Specialist Ondergrond – Gemeente Amsterdam

Binnen WGM en specifiek binnen het specialisme Milieu-Bodem worden we meer en meer geconfronteerd met vragen om alle milieugegevens en gegevens van de ondergrond te verzamelen en te interpreteren om daar met ruimtelijke planvorming rekening mee te houden. Daarnaast is er meer vraag naar integrale adviezen in ons werkveld groen-water-ondergrond.
Voor de realisatie van Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten verzamelt, interpreteert en vervolgens visualiseert deze specialist data, waarbij kennis van en gebruik van GIS essentieel is. De specialist weet analyses te vertalen naar adviezen voor het projectteam of levert bruikbare data voor het opstellen van een contract. Hierbij wordt meer en meer gebruik gemaakt van BIM.

Senior Adviseur Ondergrond – Gemeente Amsterdam

Als inspirerend vakman/vrouw versta je je vak en ben je een toonaangevend lid en trekker van de vakgroep. Je bent als stevige adviseur betrokken bij diverse complexe ruimtelijke projecten van het Ingenieursbureau. Je bent in staat om in een vroeg stadium van de planfase kansen te signaleren en weet waar je vanuit je expertise en ruime ervaring een toegevoegde waarde kan bieden. Je positioneert de vakgroep binnen en buiten het Ingenieursbureau en je levert vanuit betrokkenheid en senioriteit een bijdrage (ook in de vorm van coaching) aan de ontwikkeling van je vakcollega’s.

Programmamanager Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Wat ga je doen? In de rol van kwartiermaker breng je in opdracht van de stuurgroep de structuur aan in de vier programma’s voor mobiliteit (fiets, auto, openbaar vervoer en verkeersmanagement) voor de vier gemeenten. Je werkt de vier programma’s verder uit. Je stemt de uitwerking van het programma af met de vier gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en waar nodig ook met externe partijen (omliggende gemeenten, provincie, vervoerbedrijven etc.).

Junior Beleidsadviseur verkeer en vervoer – Gemeente Capelle aan den IJssel

De functie op hoofdtaken: Het ondersteunen van de beleidsadviseurs Verkeer en Vervoer door het verzamelen en interpreteren van gegevens; Het uitvoeren, dan wel het begeleiden van verkeersonderzoeken; Het opstellen van adviezen, rapportages en brieven; Het deelnemen aan diverse overleggen, waaronder de Adviescommissie Verkeer en Vervoer; Het inwinnen van adviezen bij andere afdelingen en instanties; Het bijhouden van relevante ontwikkelingen en documentatie op het vakgebied; Het verrichten van administratieve werkzaamheden.

Verkeerskundig adviseur – Gemeente Zaanstad

Je bent de inhoudelijke specialist op jouw vakgebied, verkeer. Je adviseert bij het tot stand komen van beleidsvoorstellen waarin het onderwerp verkeer een rol speelt, of zou moeten spelen. Tevens adviseer je bij de implementatie, evaluatie en uitvoering van het beleid. Je werkt in een team van collega vakspecialisten, allen met een eigen specialisme. Integraliteit staat hierbij voorop. Je bent je bewust van de ontwikkelopgave van Zaanstad en de landelijke ontwikkelingen. Je adviseert vanuit mogelijkheden niet alleen vanuit kaders.

Projectleider – SMG Traffic

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor alle zaken in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie rondom toegewezen mobiliteitsprojecten. Dit kunnen infrastructurele projecten zijn en/of events. Dit doe je door in gesprek te gaan met de opdrachtgever en wensen en behoeftes in kaart te brengen. Dit vertaal je in een verkeersplan wat je presenteert bij onze opdrachtgevers en (lokale) autoriteiten.

Beleidsadviseur mobiliteit met aandachtsgebied fiets – Gemeente Leiden

Als beleidsadviseur met aandachtsgebied fiets ga je je bezighouden met het volgende: adviseren over het fietsbeleid in samenhang met relevante vakdisciplines in projectgroepen en aan het bestuur; het uitwerken van het fietsbeleid in projectplannen; het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied mobiliteit/fiets; het signaleren van ontwikkelingen en (laten) uitvoeren van onderzoek; naast het aandachtsgebied fiets ben je breder inzetbaar binnen mobiliteit, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid.

