschuwingen aan weggebruikers bij risicovolle situaties en naar de slimmere inzet van verlichting, afgestemd op het verkeer. Ook starten er projecten over verbetering van de verkeersveiligheid rond scholen. Zo moet het mogelijk worden om de maximum snelheid van weggebruikers automatisch aan te passen wanneer het druk is rond de scholen.

Om dit mogelijk te maken hebben wij gemeenten, stadsregio’s en provincies hard nodig

Een belangrijk accent moet gelegd worden op het bereiken van een sociale norm waarbij het volstrekt normaal is dat ouders hun kinderen lopend of op de fiets begeleiden naar school. ‘Meedoen is makkelijk!’ is de oproep die VVN daarbij hanteert. Vanuit de verschillende VVN-projecten en acties, waaronder de jaarlijkse campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’, ‘Wheelie Pop’ en ‘Op de fiets even niets’ helpen wij de minister graag.

Hard nodig

In het verlengde van ouderparticipatie ligt verkeerseducatie. Zo’n 80 procent van alle basisscholen maakt gebruik van de VVN-Verkeersmethode. Momenteel werken wij met onze partner Interpolis aan een educatieve tool waarbij het de bedoeling is dat alle schoolroutes van basisscholen in Nederland digitaal in kaart worden gebracht. Om dit mogelijk te maken hebben wij gemeenten, stadsregio’s en provincies hard nodig. Via ‘WegwijsVR’ kunnen ouders virtueel de schoolroute met hun kinderen oefenen.

Het Actiepakket Fietsverlichting is voor totaal 91.500 fietsers (30.000 vanuit project I&W) aangevraagd. Hierbij was sprake van maar liefst 436 verschillende actiegroepen. Het aantal vrijwilligers die zich heeft ingezet voor deze actie ligt op 2.740. Mooi is dat het niet alleen VVN vrijwilligers betreffen (526 personen), maar ook 2.214 zogenaamde “nieuwe vrijwilligers”.

Ruim 90 procent van alle verkeersongevallen komen voort uit menselijk falen

Het actiepakket is verspreid over het gehele land aangevraagd en in 119 verschillende gemeenten ingezet. Dinsdag 11 december luisterde minister Cora van Nieuwenhuizen de fietsverlichtingsactie op in Delft.

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Fietsers, voetgangers, kinderen, jongeren en ouderen zijn kwetsbare groepen in het verkeer waarop wij ons blijven richten via onze verschillende projecten. We hebben te maken met een evolutie van de fiets en elektrische vervoermiddelen, of moeten we zeggen speelgoed die de markt overspoelen. Zonder dat we als verkeersdeelnemers goed weten wat de plaats op de weg is van deze elektrische apparaten.

Ruim 90 procent van alle verkeersongevallen komen voort uit menselijk falen. In feite is de mens de zwakste schakel. De grootste boosdoeners in verkeersveiligheid zijn nog steeds: een te hoge snelheid, alcohol in het verkeer en de aantrekkingskracht van de smartphone.

Bellen achter het stuur

Samen met onze partner de Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven (VNA) voerden wij onderzoek naar het gebruik van smartphones tijdens het rijden van zakelijke kilometers. Ruim duizend bezitters van leaseauto’s hebben hieraan meegedaan. Ruim de helft van de werknemers heeft instructies van hun werkgever voor het gebruik van de smartphone tijdens het rijden van zakelijke kilometers en 28 procent van de bedrijven biedt daarbij hulp aan. Ook bleek dat ruim 10 procent van de duizend deelnemende leaserijders aangeeft dat ze van hun baas gewoon handheld mogen bellen achter het stuur.

De door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelanceerde MONO-campagne heeft onze steun. Mooi dat de minister in dat opzicht per 1 juli 2019 met een verbod komt op het gebruik van de smartphone tijdens verkeersdeelname. Een mooi resultaat van gezamenlijke lobby! Dit geeft aan dat we het gebruik van de smartphone in het verkeer als samenleving hard afwijzen. Uiteindelijk zal een ‘cocktail van maatregelen’ de doorslag moeten geven.

Slimme technieken

Aandacht voor het omgaan met innovatieve technieken waaronder veiligheidssystemen in auto’s, een accent op gedrag, in combinatie met onze oproep om zelf een bijdrage te leveren moeten een bewuste verkeersdeelname bevorderen. Meedoen is makkelijk!

Een nog betere dodehoekdetectie is van levensbelang

Het detecteren van kwetsbare verkeersdeelnemers vanuit voertuigen zoals fietsers, bromfietsers, voetgangers mensen met een scootmobiel krijgt steeds meer nadruk. Een nog betere dodehoekdetectie is van levensbelang omdat er nog altijd te veel ongevallen zijn als gevolg van de dode hoek.

Handhaving en Infra

Naast een strakke wetgeving hoort ook een strakke handhaving en een verhoging van de pakkans. Ook daar blijven wij het accent op leggen!  De (subjectieve) pakkans is nu te laag. Lager dan de spaarrente. Zaak is om de subjectieve pakkans fors te verhogen en het aantal staande-houdingen eveneens. Die ambitie heeft het SPV ook!

