Directeur Joep Hendriks van MaaS-platform Rivier
Interview

MaaS-platform Rivier wil drempels voor MaaS-reis wegnemen

Directeur Joep Hendriks van MaaS-platform Rivier

Het combineren van alle verschillende modaliteiten toegankelijk en laagdrempelig maken – dat is het doel van het publieke MaaS-platform Rivier. Sinds begin deze maand is ‘de winkel open’, vertelt directeur Joep Hendriks. “We kunnen de digitale kant van de MaaS-reis vergemakkelijken door hem efficiënter te maken en de drempels weg te nemen.”

Jullie zijn inmiddels live. Wat betekent dat?

We hebben het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in het aan elkaar koppelen van verschillende vervoerders en MaaS-providers in ons business-to-businessplatform. De eerste set is nu compleet. We hebben de vervoerders in het schap van de winkel gezet en zeggen nu: de winkel is open. MaaS-partijen kunnen zich melden om die vervoerders in de etalage te zetten, wat betekent dat ze deze vervoerders via hun apps kunnen aanbieden aan hun gebruikers.

Welke vervoerders zijn nu aangesloten?

Nu zijn dat al Check, Felyx, TIER, Donkey Republic, OV-fiets, Deelfiets Nederland, Watertaxi en op korte termijn Transvision en Greenwheels. Onze drie aandeelhouders NS, RET en HTM zullen uiteraard niet ontbreken. En er zit nog meer in het vat natuurlijk. We willen bijvoorbeeld heel graag parkeren en laden in ons aanbod opnemen.
Deze vervoersmiddelen zijn heel belangrijk om een MaaS-reis mogelijk te maken, maar het is ook noodzakelijk om parkeren en laden toe te voegen. Als je dit een integraal onderdeel maakt van de te plannen rit, zorg je ervoor dat privaat vervoer ook in een MaaS-reis wordt opgenomen. Dat doen we in het tweede deel van dit jaar.

Waarom beginnen jullie met deze partijen? Waarom niet direct alle OV-partijen toevoegen?

Het liefste doe je alles tegelijk, maar je kunt niet in één keer van 0 naar 100. Dus je moet keuzes maken. En die keuzes maken wij niet alleen, maar worden ook bepaald door gereedheid en IT-architectuur van die vervoerders. We hebben een jaar geleden zo breed mogelijk uitgevraagd en zijn nu iedereen aan het integreren die technisch kan en wil aansluiten. We hebben een grote technische partij achter ons, namelijk Siemens-Hacon, dus we kunnen best wat integraties tegelijkertijd doen.

Ons aanbod moet het volledige, relevante mobiliteitslandschap bevatten.

Wat we wel bewaken is dat we een mooi gemengd aanbod hebben. We willen geen aanbod met alleen OV-partijen of alleen scooterbedrijven. Ons aanbod moet uiteindelijk het volledige, relevante mobiliteitslandschap bevatten – dat staat als een paal boven water.

Wie is jullie doelgroep?

We zijn een business-to-businessoperatie. Wij zijn dus geen consumentenmerk, maar koppelen vervoerders en MaaS-partijen aan elkaar. Wij stellen hen in staat om met onze functionaliteiten de reiziger te gaan bedienen. We hebben wel een eigen app, maar die gebruiken we zelf voor testen en showcasing.

Partijen die als MaaS-provider actief willen worden en nog geen eigen reizigersapplicatie hebben, kunnen via onze whitelabel-app direct live gaan. Maar dat hoeft dus niet. Bijvoorbeeld NS en RET hebben allang zo’n app en zij zullen onze functionaliteiten rechtstreeks in hun eigen app willen integreren. Dat vraagt wat meer tijd, omdat de aansluiting op Rivier dan op maat gemaakt moet worden voor de betreffende app.

Wat voor functionaliteiten zijn dat?

We doen natuurlijk meer dan alleen die koppeling tussen vervoerders en MaaS-providers regelen. De provider kan deze vervoerders in zijn app zetten, en dan direct een multimodale planning aanbieden en het boeken, betalen en de ticketing organiseren. Het accountmanagement kunnen wij ook regelen.

