Beleidsmedewerker Verkeer/Verkeerskundige – Gemeente Nissewaard

Als beleidsmedewerker verkeer/verkeerskundige ben je verantwoordelijk voor het verkeersmanagement van de gemeente Nissewaard. Dit betekent dat je een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid en doorstroming van de beschikbare wegen en ervoor zorgt dat deze zo optimaal mogelijk benut worden. De weggebruiker kan hierdoor weloverwogen keuzes maken met betrekking tot vervoerswijze, vertrektijd en route.

Je initieert en ontwikkelt tactisch en operationeel verkeersbeleid en uitvoeringsprogramma’s. Dit kan een vertaling zijn van het strategisch/tactisch verkeersbeleid van de afdeling Strategie of is ingegeven door de ervaringen van jouw collega’s in de binnen- en buitendienst. Je organiseert en coördineert het ontwerpen van verkeerstechnische zaken en het beheer ervan.

Junior verkeerstechnisch adviseur/Coördinator kabels en leidingen – Gemeente Nieuwegein

Als Junior Verkeerstechnisch Medewerker ga je je bezig houden met het afhandelen en het coördineren van verkeersbesluiten, het verwerken van klachten, meldingen en overige verkeerstechnische en verkeerskundige vragen van burgers en andere betrokken partijen. Je staat veel in contact met deze partijen om bij hen informatie op te halen en je adviezen toe te lichten. Je organiseert bewonersavonden en woont deze bij. Je geeft verkeersadviezen en toetst verkeerstechnische ontwerpen en bent in staat om ideeën van bewoners te vertalen naar een verkeerskundig ontwerp waar draagvlak voor is. Je werkt daarnaast nauw samen met de andere disciplines van de afdeling Openbaar Domein voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het maken van inpasbare verkeerskundige ontwerpen.

Projectleider Software Development – InTraffic

Als Projectleider Software Development ben je verantwoordelijk voor het binnen tijd en budget afronden van projecten bij een van onze opdrachtgevers. Je zorgt tevens voor de correcte bemensing en de benutting van de afgesproken SLA’s. Bij de start van een project ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van jouw projectteam. Je zorgt voor een prettige werksfeer binnen je team. Vanzelfsprekend zorg jij als Projectleider Software Development voor een optimaal projectresultaat. Hierbij heb je continu oog voor zowel de mensen, de processen als de technologie en weeg je voortdurend de belangen af van de klant, InTraffic en de medewerkers binnen jouw projectteam.

Verkeerskundig adviseur – Transpute, Amersfoort

Wij zijn op zoek naar een verkeerskundig adviseur. Als adviseur vorm je de schakel tussen klant en onze expertise. Als verkeerskundige tussen de verkeersproblematiek die leeft en de inzichten en capaciteiten waarover het bureau beschikt. Extern voer je overleg over lopende of mogelijke projecten, binnen ons informele team van programmeurs en verkeerskundigen werk je onder andere mee aan verkeerskundige analyse bij infrastructurele projecten of beleidsvraagstukken. Hierbij maak je gebruik van onze verkeersmodellen en tools (FlowSimulator, Wegwerkplanner, Viewer, VerkeersProfiel, CapaciteitsCalculator).

Medior Beleidsadviseur – Gemeente Amsterdam

Als ervaren Medior Beleidsadviseur besteed je ongeveer de helft van je tijd aan het accounthouderschap, specifiek het accounthouderschap richting stadsdeel Centrum. Je functioneert als schakel in advies en communicatie tussen V&OR en het stadsdeel. Je bent het eerste aanspreekpunt binnen Verkeer & Openbare Ruimte voor dit stadsdeel en richting het Bestuur. Je bouwt en onderhoudt contacten met de collega’s van V&OR en van het stadsdeel. Je zorgt voor de verbinding tussen V&OR en het stadsdeel bij lopende projecten en nieuwe vragen, waarbij je onder meer op bestaande stedelijke beleidskaders en bestuurlijke prioriteiten toetst. Je werkt voor de andere helft aan het ontwikkelen, harmoniseren en vaststellen van (nieuwe) stedelijke kaders op het gebied van verkeer en openbare ruimte of als adviseur bij V&OR projecten.

Beleidsadviseur Openbaar Vervoer – Provincie Noord-Holland

Vanuit hartje Haarlem ben je als beleidsadviseur openbaar vervoer verantwoordelijk voor de verbetering van de snelheid en betrouwbaarheid van het OV in Noord-Holland zodat efficiënt met beschikbare exploitatiemiddelen wordt omgegaan. Een ambitieus programma, omdat veel projecten op gemeentelijk grondgebied spelen. Wegbeheerders van gemeentelijke wegen moeten vaak een afweging maken tussen de doorstroming van het autoverkeer, de veiligheid van het fietsverkeer en de doorstroming van het openbaar vervoer. Goede inhoudelijke afstemming in het proces zijn zowel intern als extern noodzakelijk.

Projectleider – SMG Traffic

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor alle zaken in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie rondom toegewezen mobiliteitsprojecten. Dit kunnen infrastructurele projecten zijn en/of events. Met jouw vakkennis en ervaring is het je taak om de opdrachtgever te ontzorgen en te adviseren. Dit doe je door in gesprek te gaan met de opdrachtgever en wensen en behoeftes in kaart te brengen. Dit vertaal je in een verkeersplan wat je presenteert bij onze opdrachtgevers en (lokale) autoriteiten. Je stuurt teamleiders en verkeersregelaars aan en draagt zorg voor een optimale klanttevredenheid en rendement.

Adviseur/coördinator Mobiliteit & ICT (ITS) – Keypoint Consultancy

De werkzaamheden die je als adviseur / coördinator uitvoert bestaan onder andere uit het inhoudelijk uitvoeren en aansturen van projecten, het acquireren van nieuwe opdrachten, het coördineren van een team van adviseurs en het onderhouden van ons relatienetwerk. Als ervaren adviseur krijg je volop gelegenheid om je talenten verder te ontplooien en mee te helpen onze vestiging in Utrecht verder uit te bouwen. Je krijgt de ruimte om binnen het werkveld van mobiliteit en ITS Keypoint verder op de kaart te zetten en dit werkveld binnen de vestiging Utrecht te coördineren.

Het grootste bereik voor uw vacature

Het plaatsen van een vacature op Verkeersnet is uiterst voordelig, zeker als u bedenkt dat u met Verkeersnet verreweg de meest vakprofessionals bereikt.

Uw vacature verschijnt op Verkeersnet (met meer dan 35.000 bezoekers per maand), in de nieuwsbrief van Verkeersnet (7000 abonnees) en wordt tevens verspreid via de LinkedIn, Twitter en Facebook accounts van Verkeersnet.