Moderne dieselauto nog steeds slecht voor luchtkwaliteit

uitlaatDe fiscale regels stimuleren de verkoop van auto’s die minder CO2 uitstoten, maar zorgen de komende jaren naar verwachting voor een groei van het aandeel dieselauto’s in het zakelijke segment. Deze groei vormt onbedoeld een bedreiging voor de luchtkwaliteit.
Dat blijkt uit de studie ‘Luchtvervuilende en klimaat-emissies van personenauto’s – Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort’ van CE Delft .

Reden is dat de luchtvervuilende NOx emissie van een moderne Euro-5 dieselauto’s in de praktijk nog altijd erg hoog is. Ondanks dat de NOx Euronormen voor diesels sinds 1992 flink zijn aangescherpt, blijkt in de praktijk dat er nauwelijks progressie is geboekt en dat een Euro-5 diesel nog steeds gemiddeld evenveel NOx uitstoot als 21 jaar geleden.

In de studie is onderzocht hoe groot de verschillen zijn tussen de uitstoot van personenauto’s volgens de typegoedkeuring en in de praktijk, op de weg. Daarbij is gekeken naar de klimaatemissies (CO2) en luchtvervuilende emissies (fijnstof en NOx).

Uit de studie blijkt dat uitsluitend bij dieselauto’s de NOx norm ruim wordt overschreden. Zelfs voor moderne Euro-5 dieselauto’s is de NOx-uitstoot gemiddeld 3 keer de normwaarde en in de stad en op de snelweg nauwelijks lager of zelfs hoger dan een Euro-1 dieselauto. Ten opzichte van een Euro-5 benzineauto is de NOx-uitstoot van een Euro-5 dieselauto zelfs gemiddeld 22 keer hoger. Voor de eerste Euro 6-dieselauto’s zijn de praktijkemissies van NOx duidelijk lager dan voor Euro-5, maar nog altijd veel hoger dan de norm. Deze eerste inschatting is echter gebaseerd op een steekproef van slechts enkele modellen. Het is nog onduidelijk of deze lagere NOx emissie representatief zal blijken voor alle Euro 6 dieselauto’s

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.