Een klant bij een deelauto van Mywheels BEELD Mywheels
Onderzoek

65% stedelingen bereid zeker 5 minuten te lopen naar auto

Een klant bij een auto van Mywheels BEELD Mywheels

Een gemeente kan het gebruik van deelauto’s stimuleren door dit goedkoper te maken. Bovendien moet die zich actief inzetten om het aanbod en de spreiding door de stad te verbeteren. Dat blijkt uit een onderzoek van MyWheels en Natuur en Milieu. Weinig stedelingen lijken het een probleem te vinden als de auto niet meer voor de deur staat: bijna twee derde van de stedelingen is bereid daarvoor zeker vijf minuten te lopen.

Met dit onderzoek wilden MyWheels en Natuur en Milieu inzicht krijgen in de mobiliteitsbehoefte van inwoners van de G40, de veertig grootste gemeenten van Nederland. Daarvoor zijn in februari 2.000 mensen van 18 jaar en ouder ondervraagd, waarvan bijna de helft al ervaring heeft met een deelauto van MyWheels. Deze groep noemt als voordelen de kosten, de flexibiliteit en de milieuvriendelijkheid. De groep die nooit een deelauto gebruikt herkent die positieve gevolgen, maar vindt het ook onhandig en een ‘gedoe’. Ze zijn daarnaast bang dat de beschikbaarheid tegenvalt. De onderzoekers concluderen dat er wel bewustzijn is, maar nog geen bereidheid om echt ander gedrag te vertonen.

Autoluwe stad

Beide doelgroepen zijn al wel van mening dat ze te veel auto’s in het straatbeeld zien én vinden het belangrijk om de CO2-uitstoot terug te brengen. Elektrische deelauto’s kunnen hierbij helpen. Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu: “De lokale politiek is nu aan zet. Bewoners vinden het tijd voor deelmobiliteit. Dus gemeenten, breid het aanbod van deelmobiliteit uit en maak het goedkoper, verminder het aantal parkeerplaatsen ten gunste van meer groen en voer zones in waar personenauto’s alleen emissievrij mogen rijden.”

Tekst loopt door onder figuur

Van Tilburg vervolgt: “Een autoluwe stad heeft alleen maar voordelen: het is beter voor de mensen, beter voor het klimaat en milieu en het is beter voor de winkels. Voor bewoners valt er tijdens de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 16 maart wel degelijk iets te kiezen. Kies voor een partij die oog heeft voor een schone leefomgeving en de hoeveelheid ruimte die auto’s innemen.”

Beschikbare deelauto

Voor dit onderzoek zijn alleen stedelingen ondervraagd over hun reisgedrag, hun gevoelens tegenover deelauto’s en de rol van de gemeente. Vooral in stedelijk gebied is deelmobiliteit beschikbaar. Maar het lijkt op basis van de resultaten uit dit onderzoek dat er nog wel wat te winnen valt. Slechts 2 procent van de stedelingen geeft aan de mogelijkheid te hebben om van een deelauto gebruik te maken. “Dit kan ofwel betekenen dat het aanbod ontoereikend is, of dat de Nederlanders niet goed genoeg van de mogelijkheden op de hoogte zijn gebracht”, aldus de onderzoekers.

De overgrote meerderheid verwacht over een jaar nog steeds een auto te bezitten.

Qua voordelen noemen de meeste respondenten de snelheid van deelauto’s ten opzichte van het OV, de goedkopere prijs en het gemak. Ook stedelingen die nooit een auto delen zien deze baten. Zij hechten echter ook veel waarde aan de vrijheid, het comfort en een gevoel van veiligheid dat een eigen auto biedt. De overgrote meerderheid verwacht dan over een jaar nog steeds een auto te bezitten. 1 procent verwacht de privéwagen te hebben weggedaan.

Free floating

Van de huidige MyWheels-gebruikers denkt iets meer dan twee derde volgend jaar nog een eigen auto te hebben en 9 procent van niet. Het zou wellicht helpen als zij de deelauto flexibel kunnen achterlaten. 70 procent zegt dan sneller een deelauto te overwegen. Vooral de jongere respondenten zouden dat prettig vinden, 43 procent onder de 35 jaar en nog eens 27 procent in de leeftijdsgroep tussen de 35 en 54 jaar.

De onderzoekers hebben daarnaast gevraagd wat een acceptabele maximale loopafstand is. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft best vijf tot tien minuten lopen om bij een auto te komen in de stad. Circa 15 procent wil tien tot vijftien minuten lopen en een klein deel is zelfs bereid om meer dan een kwartier te lopen. Eén derde ziet dat niet zitten en noemt vijf minuten wandelen het maximum. Het valt op dat er bijna geen verschil is tussen respondenten met of zonder ervaring met die modaliteit.

Tekst loopt door onder figuur

Rol van de gemeente

Om de acceptatie en het gebruik van deelmobiliteit verder te stimuleren, is volgens MyWheels en Natuur en Milieu samenwerking met gemeenten onmisbaar. Een aanzienlijk deel van de respondenten uit dit onderzoek deelt die mening. Meer dan de helft van de Nederlandse stedelingen vindt dat er te veel auto’s staan als ze uit het raam kijken. Voor de deelautogebruikers geldt dat zelfs voor driekwart. Nog eens vier op de tien respondenten vindt het te druk. Een klein deel zegt te weinig groen op straat te zien.

Tekst loopt door onder figuur

De onderzoekers hebben daarom gevraagd welke beleidsmaatregelen van gemeenten het meeste steun krijgen om de CO2-uitstoot te verminderen, luchtvervuiling tegen te gaan en de groenvoorziening te verbeteren. Hogere parkeertarieven staan bovenaan bij beide respondentengroepen, gevolgd door het beperken van het aantal parkeervergunningen en de invoering van emissievrije zones. Daarbij is het opvallend dat stedelingen meer steun geven aan elke voorgestelde maatregel dan de MyWheels-gebruikers. De twee maatregelen die op minder sympathie konden rekenen waren het bevorderen van parkeren aan de rand van de stad en de invoering van een autovrij winkelgebied.

Tekst loopt door onder figuur

Ruimte teruggeven

Karina Tiekstra, CEO van MyWheels: “Het onderzoek bevestigt wat wij de afgelopen twee jaar als trend hebben waargenomen. Door de hogere beschikbaarheid van deelauto’s neemt de bekendheid van en interesse in autodelen toe. Zelfs ten koste van de privéauto. Het lijkt erop dat de dominantie van de (eigen) auto op zijn retour is. De rol van de gemeente om deze trend door te laten zetten, is niet te onderschatten. Wij zijn blij met het duidelijke signaal dat wordt afgegeven door de inwoners van Nederland in het onderzoek. Het is tijd om ruimte terug te geven aan de bewoners zonder mobiliteit in te leveren. De deelauto is een prima alternatief, maar dat kan nog steeds het zetje gebruiken van de gemeenten.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.