Hogere maximumsnelheid geen lokkertje voor e-rijders

teslaEen verhoging van de maximumsnelheid voor elektrische auto’s zal de verkoop niet direct met sprongen doen stijgen. Toch kan een kortere reistijd de waardering voor elektrische auto’s wellicht positief beïnvloeden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd om aan te geven in hoeverre het verhogen van de maximumsnelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht (het deel met trajectcontrole) voor volledig elektrische voertuigen (EV’s) kan bijdragen aan de versnelde adoptie van deze auto’s. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving zocht het uit, maar kwam op basis van bestaande literatuur niet veel verder. In de wetenschappelijke literatuur zijn namelijk geen praktijkvoorbeelden te vinden van een dergelijk experiment.

In slechts enkele Stated Choice onderzoeken is gekeken naar de invloed van beleidsprikkels die beogen de reistijd voor gebruikers van elektrische auto’s te verminderen, aldus het PBL. Het gaat om gratis parkeren, exclusieve toegang tot ‘express lanes’, bus- en taxibanen en carpoolstroken. Het globale beeld dat uit de meeste onderzoeken naar voren komt is dat vooral aanschafprijs, operationele kosten, actieradius, oplaadtijden en beschikbaarheid van tank/oplaadmogelijkheden invloed hebben op de waardering voor AFV’s (alternatief aangedreven voertuigen) in het algemeen en EV’s in het bijzonder.

Wel laat een Vlaamse onderzoek zien dat een verhoging van de topsnelheid van een e-voertuig van een technisch begrensde 100 naar 120 of 130 km/uur wel een aanzienlijke verbetering van de waardering geeft. Maar dat is dus wat anders dan de maximumsnelheid.

Toch biedt deze laatste studie volgens het PBL op zijn minst een aanwijzing dat een deel van de negatieve waardering voor EV’s vanwege een, in de perceptie van automobilisten, te lage maximumsnelheid kan worden weggenomen door de maximumsnelheid te verhogen, aldus het PBL. Maar het effect van een exclusief hogere maximumsnelheid voor EV’s ten opzichte van het verbeteren van kenmerken als aanschafprijs, actieradius en oplaadtijden zal niet meer dan een beperkte bijdrage  leveren aan het vergroten van de waardering voor EV’s.

Om dit verder uit te zoeken kan een marktonderzoek gedaan worden om na te gaan of gericht sturen met de maximumsnelheid voor elektrische auto’s in Nederland de aantrekkelijkheid van deze autosoort al dan niet kan vergroten. Het PBL adviseert om, als er nieuw onderzoek wordt opgestart, meteen ook het effect van andere beleidsopties, al dan niet specifiek gericht op het verkleinen van de reistijd voor EV’s, mee te nemen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het permanent openstellen van spitsstroken voor EV’s, overal gratis parkeren voor EV’s maar ook het instellen van een lagere onbelaste woon-werkvergoeding voor conventionele auto’s.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.