Milieuzones hebben uitstralingseffect

De instelling van verschillende milieuzones in Nederland heeft niet alleen in de milieuzones zelf, maar in heel Nederland geleid tot een schoner wagenpark.Instelling van een milieuzone in de grote steden heeft een groot effect gehad op het versneld opschonen van: het wagenpark. Inmiddels voldoet in een stad als Utrecht ruim 80% aan de regels. In Amsterdam is dit zelfs 90%.
De milieuzone heeft echter niet alleen binnen de milieuzone een positief effect, zo constateert men in Utrecht. Ook in Nieuwegein is het wagenpark duidelijk schoner dan de geschatte autonome ontwikkeling zonder dat daar een milieuzone is ingesteld, zo concludeert Mark Degenkamp van de gemeente. De vuile voertuigen die eerst Utrecht aandeden worden dus nu niet massaal ingezet in randgemeenten. Integendeel: ook deze gemeenten profiteren van de milieuzone. Zelfs in Maastricht, toch ver gelegen van andere Nederlandse milieuzones, is het wagenpark al een stuk schoner dan verwacht, aldus Degenkamp op de Verkeerstechische Leergang. ‘Met andere woorden: de instelling van verschillende milieuzones in Nederland heeft niet alleen in de milieuzones zelf, maar in heel Nederland geleid tot een schoner wagenpark.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.