File, snelweg. Foto: RamonBerk / iStock

Mobiliteitsalliantie: kansen voor spreiding niet benut

De positieve effecten van de coronacrisis op mobiliteit lijken alweer tenietgedaan. De kansen voor spreiding worden niet benut, waarschuwt de Mobiliteitsalliantie nadat de filedruk vorige week boven het niveau van dezelfde periode in 2019 uitkwam.

Reizigers vallen weer terug in oude patronen met dichtgeslibde wegen tot gevolg, stelt de coalitie. “We zien dat mensen zich steeds meer gaan verplaatsen nu de samenleving steeds verder wordt heropend. Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd”, zegt voorzitter Steven van Eijck.

De Mobiliteitsalliantie zet zich al geruime tijd in voor het belang van meer flexibiliteit door spreiding in tijd en vervoersmiddelen en investeringen in mobiliteit. Die zouden cruciaal zijn om de bereikbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren.

Nauwelijks afspraken gemaakt

In het voorjaar presenteerde de Mobiliteitsalliantie daarom als aanzet voor het nieuwe regeerakkoord een 7-puntenplan en de corona-wegwijzer om de spreiding van reizigersstromen vast te houden. Daarin wordt onder meer gepleit voor heldere afspraken over thuiswerken en het mijden van de spits tussen overheden, werkgevers, werknemers en onderwijs.

Volgens de coalitie zijn er echter nog nauwelijks concrete afspraken gemaakt. Terwijl uit eigen onderzoek bleek dat een meerderheid van de ondervraagden voor flexibilisering van werk-, school- en reistijden is als daarmee de drukte op de wegen en op termijn ook weer in het openbaar vervoer wordt verminderd. Bestaande infrastructuur kan volgens de Mobiliteitsalliantie verder nog slimmer worden gebruikt met een systeem van betalen naar gebruik, de aanleg van multimodale hubs en het faciliteren van Mobility as a Service.

Onvoldoende aandacht voor bereikbaarheid

Het moment wordt ook aangegrepen om opnieuw het belang te onderstrepen van investeringen in onderhoud aan bestaande infrastructuur en het OV. Van Eijck: “In de Prinsjesdagstukken wordt veel gesproken over investeringen in woningbouw, maar onvoldoende over de manier hoe we die huizen en winkels straks moeten bereiken. Als gevolg van de bevolkingsgroei en woningbouw groeit ondertussen ook de vraag naar het OV.”

De verwachting is dat er uiterlijk in 2025 weer evenveel reizigers in het OV stappen als voor de coronacrisis en daarna verder groeit. Investeringen in een schaalsprong voor het OV en in (fiets)infrastructuur noemt Van Eijck dan ook broodnodig om Nederland bereikbaar te houden. Dit zou gecombineerd moeten worden met de aanpak van knelpunten voor (goederen)vervoer over de weg en het versnellen van de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Lees ook:

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur van OVPro.nl en schrijft voor verschillende andere vakbladen van ProMedia Group, waaronder VerkeersNet.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Mobiliteitsalliantie: kansen voor spreiding niet benut - VerkeersNet
File, snelweg. Foto: RamonBerk / iStock

Mobiliteitsalliantie: kansen voor spreiding niet benut

De positieve effecten van de coronacrisis op mobiliteit lijken alweer tenietgedaan. De kansen voor spreiding worden niet benut, waarschuwt de Mobiliteitsalliantie nadat de filedruk vorige week boven het niveau van dezelfde periode in 2019 uitkwam.

Reizigers vallen weer terug in oude patronen met dichtgeslibde wegen tot gevolg, stelt de coalitie. “We zien dat mensen zich steeds meer gaan verplaatsen nu de samenleving steeds verder wordt heropend. Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd”, zegt voorzitter Steven van Eijck.

De Mobiliteitsalliantie zet zich al geruime tijd in voor het belang van meer flexibiliteit door spreiding in tijd en vervoersmiddelen en investeringen in mobiliteit. Die zouden cruciaal zijn om de bereikbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren.

Nauwelijks afspraken gemaakt

In het voorjaar presenteerde de Mobiliteitsalliantie daarom als aanzet voor het nieuwe regeerakkoord een 7-puntenplan en de corona-wegwijzer om de spreiding van reizigersstromen vast te houden. Daarin wordt onder meer gepleit voor heldere afspraken over thuiswerken en het mijden van de spits tussen overheden, werkgevers, werknemers en onderwijs.

Volgens de coalitie zijn er echter nog nauwelijks concrete afspraken gemaakt. Terwijl uit eigen onderzoek bleek dat een meerderheid van de ondervraagden voor flexibilisering van werk-, school- en reistijden is als daarmee de drukte op de wegen en op termijn ook weer in het openbaar vervoer wordt verminderd. Bestaande infrastructuur kan volgens de Mobiliteitsalliantie verder nog slimmer worden gebruikt met een systeem van betalen naar gebruik, de aanleg van multimodale hubs en het faciliteren van Mobility as a Service.

Onvoldoende aandacht voor bereikbaarheid

Het moment wordt ook aangegrepen om opnieuw het belang te onderstrepen van investeringen in onderhoud aan bestaande infrastructuur en het OV. Van Eijck: “In de Prinsjesdagstukken wordt veel gesproken over investeringen in woningbouw, maar onvoldoende over de manier hoe we die huizen en winkels straks moeten bereiken. Als gevolg van de bevolkingsgroei en woningbouw groeit ondertussen ook de vraag naar het OV.”

De verwachting is dat er uiterlijk in 2025 weer evenveel reizigers in het OV stappen als voor de coronacrisis en daarna verder groeit. Investeringen in een schaalsprong voor het OV en in (fiets)infrastructuur noemt Van Eijck dan ook broodnodig om Nederland bereikbaar te houden. Dit zou gecombineerd moeten worden met de aanpak van knelpunten voor (goederen)vervoer over de weg en het versnellen van de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Lees ook:

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur van OVPro.nl en schrijft voor verschillende andere vakbladen van ProMedia Group, waaronder VerkeersNet.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.