Een deelauto van GreenMobility BEELD GreenMobility

Vlaamse deelautonetwerk betreurt keuzes regering over financiële steun

Een deelauto van GreenMobility BEELD GreenMobility

De Vlaamse regering heeft extra geld vrijgemaakt om auto- en deelfietsaanbieders door de coronacrisis te loodsen. Een positief signaal, maar toch betreurt autodeelnetwerk Autodelen.net dat er niet meer rekening gehouden is met de aanbevelingen die experts hebben gedaan. Zo had het netwerk liever gezien dat er meer geld naar deelauto-aanbieders zou gaan dan naar deelfietsaanbieders.

Autodelen.net is blij dat er middelen beschikbaar worden gesteld, aangezien de coronacrisis ook de bedrijven raakt die deelvoertuigen aanbieden. Het gebruik liep bij sommige aanbieders met 80 procent terug. “De goedgekeurde steunmaatregelen zijn dan ook een erkenning voor het duurzame karakter van de sector”, aldus het netwerk.

Incompleet

Maar tegelijkertijd is de organisatie niet helemaal gelukkig met de keuzes die zijn gemaakt door de regering. Op vier punten schiet de beslissing tekort, vindt het. Zo is alleen gekeken naar aanbieders met een eigen voertuigvloot. Er worden geen middelen toegekend aan organisaties die zich bezighouden met het beheer van het delen van privéwagens of voertuigen van overheden of bedrijven.

Het netwerk is bovendien niet te spreken over de verdeling. De Vlaamse regering heeft die gemaakt op basis van de beleidsdoelen voor klimaat, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid en de verdeling is dan ook gelijk. Autodelen.net brengt hier tegenin dat de vaste kosten voor autodelen fors hoger zijn. Daarbij wijst het erop dat de impact hiervan op het particuliere autobezit en de modal shift bewezen is.

“Wij stelden in ons advies dan ook een verdeling 75-25 voor, waardoor elke fiets- en autodeelaanbieder een min of meer gelijk deel van de vaste kosten terug kon krijgen. Volgens onze eerste inschatting zal het subsidiebedrag (meer dan) voldoende zijn voor alle fietsdeelaanbieders, terwijl voor autodelen minder dan een kwart van de voertuigen een financiële ondersteuning zal krijgen.” De huidige verdeling zou volgens Autodelen.net geen rekening houden met de ‘financiële realiteit’.

Aanschafperiode

De regering heeft bovendien besloten dat alleen voertuigen die operationeel waren in de periode tussen 12 maart en 7 juni in aanmerking komen. Maar die strikte tijdsperiode gaat voorbij aan voertuigen werden gekocht of geleverd voor en tijdens de lockdown. Daar bleven de voertuigen stilstaan vanwege corona. Daardoor hadden bedrijven hiervoor wel degelijk vaste kosten, terwijl inkomsten uit gebruik niet mogelijk waren.

Daarnaast blijkt de regering geen subsidie te willen geven aan bedrijven waarbij meer dan 50 procent van het aandeelhouderschap of meer dan 50 procent van het kapitaal rechtstreeks of op afstand in handen is van een overheid. “We betreuren deze beslissing omdat aandeelhouderschap niet per definitie gelijk staat aan ondersteuning in de werking.”

Bedrijven in de kou

Hierdoor vindt het netwerk dat de huidige steunmaatregelen deels het doel missen en sommige aanbieders van auto- en fietsdelen in de kou laten staan. “Deze steunmaatregelen hebben een marktverstorende werking. We roepen de bevoegde instanties dan ook op tot overleg en tot bijsturing van de verdeling van de middelen.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.