Als er behoefte aan is, kunnen wij ook de ID-verificatie op ons nemen. Dat is heel gaaf. Als je nu een scooter of deelauto huurt, moet een reiziger bij elke deelaanbieder opnieuw het hele proces door. Dat is vervelend en bovendien is het voor de aanbieder best kostbaar om zo’n check uit te voeren. Onze oplossing is dat we de identificatiecheck niet laten uitvoeren door de deelaanbieder, maar door de MaaS-provider. De reiziger hoeft die verificatie dan slechts eenmalig te doen. Dat hele gamma aan functionaliteiten bieden we dus. MaaS-aanbieders kunnen modules naar believen toevoegen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Komen alle vervoerders direct in de apps van providers die bij jullie aansluiten??

Nee, en dat doen we bewust niet. Wij maken de technische koppeling, maar het is aan de vervoerder en de MaaS-provider onderling om afspraken te maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een MaaS-provider een bepaald type vervoer niet aan wil bieden.

Andersom kan het ook dat een vervoerder een bepaalde MaaS-provider heel interessant vindt vanwege de doelgroep en bereid is daar wat dieper te gaan qua pricing. Zij zullen dus zelf een financiële deal moeten maken. Vervolgens zullen wij ‘de technische schuif openzetten’. Het is heel flexibel.

Wat is volgens jou het grootste voordeel voor MaaS-providers om van dit platform gebruik te maken?

Ik denk heel veel gemak. Op het moment dat je nu als MaaS-provider meerdere vervoerders wil aansluiten, moet je per vervoerder een bilaterale koppeling regelen. Dat is echt veel werk. Dus door bij ons aan te sluiten, heb je ze in één keer allemaal. Het is dus veel efficiënter.

Iedere MaaS-aanbieder kan een eigen profiel opbouwen.

Bovendien geeft ons platform de providers dus de mogelijkheid om die vervoerders te gaan aanbieden, maar dat hoeft niet. Iedere MaaS-aanbieder kan zijn eigen keuze maken en dus een eigen profiel opbouwen. Wellicht willen MaaS-providers bijvoorbeeld een zo groen mogelijke propositie en dus alleen elektrische voertuigen aanbieden. Dat kan ook.

Hoe onderscheiden jullie je van andere platformen?

Ik denk dat wij dat doen door ten eerste ons specifiek te richten op de B2B-markt. Onze eigen app gebruiken we alleen om te testen; wij zullen nooit actief worden als business-to-consumer-partij. Wij zullen dus ook niet in concurrentie treden met onze afnemers en de strijd aangaan om de reiziger.

Onze focus is verder echt anders dan andere partijen. Wij richten ons op heel Nederland in plaats van op één regio en we hebben sterke focus op deelmobiliteit. Wij geloven echt in kracht van deelmobiliteit en de beweging van bezit naar gebruik. Dat levert efficiëntie op voor de totale maatschappij.

En ik denk dat een voordeel is dat we op kostplusbasis opereren. Rivier moet zichzelf kunnen bedruipen, maar is niet bedoeld als een enorme money-making machine. Rivier is bedoeld als een voorziening – een katalysator van MaaS. Het toegankelijk en laagdrempelig maken van het combineren van al die modaliteiten: dat willen we voor iedereen bereikbaar maken. Logischerwijs heeft dat voordelen voor onze aandeelhouders, maar dat is hier ondersteunend aan. Het is niet ons primaire doel.

Die aandeelhouders zijn natuurlijk publieke OV-partijen, maar de focus ligt op deelmobiliteit. Is dat niet strijdig met elkaar?

Ik denk dat het juist complementair is. Dat zag je bij de OV-fiets ook. Door in te zetten op voor- en natransport help je het OV en dat is hier ook van toepassing. Als je de drempel verlaagt en de reis van deur tot deur makkelijker maakt, zullen mensen meer geneigd zijn om in het OV te stappen.

Wij willen graag ook andere partijen bedienen dan onze aandeelhouders.

Dat gezegd hebbende: Rivier is echt een separate onderneming, los van zijn aandeelhouders. Wij zien dat MaaS meer is dan OV – het is een combinatie van publiek en privaat vervoer en deelmobiliteit. Wij willen ook graag andere partijen bedienen dan onze aandeelhouders, bijvoorbeeld uit de autosector. Daar is ook heel veel te winnen. Een automobilist rijdt liever ook niet het centrum van Amsterdam in.

