Berging A27, rood kruis, Rijkswaterstaat (Beeld: Rijkswaterstaat/ Jeroen Mies via beeldbank.rws.nl)

Rijkswaterstaat over het effect van corona op de bergingswagen en schaftkeet

Berging A27 BEELD Rijkswaterstaat/ Jeroen Mies via beeldbank.rws.nl

Het is nu dan wel een stuk rustiger op de weg, weginspecteurs van Rijkswaterstaat moeten nog dagelijks op pad. Hoe doen ze dat? En hoe houden wegwerkers zich aan de RIVM-regels nu veel projecten gewoon doorgang vinden? Ursula Neering, woordvoerder van Rijkswaterstaat, geeft een toelichting.

Wat Rijkswaterstaat betreft gaan projecten en werkzaamheden gewoon door, net als lopende en geplande aanbestedingen. Dat schreef directeur-generaal Michèle Blom onlangs in een brief naar alle opdrachtnemers van Rijkswaterstaat. Alles door laten lopen heeft nogal wat voeten in de aarde.

“Voor medewerkers met een vitale functie, die hun werk niet vanuit huis kunnen doen, zoals wegverkeersleiders, weginspecteurs of mobiel verkeersleiders op het water, geldt dat zij naar hun RWS-werkplek komen zolang zij geen koorts hebben”, zegt Ursula Neering, woordvoerder van Rijkswaterstaat. “De overige medewerkers werken in ieder geval tot en met 6 april thuis. De capaciteit van de thuiswerksystemen van Rijkswaterstaat is daarvoor uitgebreid.”

Lepel

Hoewel het nu rustiger is op de snelwegen, zijn de weginspecteurs nog steeds dagelijks op pad om na een pech- of ongeval maatregelen te nemen zodat hulpverleners veilig hun werk kunnen doen en de rijbaan zo snel mogelijk weer vrij is.

Rijkswaterstaat, hulpdiensten en bergers hebben afspraken gemaakt over coronamaatregelen bij hun werk op en langs de weg. “In geval van pech mag bij uitzondering een voertuig met inzittenden achterop het schuifplateau van een bergingsauto verplaatst worden”, legt Neering uit. “Dat is het geval als de weggebruiker, de berger of de wegenwacht het (echt) niet veilig achten. De verplaatsing beperkt zich tot de eerste veilige locatie, alwaar inzittenden zelf het verdere transport moeten organiseren. Hierbij moet het voertuig deugdelijk worden gezekerd en moeten inzittenden in de gordels zitten. Transport van voertuigen met inzittenden in de lepel van een bergingsauto is vooralsnog niet toegestaan.”

Maatwerk

Beheer en onderhoud, vervanging en renovatie en de aanleg van wegen gaan ook gewoon door. Ook toekomstige projecten staan niet op pauze. Het kan voorkomen dat bepaalde mijlpalen – zoals een geplande oplevering – door het coronavirus niet meer haalbaar blijken, schreef Blom in de brief. In dat geval zal Rijkswaterstaat zich ‘redelijk en billijk opstellen’, bijvoorbeeld waar het gaat om de toepassing van contractueel opgenomen boetes.

Rijkswaterstaat heeft afspraken gemaakt met aannemers. Bij de lopende projecten worden in ieder geval de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. “Dat is per project maatwerk”, zegt Neering. “Het is aan de diverse aannemers om toe te zien op naleving van de richtlijnen. Zij kunnen daarnaast aanvullende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het schaften in kleine groepjes in de schaftkeet. Maar denk ook aan het alleen toelaten van mensen op het bouwterrein die er functioneel moeten zijn. Een andere mogelijkheid is kantoorpersoneel dat normaal gesproken in de keet werkt, nu vanuit huis laten werken. Of het afstemmen van de planning van werkzaamheden op eenzelfde locatie. Zo hoeven medewerkers niet gelijktijdig in eenzelfde ruimte op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar zijn.”

Solliciteren

Rijkswaterstaat houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. “We hebben een crisisorganisatie die alles op de voet volgt en communiceert met en richting medewerkers en stakeholders. Denk bij stakeholders aan aannemers, hulpdiensten, mede (vaar-)wegbeheerders, bergers, marktpartijen en brancheorganisaties.”

Ook werving- en -selectieprocedures gaan zoveel mogelijk door, zegt Neering. “Rijkswaterstaat kijkt naar mogelijkheden voor werving via Facebook en we zetten Skype als online middel in om met sollicitanten te kunnen schakelen.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.