Play Attention

VIDEO: Dit verkeerslicht maakt fietsers erop attent dat het gevaarlijk is om te fietsen terwijl je op je telefoon kijkt. Het stoplicht vertelt over het tragische ongeluk van Tommy-Boy Kulkens en speelt zijn Spotify-playlist. Zodra een fietser op de fietsersknop drukt, gaat de playlist van Tommy-Boy spelen en licht een tekst op: ‘Druk op de knop voor het volgende nummer’.

Fight your inner monkey

Het project ‘Fight your inner Monkey’ wil jongeren van 10 tot 16 jaar bewust maken van groepsdruk. Ze maken kennis met hun eigen ‘inner monkey’, de aap in je die de groep nadoet om erbij te horen. Het is één de projecten waarmee men in Noord-Holland jongeren veilig verkeersgedrag, bewustzijn en verkeersinzicht wil bijbrengen. Een video-impressie met reacties van leerlingen.