Adviseur Verkeer en Vervoer – Gemeente Delft

Je werkt als allround verkeerskundige aan meerdere opdrachten, waarbij integraal denken en werken van groot belang is. Een diverse functie, waarbij je als adviseur, deels als projectleider, projecten oppakt. Je bent bezig met het maken, uitwerken en implementeren van beleid waarbij een pro actieve houding, integrale benadering en ervaring met politieke besluitvormingstrajecten en (politieke) sensitiviteit van belang is. Voorbeelden van onderwerpen waar je mee aan de slag gaat: Delft vertegenwoordigen op het gebied van OV, de belangen behartigen in diverse netwerken binnen Delft en in de regio en zorgen voor de vertaling van OV beleid in projecten; bijdragen aan een gastvrije en toegankelijke binnenstad van Delft; verkeersveiligheid als een van de speerpunten binnen de gemeente maken; fietsdrukte, zowel op routes als voor fietsparkeren in goede banen leiden.

Senior beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer – Gemeente Nissewaard

In deze functie focus jij je op de strategische en tactische aspecten van verkeer en vervoer. Als Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer werk je samen met ervaren en bevlogen Beleidsadviseurs. Je werkt met een open blik aan beleidsvraagstukken. Jij ziet verbanden met andere beleidsterreinen en je maakt verbindingen binnen en buiten de organisatie. Om de doelen van de gemeente te realiseren opereer je strategisch in de verkeer en vervoer netwerken en samenwerkingsverbanden.  Ongeveer  2/3 van je tijd werk je aan gemeentegrensoverschrijdende en regionale zaken (regio Voorne-Putten/Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en voor circa 1/3 van je tijd adviseer je over parkeerbeleid, openbaar vervoer en participeer je in lokale projecten.

Accountmanager / Concessiebeheerder Openbaar Vervoer – Vervoerregio Amsterdam

In opdracht van de Vervoerregio wordt het openbaar vervoer per bus, tram en metro in het Concessiegebied Amsterdam verzorgt door GVB. De Accountmanager heeft een tweeledige rol in de samenwerking tussen Vervoerregio en GVB. Enerzijds is de Accountmanager de centrale spil tussen beide organisaties als het gaat om de dagelijkse exploitatie (en zaken die daar direct samenhangen), anderzijds controleert de Accountmanager of GVB zich houdt aan de eisen die door de Vervoerregio zijn gesteld.

Medewerker Verkeer en Vervoer – Gemeente Katwijk

Je werkterrein is bereikbaarheid in brede zin op het snijpunt van tactisch en operationeel niveau. Je werkt integraal en legt verbindingen tussen de verschillende schaalniveaus: van meewerken aan het opstellen van beleid en visies tot kaders stellen in concrete inrichtingsplannen en bouwinitiatieven. Je draagt als verkeerskundig adviseur bij aan de opgave bij gebiedsontwikkeling, inpassingsvraagstukken hoofdinfrastructuur en openbaar vervoer, tevens bij uitvoeringsplannen en ontwikkelkaders, waarbij je gebruik maakt van het verkeersmodel (Omnitrans). Je hebt ruime ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context. Je hebt ruime kennis van, ervaring met en inzicht in de dagelijkse verkeerspraktijk op straat en weet daardoor probleemsituaties te analyseren en van oplossingen te voorzien.

Docent Mobiliteit – 16 uur – Windesheim (Almere)

Als docent Mobiliteit houd je je bezig met onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering van de opleiding Mobiliteit. Hieronder vallen zowel inhoudelijke als begeleidende taken. Je enthousiasmeert studenten door theorie te koppelen aan de praktijk en door aan te sluiten op een diversiteit aan leerstijlen van studenten. Als docent ben je betrokken bij de student en het team en kun je een plezierige en innovatieve leeromgeving creëren waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Je bent en blijft goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en volgt de ontwikkelingen in het hoger onderwijs.