Elektrische deelauto SHARE NOW in Amsterdam (bron: SHARE NOW)

Tien afspraken om deelauto mainstream te maken in Amsterdam

Inwoners van Amsterdam staan positief tegenover autodelen en in geen enkele andere stad rijden er zoveel deelauto’s rond. Tegelijkertijd moeten er nog verschillende uitdagingen worden opgelost om tot een schaalsprong te komen. Het gaat bijvoorbeeld om onduidelijkheid rondom de vergunningverlening en een betere verspreiding van de wagens door de stad. Om ervoor te zorgen dat deelauto’s de komende jaren mainstream worden, hebben verkeerswethouder Egbert de Vries en zeven aanbieders in Amsterdam een convenant ondertekend. 

In dit convenant ‘Van niche naar mainstream’ maken de ondertekenaars tien afspraken om deelvervoer in de hoofdstad verder te helpen. Het gaat om de aanbieders Greenwheels, MyWheels, SHARE NOW, SIXT share, Fetch car sharing, Diks Autodelen, MisterGreen ‘Ready 2 Share’ en dus om de gemeente zelf. Die laatste denkt dat deelwagens belangrijk zijn voor de toekomstbestendigheid van de stad. Om meer ruimte te creëren in een groeiende stad, wil het gemeentebestuur inzetten op een autoluwe stad waarin meer wordt gelopen, gefietst en met het OV gereisd. “Voldoende aanbod van deelauto’s is een belangrijke randvoorwaarde voor de autoluwe stad”, aldus de gemeente, die meent dat een deelauto tot wel 10 privéauto’s vervangt.

Pijnpunten oplossen

Daarvoor zijn extra afspraken noodzakelijk, denken de ondertekenaars. Want ondanks een groei – zowel in het aanbod als in het gebruik – is het aantal deelauto’s nog steeds beperkt als je dit afzet tegen de hoeveelheid particuliere wagens in de stad. Bovendien worden er nog steeds enkele pijnpunten ervaren. Naast de vergunningverlening zijn dat bijvoorbeeld de bestaande wetgeving en de juridische uitgangspunten. Zo ontbreekt het bijvoorbeeld aan de juiste context om specifieke problemen op te lossen. Daarnaast kan een verkeersbesluit het lastig maken om aan een belanghebbende een parkeerplek toe te kennen.

Groei autodeelvergunningen Amsterdam
Prognose groei Autodeelvergunningen

Daarnaast is het zaak om de inzet van deelauto’s beter te spreiden. Nu bevindt het overgrote deel zich binnen de Ring A10, ten zuiden van het IJ. De gemeenteraad wil dat dit beter verdeeld wordt. Bijvoorbeeld data zou hiervoor gebruikt kunnen worden. Er zijn namelijk mogelijkheden om met behulp van data te onderzoeken waar de grootste potentie ligt om het gebruik en aanbod van deelauto’s te stimuleren. Als laatste zijn deelauto’s een belangrijke schakel in een MaaS-systeem, maar allen bij voldoende aanbod kan dit een volwaardig alternatief worden van de eigen wagen.

Afspraken in convenant

Om voor elkaar te krijgen dat deelauto’s in de komende jaren mainstream worden, hebben de aanbieders en de gemeente tien afspraken gemaakt. Die gaan bijvoorbeeld over de gewenste groei, een betere spreiding en het vereenvoudigen van de aanvraag van een autodeelparkvergunning. Het is daarnaast de ambitie om via een platform kennis en informatie te delen en door middel van communicatie de bekendheid van deelauto’s te vergroten. Er blijken veel verkeerde aannames te zijn en mensen hebben maar beperkte kennis over de werking en over het aanbod.

Van gemeente naar gemeente reizen moet eveneens gemakkelijker worden. Dit kan enerzijds door het stimuleren van aanbod in omliggende gemeente en anderzijds door het stimuleren van interstedelijke ritten tussen grote steden en steden in de nabijheid van Amsterdam. De gemeente wil ook samen met aanbieders optrekken om te verkennen welke rol deelauto’s kunnen spelen rondom nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Dit convenant is afgesloten voor een jaar, maar er is wel een mogelijkheid tot een jaar verlenging. In juni 2022 wordt een vierde gesprekstafel georganiseerd om de voortgang te bespreken. Nieuwe aanbieders kunnen aansluiten bij het convenant en de vierde gesprekstafel.

De tien afspraken zijn:

1. Het substantieel laten groeien van het aantal deelauto’s in 2022 en verspreiden van het aanbod over de hele stad
2. Het vereenvoudigen van de aanvraag van een autodeelparkeervergunning en standplaats
3. Het vergroten van de bekendheid van deelauto’s door (elkaar versterkende) communicatie
4. Het stimuleren van aanbod in omliggende gemeenten in de regio
5. Het stimuleren van interstedelijke ritten tussen grote steden en omliggende steden van Amsterdam
6. Het oprichten van een werkgroep ‘openbare laadinfrastructuur’ om de transitie naar volledig uitstootvrij 2025 soepel te laten verlopen
7. Het oprichten van een besloten platform waar kennis en informatie wordt gedeeld
8. De integratie van deelauto’s in Mobility as a Service-diensten
9. Het verkennen van de opgave, kansen en vragen rondom nieuwe gebiedsontwikkelingen
10. Het inventariseren en delen van beschikbare informatie en data

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Tien afspraken om deelauto mainstream te maken in Amsterdam - VerkeersNet
Elektrische deelauto SHARE NOW in Amsterdam (bron: SHARE NOW)

Tien afspraken om deelauto mainstream te maken in Amsterdam

Inwoners van Amsterdam staan positief tegenover autodelen en in geen enkele andere stad rijden er zoveel deelauto’s rond. Tegelijkertijd moeten er nog verschillende uitdagingen worden opgelost om tot een schaalsprong te komen. Het gaat bijvoorbeeld om onduidelijkheid rondom de vergunningverlening en een betere verspreiding van de wagens door de stad. Om ervoor te zorgen dat deelauto’s de komende jaren mainstream worden, hebben verkeerswethouder Egbert de Vries en zeven aanbieders in Amsterdam een convenant ondertekend. 

