Hoeveel privéwagens vervangt een free floating-deelauto?

Doen auto-eigenaren hun voertuig echt de deur uit als er in de nabije omgeving een deelauto staat? Daardoor zou bijvoorbeeld de parkeernorm naar beneden kunnen en zou meer ruimte ontstaan om te spelen en te verblijven op straat. Het ontbreekt echter nog aan een duidelijk antwoord op die vraag. Om hieraan bij te dragen, hebben vijf Duitse onderzoekers dit onder de loep genomen in elf Europese steden, waaronder Amsterdam.

Onder de gebruikers van free floating-wagens is een enquête uitgezet, die uiteindelijk door ruim 10.500 gebruikers is ingevuld. Op basis daarvan hebben de onderzoekers van het Karlsruhe Service Research Institute en de Department of Energy Systems Analysis, Institute of Engineering Thermodynamics antwoord gegeven op twee hoofdvragen. Wat is het effect van free floating-deelauto’s op het aantal privéauto’s in de verschillende Europese steden? En: wat zijn de voornaamste redenen voor gebruikers van free floating-deelauto’s om de eigen auto op te geven?

Positieve cijfers

De elf steden zijn Amsterdam, Berlijn, Hamburg, Madrid, Rome, Wenen, Brussel, Kopenhagen, Helsinki, Lissabon en Londen. Het ging om actieve gebruikers, wat betekent dat ze in de onderzochte periode van drie maanden (nog voor de coronacrisis) in ieder geval één keer gereisd hebben met een free floating-deelauto. De onderzoekers hebben bewust naar free floating-systemen gekeken, aangezien het onaantrekkelijker is dat station based-wagens terug naar de plaats van bestemming moeten. De gebruikers kregen de vraag of het aantal eigen auto’s juist verminderd of vermeerderd is sinds ze ook reizen met een deelauto. Daarnaast was een vraag in hoeverre ze van de aanschaf van een eigen wagen hadden afgezien of dit hadden uitgesteld.

In alle steden gaf een deel van de gebruikers aan de persoonlijke wagen te hebben verkocht. In Amsterdam gaat het om 8,1 procent, in Berlijn om 10 procent en in Brussel zelfs om 16,1 procent. In Zuid-Europese steden lijkt de bereidheid het minste. In Rome zegt nog 7,8 procent door het gebruik van een deelauto het eigen voertuig te verkopen, maar in Lissabon is het 5,3 procent en Madrid hangt onderaan de ranglijst met 3,6 procent.

Tekst loopt door onder afbeelding

Auto-afhankelijkheid onderzoek deelauto

Opvallende conclusies

Wat zijn dan de voornaamste redenen om de eigen auto te verkopen? Kostenbesparing blijft de belangrijkste motief. Maar er zijn enkele opvallende conclusies. Gebruikers die óók gebruikmaken van andere vormen van deelvervoer zijn meer geneigd om de privéwagen op te geven. Daarnaast staan gebruikers positiever tegenover deze actie als ze vaker en verder rijden. De bereidheid is vooral hoog onder chauffeurs die meer dan veertig kilometer per maand rijden.

Hier kaarten de onderzoekers overigens zelf aan dat er sprake kan zijn van een vertroebeld beeld. Het is bijna niet te controleren of de respondenten de eigen auto hebben opgegeven omdat ze al vaker de deelauto pakten en verder reden, of dat ze meer en langere afstanden zijn gaan rijden omdat ze geen alternatief meer hadden.

Bovendien zijn enkele voorzichtige conclusies te trekken over de doelgroepen die bereid zijn om de persoonlijke auto voor de deur op te geven. Het valt op dat respondenten die zelf meerdere auto’s hebben eerder bereid lijken te zijn om dit voertuig te verkopen door het gebruik van een free floating-deelwagen. Daarnaast vinden kleine gezinnen een privéwagen minder belangrijk, net zoals gebruikers in de leeftijdsgroep van 40 tot 69 jaar oud. De auto-afhankelijkheid neemt vaak toe bij gezinnen met jongere kinderen, maar weer af als de kinderen een jaar of zeven zijn.

Afzien van eigen auto

De onderzoekers hebben daarnaast gevraagd of mensen hebben afgezien van een persoonlijke aankoop. Dit percentage ligt tussen de 14,3 en 40,7 procent. In Madrid heeft het gebruik hiervan opnieuw het minste effect gehad en in Londen juist het meeste. De onderzoekers benadrukken dat deze cijfers met een korrel zout genomen dienen te worden, aangezien het gaat om een hypothetische aanschaf.

Wat wordt gemist in dit onderzoek is de impact van de stad en het daar geldende beleid. De grootte van de free floating-vloot is natuurlijk belangrijk, maar even relevant is de kwaliteit van het OV, het parkeerbeleid en bijvoorbeeld zero emissie-zones. Dit kan ook een rol hebben gespeeld in de relatief hoge auto-afhankelijkheid van inwoners van Rome, Lissabon en Madrid. In de andere steden is vaak het OV beter en zijn de afstanden minder door de hoge mate van verdichting. Daar moeten beleidsmakers dus altijd rekening mee houden, adviseren de onderzoekers.

Op 31 mei hebben we het over de rol van deelmobiliteit in de mobiliteitstransitie op ons nieuwste congres. Heeft u daar onderzoek of interessante ideeën over? Hou dan VerkeersNet in de gaten. 

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.