Het aanbieden van abonnementen blijkt nog wel vrij ingewikkeld. Hoe zit dat bij jullie?

Wat wij bieden zijn twee manieren waarop een MaaS-aanbieder via de app MaaS-reizen kan ontsluiten. Er zijn twee juridische modellen: het agentuurmodel en het wederverkoopmodel. In de eerste verkoopt een MaaS-aanbieder een ritje van Felyx namens Felyx. De propositie wordt dan één op één doorgezet. Dat kan direct. Dit zie je ook vaak in MaaS-apps in andere landen.

Wat we daarnaast mogelijk maken – dat vind ik zelf heel interessant – is het wederverkoopmodel. Dat maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld een MaaS-provider een aanbod doet voor een reis met een scooter van Felyx, in combinatie met een tram van RET én met de Watertaxi. De MaaS-provider zet die proposities dan dus niet één op één door naar reiziger, maar combineert de drie ingrediënten en stelt daar zelf een nieuwe propositie mee samen.

Dat is technisch gesproken lastiger en het duurt nog wel even voordat we dit soort proposities gaan zien, maar het is wel heel interessant. Daarmee kan een MaaS-provider zich echt gaan onderscheiden, omdat hij bijvoorbeeld een dagkaart OV plus deelvervoer kan gaan aanbieden. Het zorgt daarnaast voor meer productdifferentiatie richting de klant.

In principe zijn de mogelijkheden oneindig. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat de MaaS-aanbieder hierover een afspraak maakt met de vervoerders. Ze moeten het eens worden over hoe hun producten worden gecombineerd en doorverkocht.

Tekst loopt door onder afbeelding

NS Rivier Infographic

Welke andere plannen hebben jullie in de toekomst?

Ons werk zit er zeker nog niet op. De markt is erg in beweging, dus er zijn nog steeds nieuwe toetreders. Wij gaan voorlopig steeds nieuwe vervoerders koppelen en de partijen die bezig zijn met laden en parkeren. En onze huidige functionaliteiten gaan we verder uitbouwen – daar zien we steeds nieuwe kansen.

Kun je een voorbeeld noemen?

Nou, veel van de deelmobiliteitconcepten zijn free floating. Een scooter is er wel of niet. Als je over drie dagen een reis wilt boeken, kun je nu wel een check doen en zien dat er een scooter in de buurt staat, maar je hebt geen garantie dat die over drie dagen nog steeds daar beschikbaar is. Dit is een van de drempels die we in MaaS-ecosysteem moeten overkomen.

Daarom zijn wij nu aan het kijken of we met prognoses kunnen werken. Kunnen we de reiziger een inschatting geven van de kans dat hij over drie dagen daadwerkelijk op die plek een scooter kan pakken? En we kunnen het straks mogelijk maken dat je realtime updates krijgt over je reis, bijvoorbeeld als een scooter wordt gepakt door iemand anders.

Op die manier denk ik dat we met dit soort ontwikkelingen de MaaS-propositie steeds realistischer en toegankelijker maken voor de reiziger. Uiteindelijk is ontzorgen dé bepalende factor om de reiziger hiervan gebruik te laten maken.

Dus hoewel dit platform niet gericht is op de reiziger zal hij er wel degelijk iets van merken?

Sterker nog, de reiziger gaat hier heel veel van merken. Hij zal alleen de naam Rivier niet veelvuldig tegenkomen. Maar de komende tijd gaan onze MaaS-providers stapsgewijs nieuwe modaliteiten toevoegen aan de app. En daar hebben wij dan voor gezorgd.

Wanneer verwacht je dat de volgende partijen zijn toegevoegd?

Ik verwacht over drie á vier maanden. Maar dit zal stapsgewijs gebeuren. We zijn in ieder geval voorlopig zeker nog niet klaar. En daarbij kijken we dus naar geografische spreiding en het type modaliteit, zodat we voor de reiziger zo snel mogelijk zoveel mogelijk meerwaarde kunnen bieden.

Lees ook:

ver

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.