Tour de Force streeft naar 20 procent meer fietskilometers

De Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een Nationale Fietsagenda 2020 opgesteld. Speerpunten zijn onder andere: meer ruimte voor de fiets in steden en betere overstapmogelijkheden op het openbaar vervoer.