In dit convenant ‘Van niche naar mainstream’ maken de ondertekenaars tien afspraken om deelvervoer in de hoofdstad verder te helpen. Het gaat om de aanbieders Greenwheels, MyWheels, SHARE NOW, SIXT share, Fetch car sharing, Diks Autodelen, MisterGreen ‘Ready 2 Share’ en dus om de gemeente zelf. Die laatste denkt dat deelwagens belangrijk zijn voor de toekomstbestendigheid van de stad. Om meer ruimte te creëren in een groeiende stad, wil het gemeentebestuur inzetten op een autoluwe stad waarin meer wordt gelopen, gefietst en met het OV gereisd. “Voldoende aanbod van deelauto’s is een belangrijke randvoorwaarde voor de autoluwe stad”, aldus de gemeente, die meent dat een deelauto tot wel 10 privéauto’s vervangt.

Pijnpunten oplossen

Daarvoor zijn extra afspraken noodzakelijk, denken de ondertekenaars. Want ondanks een groei – zowel in het aanbod als in het gebruik – is het aantal deelauto’s nog steeds beperkt als je dit afzet tegen de hoeveelheid particuliere wagens in de stad. Bovendien worden er nog steeds enkele pijnpunten ervaren. Naast de vergunningverlening zijn dat bijvoorbeeld de bestaande wetgeving en de juridische uitgangspunten. Zo ontbreekt het bijvoorbeeld aan de juiste context om specifieke problemen op te lossen. Daarnaast kan een verkeersbesluit het lastig maken om aan een belanghebbende een parkeerplek toe te kennen.

Groei autodeelvergunningen Amsterdam
Prognose groei Autodeelvergunningen

Daarnaast is het zaak om de inzet van deelauto’s beter te spreiden. Nu bevindt het overgrote deel zich binnen de Ring A10, ten zuiden van het IJ. De gemeenteraad wil dat dit beter verdeeld wordt. Bijvoorbeeld data zou hiervoor gebruikt kunnen worden. Er zijn namelijk mogelijkheden om met behulp van data te onderzoeken waar de grootste potentie ligt om het gebruik en aanbod van deelauto’s te stimuleren. Als laatste zijn deelauto’s een belangrijke schakel in een MaaS-systeem, maar allen bij voldoende aanbod kan dit een volwaardig alternatief worden van de eigen wagen.

Afspraken in convenant

Om voor elkaar te krijgen dat deelauto’s in de komende jaren mainstream worden, hebben de aanbieders en de gemeente tien afspraken gemaakt. Die gaan bijvoorbeeld over de gewenste groei, een betere spreiding en het vereenvoudigen van de aanvraag van een autodeelparkvergunning. Het is daarnaast de ambitie om via een platform kennis en informatie te delen en door middel van communicatie de bekendheid van deelauto’s te vergroten. Er blijken veel verkeerde aannames te zijn en mensen hebben maar beperkte kennis over de werking en over het aanbod.

Van gemeente naar gemeente reizen moet eveneens gemakkelijker worden. Dit kan enerzijds door het stimuleren van aanbod in omliggende gemeente en anderzijds door het stimuleren van interstedelijke ritten tussen grote steden en steden in de nabijheid van Amsterdam. De gemeente wil ook samen met aanbieders optrekken om te verkennen welke rol deelauto’s kunnen spelen rondom nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Dit convenant is afgesloten voor een jaar, maar er is wel een mogelijkheid tot een jaar verlenging. In juni 2022 wordt een vierde gesprekstafel georganiseerd om de voortgang te bespreken. Nieuwe aanbieders kunnen aansluiten bij het convenant en de vierde gesprekstafel.

De tien afspraken zijn:

1. Het substantieel laten groeien van het aantal deelauto’s in 2022 en verspreiden van het aanbod over de hele stad
2. Het vereenvoudigen van de aanvraag van een autodeelparkeervergunning en standplaats
3. Het vergroten van de bekendheid van deelauto’s door (elkaar versterkende) communicatie
4. Het stimuleren van aanbod in omliggende gemeenten in de regio
5. Het stimuleren van interstedelijke ritten tussen grote steden en omliggende steden van Amsterdam
6. Het oprichten van een werkgroep ‘openbare laadinfrastructuur’ om de transitie naar volledig uitstootvrij 2025 soepel te laten verlopen
7. Het oprichten van een besloten platform waar kennis en informatie wordt gedeeld
8. De integratie van deelauto’s in Mobility as a Service-diensten
9. Het verkennen van de opgave, kansen en vragen rondom nieuwe gebiedsontwikkelingen
10. Het inventariseren en delen van beschikbare informatie en data

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.