Momenteel valt een vijfde van de verkeersdoden op provinciale wegen en ruim 60 procent op gemeentewegen. Alle gebundelde expertise wordt ingezet om de provinciale en gemeentelijke wegen veiliger te maken! Vanuit onze positie geven wij de minister hier alle steun in. Daarbij speelt het VVN-Participatiepunt waar mensen verkeerssituaties die zij als onveilig ervaren kunnen indienen, een belangrijke rol.

Een veilige, duurzame, eenduidige en begrijpelijke inrichting van wegen is van cruciaal belang voor de veiligheid van de verkeersdeelnemer. Zaken waar het Strategisch Plan Verkeersveiligheid uitdrukkelijk op in gaat.

Auteur: Redactie

1 reactie op “VVN: brede aandacht voor verkeersveiligheid blijft hard nodig”

Martin Kroon|10.01.19|13:58

Verkeersdoden worden vaak in politiek/media tot getallen gereduceerd. De dood-op-straat is het ergste wat je kan meemaken, zie Idioten op de weg (RTL7). Sinds 2014 steeg het aantal doden van 570 naar 629, alléén op snelwegen/in auto’s. Zonder onderzoek kreeg de smartphone de schuld, terwijl de enige objectieve verandering op asw de verhoging van de max.snelheid naar 130 was! Het wordt tijd dat VVN en andere Manifest-ondertekenaars als ANWB, ook vanwege CO2, nu verlaging van VVD-hobby 130 eisen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

VVN: brede aandacht voor verkeersveiligheid blijft hard nodig - VerkeersNet

VVN: brede aandacht voor verkeersveiligheid blijft hard nodig

De gemeente Amsterdam vraagt aandacht voor de gevaren van smartphonegebruik in het verkeer. Foto gemeente Amsterdam/Guido Benschop

De verkeersveiligheid in Nederland is verslechterd de afgelopen jaren. Gemiddeld komen elke dag twee mensen om in het verkeer. En jaarlijks zijn er 21.000 ernstig gewonden – mensen die nooit meer helemaal herstellen van de gevolgen van een verkeersongeluk. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Directeur Alphons Knuppel en woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN) blikken terug.

Op diverse terreinen zien we een positieve flow als het gaat om de aandacht voor verkeersveiligheid. Onder meer door de interesse bij bedrijven, instellingen en overheden om er werk van te maken, maar ook door de steun die wij dit jaar kregen van vijftig partners uit het bedrijfsleven. Dit bleek nog eens duidelijk tijdens het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid in de Tweede kamer op 13 december. VVN is blij met de inzet van de minister op het verkeersveiligheidsdossier.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) moet in kaart brengen wat de grootste problemen zijn en wat de effectiefste maatregelen zijn om de risico’s te verminderen. De risico-gestuurde aanpak vormt de rode draad van het SPV! De maatschappelijke schade van verkeersongevallen in Nederland bedraagt circa 14 miljard per jaar. Het menselijk leed is niet uit te drukken in geld. We moeten met z’n allen deze trend ombuigen.

Dit SPV heeft, mits het wordt voorzien van een goed financiële basis, alles in zich om daar werkelijk een verschil in te maken. Meer investeringen blijven nodig om de stevige ambitie van nul verkeersdoden waar te kunnen maken. Daar helpen wij samen met onze partners, andere maatschappelijke organisaties en last but not least, de verkeersveiligheidscoalitie, graag bij!

Nieuwe sociale norm

Er komt onderzoek naar het gebruik van veiligheidsdata uit voertuigen voor waarschuwingen aan weggebruikers bij risicovolle situaties en naar de slimmere inzet van verlichting, afgestemd op het verkeer. Ook starten er projecten over verbetering van de verkeersveiligheid rond scholen. Zo moet het mogelijk worden om de maximum snelheid van weggebruikers automatisch aan te passen wanneer het druk is rond de scholen.

Om dit mogelijk te maken hebben wij gemeenten, stadsregio’s en provincies hard nodig

Een belangrijk accent moet gelegd worden op het bereiken van een sociale norm waarbij het volstrekt normaal is dat ouders hun kinderen lopend of op de fiets begeleiden naar school. ‘Meedoen is makkelijk!’ is de oproep die VVN daarbij hanteert. Vanuit de verschillende VVN-projecten en acties, waaronder de jaarlijkse campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’, ‘Wheelie Pop’ en ‘Op de fiets even niets’ helpen wij de minister graag.

Hard nodig

In het verlengde van ouderparticipatie ligt verkeerseducatie. Zo’n 80 procent van alle basisscholen maakt gebruik van de VVN-Verkeersmethode. Momenteel werken wij met onze partner Interpolis aan een educatieve tool waarbij het de bedoeling is dat alle schoolroutes van basisscholen in Nederland digitaal in kaart worden gebracht. Om dit mogelijk te maken hebben wij gemeenten, stadsregio’s en provincies hard nodig. Via ‘WegwijsVR’ kunnen ouders virtueel de schoolroute met hun kinderen oefenen.

