Edwin van der Gracht FOTO Spark Parkeren

Het parkeren van een motorfiets: een vak apart?

Het reguleren van parkeren draaide vaak altijd om het parkeren van de auto. De afgelopen jaren is hier de fiets uit noodzaak aan toegevoegd. Het patroon hierin lijkt dat het parkeren van een vervoermiddel pas serieus wordt genomen als het eigenlijk al te laat is, ziet Spark-adviseur Edwin van der Gracht. Geldt dit ook voor de motorfiets, vraagt hij zichzelf als motorrijder af? En: hoe ziet de ideale parkeerplek er dan uit?

De motorrijder. Een apart volk als je het aan mij vraagt. In Nederland hebben ongeveer 1,4 miljoen mensen een motorrijbewijs; zij bezitten in totaal rond de 800.000 motorfietsen. In totaal legt deze groep 1,5 procent van het totaal aantal voertuigkilometers af. Dat is niet veel en komt redelijk overeen met het beeld dat ik van de motorrijder heb. Een grote groep ‘mooi weer-rijders’ en een selecte groep die ervoor kiest om het woon-werk verkeer met de motor af te leggen. Zij draaien met gemak 20.000 kilometer per jaar erbij op de teller. In mijn ogen een bewonderenswaardige prestatie.

Parkeervak of trottoir?

Over het parkeren van de motorfiets was mij weinig duidelijk. Niet lang geleden heb ik tijdens het motorrijexamen de lesmotor in een parkeervak moeten zetten. Dan zal hij daar wel thuishoren. Als ik kijk hoe het er in de praktijk aan toe gaat, constateer ik dat veel motorrijders ervoor kiezen om hun motor op het trottoir te parkeren. Maar is dat eigenlijk wel toegestaan?

Tekst gaat verder onder de foto

Parkeren motorfiets. FOTO Spark Parkeren

Nee, blijkt als een lezer mij attendeert op artikel 10 RVV 1990 (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990), waarin wettelijk is vastgelegd dat bestuurders hun voertuig niet op het trottoir mogen parkeren. Dat geldt dus ook voor motorfietsen. Dat verbaast mij. De praktijk laat toch een heel ander beeld zien.

De reden van trottoir parkeren is dat voor een motor in een parkeervak parkeergeld betaald moet worden. Het argument: ‘waar laat ik dan mijn parkeerticket’ gaat met de uitbreiding van het kenteken parkeren in veel steden niet meer op. Dan toch maar op het trottoir, daar is het tenminste wel gratis. En in veel gemeenten wordt het parkeren van motorfietsen op het trottoir gedoogd.

Kiezen

Eigenlijk is het dus kiezen tussen twee kwaden. Vanuit het oogpunt dat parkeerplaatsen zo efficiënt mogelijk gebruikt moeten worden, hoort de motorfiets eigenlijk niet thuis in een parkeervak. Tegelijk lijkt het ongewenst om het trottoir te bestempelen als parkeerplaats voor de motorfiets. Motorfietsen kunnen een flinke omvang hebben en vormen hierdoor, met name op smalle trottoirs, een belemmering voor de vrije doorgang.

Om een oplossing te vinden voor dit vraagstuk, stap ik weer even in mijn rol als motorrijder. Waar heb ik als motorrijder behoefte aan? Ik heb behoefte aan een plek waar ik mijn motor veilig kan parkeren. Hieronder versta ik: een plek waar de kans op schade aan mijn motor klein is en waar ik de mogelijkheid heb om mijn motor ergens aan vast te zetten. Als in een gebied betaald parkeren van kracht is, vind ik het ook nog reëel om hier gehoor aan te geven. Wel ben ik van mening dat dit bedrag lager moet zijn dan de kosten voor het parkeren van een auto. Mijn motor neemt immers stukken minder ruimte in beslag dan een auto.

Te laat?

Zijn we al te laat om het parkeren van de motorfiets op een goede manier te organiseren? Zelf denk ik van niet. Het motorfietsparkeren is hiervoor in Nederland te beperkt in omvang. Betekent dit dat we helemaal niets hoeven te doen en afwachtend achterover kunnen leunen? Juist niet!

De denkoefening die ik zojuist deed, het bedenken van een parkeeroplossing geredeneerd vanuit de gebruiker en zijn specifieke behoeften, zou voor ieder vervoermiddel uitgevoerd moeten worden. Want hoe zit het met de 20 tot 30 duizend brommobielen in Nederland? En met de sterk groeiende groep speed pedelecs? Twee voorbeelden van vervoermiddelen met een afwijkende behoefte als het aankomt op parkeren.

Laten we onszelf tot doel stellen om voor deze en andere vervoermiddelen op zoek te gaan naar vanuit de gebruiker geredeneerde parkeeroplossingen. Hoe gaan we dat doen? Door in gesprek te gaan met de gebruiker zelf. Wij motorrijders zijn met genoeg!

