Peak car: een game changer?

Autobezit en autogebruik lijken onder mensen tot dertig jaar lager te liggen dan vroeger. De vraag is: waarom? Daar moeten we achter zien te komen, want misschien investeren we wel nodeloos veel om de files weg te werken, stelt Bert van Wee in deze blogbijdrage.

Sterke groei van het fietsgebruik?

– WAAR OF NIET WAAR? | KiM checkt FAQ’s –

Fietsfiles, fietskwellingen en fietsinfarcten: het zijn termen die de laatste jaren ‘trending topic’ zijn geworden in de publieke en sociale media. Ze illustreren het groeiend fietsgebruik. Maar klopt dat beeld wel? Eerste van een serie FAQ-check bijdragen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Langeafstandbus concurrent voor NS?

Er is een nieuw fenomeen in opkomst: de langeafstandsbus. Bij deze bussen gaat het zowel om binnenlandse ritten (bijvoorbeeld van Nijmegen naar Rotterdam) als om ritten naar het buitenland, zoals aangeboden door Megabus, OUIBUS en FlixBus. Moet NS vrezen voor zijn bestaan? Onmogelijk is het niet, zegt Jaco Bervelking (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) in een blogbijdrage.

De Chinezen komen!

Bus 70 van station Steenwijk naar Giethoorn draait inmiddels op Chinese toeristen. Connexxion heeft zelfs speciaal voor hen de buskaartjes in het Chinees vertaalt. Langzamerhand een groep reizigers om serieus rekening mee te houden, zegt Saeda Moorman van KiM in deze blog-bijdrage.

Een hoog cijfer, maar is het een voldoende?

‘Multiplier’ is het nieuwe toverwoord als het gaat om het rechtvaardigen van investeringen in infrastructuur. Anders gezegd: hoeveel banen levert het op? Maar de uitkomsten van dergelijke berekeningen moet je vaak met een korreltje zout nemen. Een blog-bijdrage van Saeda Moorman, Onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

De remmende rol van het rijwiel

Thomas Piketty wijst er op dat de welvaart van de rijksten toeneemt ten koste van de rest. Wij denken dat de ongelijkheid hier dankzij de fiets minder groot is. Maar klopt die hypothese ook? Nederland is ingericht op de fiets, maar door het vele fietsen zijn alternatieven zoals bus, tram en metro in Nederlandse steden minder goed ontwikkeld. En er zijn ook Nederlanders die nauwelijks fietsen. Een blog-bijdrage van Lucas Harms, Onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Buiten de lijntjes van de Sneller & Beter-werkwijze

Om de besluitvorming rond infrastructuurprojecten te versnellen is de Sneller & Beter-werkwijze ontwikkeld. Belanghebbenden worden er echter pas tijdens de planuitwerking van een voorkeursalternatief bij betrokken. Dat leidt vaak tot bezwaren en gerechtelijke procedures. Daarom is het nodig ook de sociale gevolgen van infrastructuurprojecten te analyseren en belanghebbenden er eerder bij te betrekken. Een blogbijdrage van één van drie winnaars van de CVS Blogwedstrijd 2015.

Kleine stapjes brengen ons vooruit

Er is de laatste jaren weinig veranderd in het ov. We zitten nog steeds in dezelfde bus en dezelfde trein. Het stranden van innovatieve ideeën heeft te maken met het toenemen van het aantal partijen aan de vergadertafel. Het alleen maar bedenken van een oplossing die buiten de lijntjes valt is dus niet voldoende om daadwerkelijk een vraagstuk op te lossen. Een blogbijdrage van één van drie winnaars van de CVS Blogwedstrijd 2015.