Het Actiepakket Fietsverlichting is voor totaal 91.500 fietsers (30.000 vanuit project I&W) aangevraagd. Hierbij was sprake van maar liefst 436 verschillende actiegroepen. Het aantal vrijwilligers die zich heeft ingezet voor deze actie ligt op 2.740. Mooi is dat het niet alleen VVN vrijwilligers betreffen (526 personen), maar ook 2.214 zogenaamde “nieuwe vrijwilligers”.

Ruim 90 procent van alle verkeersongevallen komen voort uit menselijk falen

Het actiepakket is verspreid over het gehele land aangevraagd en in 119 verschillende gemeenten ingezet. Dinsdag 11 december luisterde minister Cora van Nieuwenhuizen de fietsverlichtingsactie op in Delft.

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Fietsers, voetgangers, kinderen, jongeren en ouderen zijn kwetsbare groepen in het verkeer waarop wij ons blijven richten via onze verschillende projecten. We hebben te maken met een evolutie van de fiets en elektrische vervoermiddelen, of moeten we zeggen speelgoed die de markt overspoelen. Zonder dat we als verkeersdeelnemers goed weten wat de plaats op de weg is van deze elektrische apparaten.

Ruim 90 procent van alle verkeersongevallen komen voort uit menselijk falen. In feite is de mens de zwakste schakel. De grootste boosdoeners in verkeersveiligheid zijn nog steeds: een te hoge snelheid, alcohol in het verkeer en de aantrekkingskracht van de smartphone.

Bellen achter het stuur

Samen met onze partner de Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven (VNA) voerden wij onderzoek naar het gebruik van smartphones tijdens het rijden van zakelijke kilometers. Ruim duizend bezitters van leaseauto’s hebben hieraan meegedaan. Ruim de helft van de werknemers heeft instructies van hun werkgever voor het gebruik van de smartphone tijdens het rijden van zakelijke kilometers en 28 procent van de bedrijven biedt daarbij hulp aan. Ook bleek dat ruim 10 procent van de duizend deelnemende leaserijders aangeeft dat ze van hun baas gewoon handheld mogen bellen achter het stuur.

De door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelanceerde MONO-campagne heeft onze steun. Mooi dat de minister in dat opzicht per 1 juli 2019 met een verbod komt op het gebruik van de smartphone tijdens verkeersdeelname. Een mooi resultaat van gezamenlijke lobby! Dit geeft aan dat we het gebruik van de smartphone in het verkeer als samenleving hard afwijzen. Uiteindelijk zal een ‘cocktail van maatregelen’ de doorslag moeten geven.

Slimme technieken

Aandacht voor het omgaan met innovatieve technieken waaronder veiligheidssystemen in auto’s, een accent op gedrag, in combinatie met onze oproep om zelf een bijdrage te leveren moeten een bewuste verkeersdeelname bevorderen. Meedoen is makkelijk!

Een nog betere dodehoekdetectie is van levensbelang

Het detecteren van kwetsbare verkeersdeelnemers vanuit voertuigen zoals fietsers, bromfietsers, voetgangers mensen met een scootmobiel krijgt steeds meer nadruk. Een nog betere dodehoekdetectie is van levensbelang omdat er nog altijd te veel ongevallen zijn als gevolg van de dode hoek.

Handhaving en Infra

Naast een strakke wetgeving hoort ook een strakke handhaving en een verhoging van de pakkans. Ook daar blijven wij het accent op leggen!  De (subjectieve) pakkans is nu te laag. Lager dan de spaarrente. Zaak is om de subjectieve pakkans fors te verhogen en het aantal staande-houdingen eveneens. Die ambitie heeft het SPV ook!

Momenteel valt een vijfde van de verkeersdoden op provinciale wegen en ruim 60 procent op gemeentewegen. Alle gebundelde expertise wordt ingezet om de provinciale en gemeentelijke wegen veiliger te maken! Vanuit onze positie geven wij de minister hier alle steun in. Daarbij speelt het VVN-Participatiepunt waar mensen verkeerssituaties die zij als onveilig ervaren kunnen indienen, een belangrijke rol.

Een veilige, duurzame, eenduidige en begrijpelijke inrichting van wegen is van cruciaal belang voor de veiligheid van de verkeersdeelnemer. Zaken waar het Strategisch Plan Verkeersveiligheid uitdrukkelijk op in gaat.

Auteur: Redactie

1 reactie op “VVN: brede aandacht voor verkeersveiligheid blijft hard nodig”

Martin Kroon|10.01.19|13:58

Verkeersdoden worden vaak in politiek/media tot getallen gereduceerd. De dood-op-straat is het ergste wat je kan meemaken, zie Idioten op de weg (RTL7). Sinds 2014 steeg het aantal doden van 570 naar 629, alléén op snelwegen/in auto’s. Zonder onderzoek kreeg de smartphone de schuld, terwijl de enige objectieve verandering op asw de verhoging van de max.snelheid naar 130 was! Het wordt tijd dat VVN en andere Manifest-ondertekenaars als ANWB, ook vanwege CO2, nu verlaging van VVD-hobby 130 eisen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.