Teamleider Vaarwegen en Installaties – Provincie Overijssel

Het team Vaarwegen en Installaties (ca. 30 medewerkers) zorgt ervoor dat de provinciale wateren (waaronder die in het prachtige Nationaal Park Weerribben-Wieden) goed bevaarbaar blijven voor plezier- én beroepsvaart. En dat bruggen en sluizen bediend en in goede staat gehouden worden, zodat de bereikbaarheid via onze wateren gegarandeerd is. Vaarweggebruikers blijken zeer tevreden over het werk van de provincie.
Je geeft leiding aan een team met zeer ervaren mensen. Het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving maakt het zeer dynamisch en afwisselend.

Beleidsmedewerker Beheer en Onderhoud OV v/m – Vervoerregio Amsterdam

Taken zijn onder andere: vanuit de rol van subsidieverlener betrokken bij het beheer en onderhoud van de metro- en traminfrastructuur in Amsterdam; begeleiden van railvervangingsprojecten (projectleiding ligt bij gemeente Amsterdam) vanaf de (pre-)verkenning tot en met de realisatiefase/B&O-fase;
analyseren en monitoren van afspraken met de gemeente Amsterdam; bewaken van procedures zoals de subsidieverstrekking; voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming binnen de Stadsregio.

Verkeerskundige met regietaken – Gemeente Leiden

Als verkeerskundige houd je je bezig met diverse werkzaamheden op het gebied van verkeersmanagement en verkeersregelinstallaties. De komende tijd zal het accent vooral liggen op verkeersmanagement, in onze woorden integrale verkeersregie. Denk daarbij aan de coördinatie en afstemming met diverse in- en externe partners over wegwerkzaamheden en de consequenties hiervan op doorstroming en veiligheid. Ook netwerkoptimalisatie van het bestaande wegennet hoort tot je takenpakket. Daarnaast geef je sturing aan de ontwikkeling van verkeersmanagementsystemen om de bereikbaarheid van de stad Leiden te waarborgen.

Aankomend projectleider Openbaar Vervoer – MuConsult

MuConsult heeft een sterke marktpositie op het gebied van openbaar vervoer. Onderzoek en advisering is gericht op verbetering van OV-diensten. Daartoe geven we onder meer vorm aan OV-netwerken, geven afspraken vorm tussen overheden en OV-bedrijven, begeleiden aanbestedingen en zorgen voor een sociaal veilig OV. Middels monitoring en evaluatie worden ontwikkelingen nauw gevolgd. Wij werken aan vernieuwing van het OV in de richting van Smart Mobility en de ontwikkeling van mobiliteitsdiensten voor de first en last mile.
Samen met collega’s ontwikkel je kennis op het gebied van Openbaar Vervoer en past deze toe. Wij zoeken een collega die aantoonbare affiniteit heeft met Openbaar Vervoer. Je krijgt de kans je verder te ontwikkelen in deze sector en een belangrijke speler te worden.
We bieden je eveneens de kans om mee te werken aan projecten op andere terreinen dan OV. Het gaat om zeer afwisselend werk. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit van het werk staat hoog in het vaandel.

Adviseur ITS en smart mobility medior/senior – Twynstra Gudde

Als adviseur ITS en smart mobility maak je deel uit van de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur. In deze adviesgroep richten wij ons op de ontwikkeling en exploitatie van infrastructuurnetwerken en -knooppunten (weg, spoor, water en lucht), op de organisatie van mobiliteit en op de vormgeving van de organisatie en samenwerking in de sector. Verbinden is hierbij onze sleutel tot succes! Wij verbinden advies en management, inhoud en proces, partijen en kennis. Samen met onze opdrachtgevers komen wij tot vernieuwende oplossingen, samenwerkingsvormen en uitvoeringsmogelijkheden.

Het grootste bereik voor uw vacature

Het plaatsen van een vacature op Verkeersnet is uiterst voordelig, zeker als u bedenkt dat u met Verkeersnet verreweg de meest vakprofessionals bereikt.

Uw vacature verschijnt op Verkeersnet (met meer dan 35.000 bezoekers per maand), in de nieuwsbrief van Verkeersnet (7000 abonnees) en wordt tevens verspreid via de LinkedIn, Twitter en Facebook accounts van Verkeersnet.