‘Uitgelicht’ is de maandelijkse column van de young professionals van parkeeradviesbureau Spark, waarin zij zich binnen het vakgebied parkeren verdiepen in een onderwerp, dat hun (bijzondere) interesse heeft. Bekijk hier de eerste column: verkiezen jongeren MaaS boven eigen auto?

*Aanvulling 3 april: In een eerdere versie van dit blog stond dat gemeentes waar motorrijders hun voertuig niet op het trottoir mogen parkeren, dit in de APV vermelden. Dat klopt niet. In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is wettelijk vastgelegd dat bestuurders hun voertuig niet op het trottoir mogen parkeren. Volgens de auteur gedogen veel gemeenten het parkeren van motorfietsen op het trottoir.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

4 reacties op “Het parkeren van een motorfiets: een vak apart?”

ruudjuh100 Bouwtoer|18.07.23|16:33

Het parkeren van motoren is nu eenmaal een gedoog kindje. Ik laat liever een parkeervak vrij voor een auto, die zijn groter in omvang. En de kans dat de automobilist een parkeervak in draaid en een motor omver rijdt is kleiner dan op de stoep. Dus motorparkeerplaatsen graag, maar als ze er niet zijn, gewoon op de stoep zo dat ze niemand in de weg staan. En gratis parkeren dat is niet wat in een motorrijder opkomt.. ze willen hun voertuig veilig stallen zonder gevolgschade van een derde partij.

Jan Pieter Rottier|03.04.19|09:44

De auteur heeft het artikel aangevuld.

Bert Tepper|28.03.19|16:05

Het verbieden van het trottoirparkeren van motorfietsen in de APV…..??? Kijk voor de gein eens in art 10 RVV1990.

Pascal Amsterdam|28.03.19|11:49

“Het motorfietsparkeren is hiervoor in Nederland te beperkt in omvang”. In Amsterdam is dat niet het geval; motoren staan massaal op de stoep en in de weg. Betalen naar ratio van de waarde van de grond zou aanmerkelijk hoger zijn dan nu voor autoparkeren betaald wordt; ik heb er begrip voor dat de kosten voor motorparkeren minder zijn dan voor de auto. Nummerplaatplekken https://tinyurl.com/ybhstevv kunnen daarvoor dienen alsook de parkeergarages.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Het parkeren van een motorfiets: een vak apart? - VerkeersNet
Edwin van der Gracht FOTO Spark Parkeren

Het parkeren van een motorfiets: een vak apart?

Het reguleren van parkeren draaide vaak altijd om het parkeren van de auto. De afgelopen jaren is hier de fiets uit noodzaak aan toegevoegd. Het patroon hierin lijkt dat het parkeren van een vervoermiddel pas serieus wordt genomen als het eigenlijk al te laat is, ziet Spark-adviseur Edwin van der Gracht. Geldt dit ook voor de motorfiets, vraagt hij zichzelf als motorrijder af? En: hoe ziet de ideale parkeerplek er dan uit?

De motorrijder. Een apart volk als je het aan mij vraagt. In Nederland hebben ongeveer 1,4 miljoen mensen een motorrijbewijs; zij bezitten in totaal rond de 800.000 motorfietsen. In totaal legt deze groep 1,5 procent van het totaal aantal voertuigkilometers af. Dat is niet veel en komt redelijk overeen met het beeld dat ik van de motorrijder heb. Een grote groep ‘mooi weer-rijders’ en een selecte groep die ervoor kiest om het woon-werk verkeer met de motor af te leggen. Zij draaien met gemak 20.000 kilometer per jaar erbij op de teller. In mijn ogen een bewonderenswaardige prestatie.

Parkeervak of trottoir?

Over het parkeren van de motorfiets was mij weinig duidelijk. Niet lang geleden heb ik tijdens het motorrijexamen de lesmotor in een parkeervak moeten zetten. Dan zal hij daar wel thuishoren. Als ik kijk hoe het er in de praktijk aan toe gaat, constateer ik dat veel motorrijders ervoor kiezen om hun motor op het trottoir te parkeren. Maar is dat eigenlijk wel toegestaan?

Tekst gaat verder onder de foto

Parkeren motorfiets. FOTO Spark Parkeren

Nee, blijkt als een lezer mij attendeert op artikel 10 RVV 1990 (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990), waarin wettelijk is vastgelegd dat bestuurders hun voertuig niet op het trottoir mogen parkeren. Dat geldt dus ook voor motorfietsen. Dat verbaast mij. De praktijk laat toch een heel ander beeld zien.

De reden van trottoir parkeren is dat voor een motor in een parkeervak parkeergeld betaald moet worden. Het argument: ‘waar laat ik dan mijn parkeerticket’ gaat met de uitbreiding van het kenteken parkeren in veel steden niet meer op. Dan toch maar op het trottoir, daar is het tenminste wel gratis. En in veel gemeenten wordt het parkeren van motorfietsen op het trottoir gedoogd.

Kiezen

Eigenlijk is het dus kiezen tussen twee kwaden. Vanuit het oogpunt dat parkeerplaatsen zo efficiënt mogelijk gebruikt moeten worden, hoort de motorfiets eigenlijk niet thuis in een parkeervak. Tegelijk lijkt het ongewenst om het trottoir te bestempelen als parkeerplaats voor de motorfiets. Motorfietsen kunnen een flinke omvang hebben en vormen hierdoor, met name op smalle trottoirs, een belemmering voor de vrije doorgang.

Om een oplossing te vinden voor dit vraagstuk, stap ik weer even in mijn rol als motorrijder. Waar heb ik als motorrijder behoefte aan? Ik heb behoefte aan een plek waar ik mijn motor veilig kan parkeren. Hieronder versta ik: een plek waar de kans op schade aan mijn motor klein is en waar ik de mogelijkheid heb om mijn motor ergens aan vast te zetten. Als in een gebied betaald parkeren van kracht is, vind ik het ook nog reëel om hier gehoor aan te geven. Wel ben ik van mening dat dit bedrag lager moet zijn dan de kosten voor het parkeren van een auto. Mijn motor neemt immers stukken minder ruimte in beslag dan een auto.

Te laat?

Zijn we al te laat om het parkeren van de motorfiets op een goede manier te organiseren? Zelf denk ik van niet. Het motorfietsparkeren is hiervoor in Nederland te beperkt in omvang. Betekent dit dat we helemaal niets hoeven te doen en afwachtend achterover kunnen leunen? Juist niet!

De denkoefening die ik zojuist deed, het bedenken van een parkeeroplossing geredeneerd vanuit de gebruiker en zijn specifieke behoeften, zou voor ieder vervoermiddel uitgevoerd moeten worden. Want hoe zit het met de 20 tot 30 duizend brommobielen in Nederland? En met de sterk groeiende groep speed pedelecs? Twee voorbeelden van vervoermiddelen met een afwijkende behoefte als het aankomt op parkeren.

Laten we onszelf tot doel stellen om voor deze en andere vervoermiddelen op zoek te gaan naar vanuit de gebruiker geredeneerde parkeeroplossingen. Hoe gaan we dat doen? Door in gesprek te gaan met de gebruiker zelf. Wij motorrijders zijn met genoeg!

‘Uitgelicht’ is de maandelijkse column van de young professionals van parkeeradviesbureau Spark, waarin zij zich binnen het vakgebied parkeren verdiepen in een onderwerp, dat hun (bijzondere) interesse heeft. Bekijk hier de eerste column: verkiezen jongeren MaaS boven eigen auto?

*Aanvulling 3 april: In een eerdere versie van dit blog stond dat gemeentes waar motorrijders hun voertuig niet op het trottoir mogen parkeren, dit in de APV vermelden. Dat klopt niet. In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is wettelijk vastgelegd dat bestuurders hun voertuig niet op het trottoir mogen parkeren. Volgens de auteur gedogen veel gemeenten het parkeren van motorfietsen op het trottoir.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

4 reacties op “Het parkeren van een motorfiets: een vak apart?”

ruudjuh100 Bouwtoer|18.07.23|16:33

Het parkeren van motoren is nu eenmaal een gedoog kindje. Ik laat liever een parkeervak vrij voor een auto, die zijn groter in omvang. En de kans dat de automobilist een parkeervak in draaid en een motor omver rijdt is kleiner dan op de stoep. Dus motorparkeerplaatsen graag, maar als ze er niet zijn, gewoon op de stoep zo dat ze niemand in de weg staan. En gratis parkeren dat is niet wat in een motorrijder opkomt.. ze willen hun voertuig veilig stallen zonder gevolgschade van een derde partij.

Jan Pieter Rottier|03.04.19|09:44

De auteur heeft het artikel aangevuld.

Bert Tepper|28.03.19|16:05

Het verbieden van het trottoirparkeren van motorfietsen in de APV…..??? Kijk voor de gein eens in art 10 RVV1990.

Pascal Amsterdam|28.03.19|11:49

“Het motorfietsparkeren is hiervoor in Nederland te beperkt in omvang”. In Amsterdam is dat niet het geval; motoren staan massaal op de stoep en in de weg. Betalen naar ratio van de waarde van de grond zou aanmerkelijk hoger zijn dan nu voor autoparkeren betaald wordt; ik heb er begrip voor dat de kosten voor motorparkeren minder zijn dan voor de auto. Nummerplaatplekken https://tinyurl.com/ybhstevv kunnen daarvoor dienen alsook de parkeergarages.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.